Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ferenca Madla, predsjednika Republike Mađarske Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 25/2002 (15.3.2002.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ferenca Madla, predsjednika Republike Mađarske Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

568

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Nje­gova Ekscelencija

Ferenc Mádl
predsjednik Republike Mađarske

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA
S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promica­nju prijate­ljstva i razvitku uzajamne surad­nje između Republike Hrvatske i Republike Mađarske.

Broj: 01-051-02-1-2/1
Zagreb, 1. ožujka 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.