Odluka o odlikovanju Njezinog Veličanstva Elizabete II., kraljice Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 1/2002 (3.1.2002.), Odluka o odlikovanju Njezinog Veličanstva Elizabete II., kraljice Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2

Na teme­lju članaka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njezino Veličanstvo

Elizabeta II.

Kra­ljica Ujedi­njene Kra­ljevine Velike Britanije
i Sjeverne Irske

Veleredom kra­lja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

za izniman osobni doprinos razvoju međudržavnih i prijate­lj­skih odnosa između Republike Hrvatske i Ujedi­njene Kra­ljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Broj: 01-051-01-1-8/1
Zagreb, 12. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.