Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka i štedionica

NN 131/2000 (28.12.2000.), Odluka o prestanku važenja Odluke o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka i štedionica

HRVATSKA NARODNA BANKA

 

2439

Na teme­­lju članka 18. stavka 1. točke 3. i članka 67. stavka 1. točke 8. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine« br. 35/59 – pročišćeni tekst), Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 20. prosinca 2000. godine, donio je

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O NAČINU I UVJETIMA KORIŠTENJA OBVEZNE REZERVE BANAKA I ŠTEDIONICA

I.

Odluka o načinu i uvjetima korište­­nja obvezne rezerve banaka i štedionica (»Narodne novine« br. 32/99 i 38/99) prestaje važiti.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primje­­njuje se s danom početka rada Nacionalnoga klirinškog sustava.

O. br. 568/2000.
Zagreb, 20. prosinca 2000.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
guverner
Hrvatske narodne banke
dr. Že­­ljko Rohatinski, v. r.