Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu

NN 99/2003 (13.6.2003.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića za osobite zasluge za kulturu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1277

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

za osobite zasluge za kulturu:

1. MIJO ADŽIĆ

2. VIKTOR CRNEK

3. PRERAD DETIČEK

4. IVAN FAULLEND-HEFERER

5. JOHN MALKOVICH

6. mr. sc. CHRISTOPHER P. MARCICH

7. prof. dr. sc. CVJETKO MILANJA

8. TELLERVO NORDMAN-SALMINEN

9. JOSIP NOVOSEL

10. prof. dr. sc. PEKKA SALMINEN

11. NENAD TURKALJ

12. dr. sc. HRVOJE TURKOVIĆ

13. DAMIR ZLATAR-FREY

Broj: 01-051-03-13-1-1/1
Zagreb, 2. lipnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.