Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova

NN 11/2004 (28.1.2004.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

371

Na temelju članka 92. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj za­štiti (»Narodne novine« broj 121/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra nadležnog za znanost donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ISPUNJAVATI ZDRAVSTVENE USTANOVE ILI DIJELOVI ZDRAVSTVENIH USTANOVA ZA DODJELU NAZIVA KLINIKA ILI KLINIČKA USTANOVA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove ili dijelovi zdravstvenih ustanova za dodjelu naziva klinika ili klinička ustanova (»Narodne novine« broj 119/03) u članku 10. stavku 2. i članku 12. stavku 1. riječi: »šest mjeseci« zamjenjuju se riječima: »osamnaest mjeseci«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-04/1
Urbroj: 534-05-01/8-04-1
Zagreb, 8. siječnja 2004.

 Potpredsjednik Vlade
ministar zdravstva i socijalne skrbi
prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r.