Odluka o opozivu mr. sc. Tončija Staničića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bugarskoj

NN 142/2003 (10.9.2003.), Odluka o opozivu mr. sc. Tončija Staničića s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Bugarskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2067

Na teme­lju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o va­njskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osniva­nja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postav­lja­nja i opoziva šefova diplomatskih misija Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječ­nja 2001. i 5. srp­nja 2001., a na prijedlog Vlade Repub­like Hrvatske i uz miš­lje­nje Odbora za va­njsku politiku Hrvatskoga sabora, te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/03-02/62, urbroj: 50304/2-03-04 od 18. srp­nja 2003., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Mr. sc. TONČI STANIČIĆ opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Bugarskoj, sa sjedištem u Sofiji.

Ova Odluka stupa na snagu 31. prosinca 2003. godine.

Broj: 01-081-03-2813/2
Zagreb, 3. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.