Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog trolista broj: 01-051-00-15-2-1 od 14. prosinca 2000.

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o dodjeli odlikovanja Redom hrvatskog trolista broj: 01-051-00-15-2-1 od 14. prosinca 2000.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

 

2410

Na teme­lju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM HRVATSKOG TROLISTA

za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu i izravnoj ratnoj opasnosti ili iznimnim okolnostima u miru:

1. BORIS PIGAC posmrtno

2. STJEPAN SABOLČEC posmrtno

Broj: 01-051-00-15-2/1
Zagreb, 14. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.