Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 78/2002 (1.7.2002.), Uredba o produljenju roka iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

Vlada Republike Hrvatske

1265

Na teme­­lju članka 59. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 48/93, 2/94, 4/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97, 68/98, 96/99 i 120/2000), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. lip­­nja 2002. godine, donijela

UREDBU

O PRODULJENJU ROKA IZ ČLANKA 8. STAVKA 1. ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Članak 1.

Rok za osigura­­nje drugog odgovarajuće­g stana iz članka 8. stavka 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, produ­­ljuje se do 30. lip­­nja 2003. godine.

Članak 2.

Nakon isteka roka iz članka 1. ove Uredbe, stanar, ukoliko mu se ne osigura drugi odgovarajući stan, ima pravo kupiti stan u kojem stanuje, sukladno odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/00-01/06
Urbroj: 5030109-02-1
Zagreb, 27. lip­­nja 2002.

Predsjednik
Ivica Račan, v. r.