Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera

NN 57/2001 (27.6.2001.), Odluka o odlikovanju Redom hrvatskog pletera

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

911

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvat­ske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM HRVATSKOG PLETERA

za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti ­njezinih građana

1. ĐURO ČOVRAN

2. MILAN ĐUKIĆ

3. dr. sc. BORIS FRANUŠIĆ

4. LUKAS NOLA

5. prof. dr. sc. HENNING OTTMANN

6. GALLIANO PAHOR

7. dr. sc. MILORAD PUPOVAC

8. FRANJO RUPČIĆ

9. mr. sc. IVO ŠKRABALO

10. MARIJA ZVER

Broj: 01-051-01-16-2/1
Zagreb, 24. svib­nja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.