Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

NN 45/2004 (7.4.2004.), Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova

1087

Nakon izvršenog pregleda izvornog teksta utvrđena je pogreška u Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova koji je objavljen u »Narodnim novinama«, broj 39 od 26. ožujka 2004, te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU, MJERILIMA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA, OBVEZNIM PROSTORNIM POKAZATELJIMA I STANDARDU ELABORATA PROSTORNIH PLANOVA

U članku 1. umjesto brojeva »Narodnih novina« »30/94, 68/98, 61/00 i 32/02« treba stajati »106/98«, a iza riječi »u prostoru« trebaju stajati navodni znakovi.

U članku 2. stavku 1. umjesto riječi »izrađene« treba stajati »izgrađene«, a umjesto riječi »odnosno« treba stajati »odnos«.

Klasa: 350-01/04-04/0002
Urbroj: 531-01-04-13
Zagreb, 1. travnja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, d.i.a., v. r.