Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

NN 106/2004 (30.7.2004.), Pravilnik minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2064

Na teme­lju članka 32. stavka 2. Zakona o društveno poticanoj stanograd­nji (»Narodne novine« br. 109/01, 82/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređe­nja i gradite­ljstva donosi

PRAVILNIK

MINIMALNIH TEHNIČKIH UVJETA ZA PROJEKTIRANJE I GRADNJU STANOVA IZ PROGRAMA DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se minimalni tehnički uvjeti koji se moraju primje­njivati pri projektira­nju i grad­nji stanova iz Programa društveno poticane stanograd­nje (u da­lj­njem tekstu: POS), a koji se u standardu i veličini primje­njuju na grad­nju i rekonstrukciju (dograd­nja i nadograd­nja) zgrada i obite­ljskih kuća.

Članak 2.

Stan čini cjelinu i mora imati najma­nje:

– predprostor,

– sobu,

– prostor za priprema­nje hrane,

– prostor za održava­nje osobne higijene s nužnikom,

– garsonijera mora imati predprostor, dnevni boravak sa prostorom za spava­nje i pripremom hrane, te kupaonicu sa nuž­nikom,

– jednosobni stan mora imati predprostor, dnevni boravak sa prostorom za blagova­nje, kuhi­nju i kupaonicu sa nužnikom,

– jednoipolsobni stan mora imati predprostor, dnevni boravak sa prostorom za blagova­nje, sobu od min. 6 m2, kuhi­nju i kupaonicu sa nužnikom,

– dvosobni stan mora imati predprostor, dnevni boravak sa blagova­njem, spavaću sobu od min. 8 m2, kuhi­nju i kupaonicu sa nužnikom,

– dvoipolsobni stan mora imati predprostor, hodnik, dnevni boravak sa prostorom za blagova­nje, spavaću sobu od min. 8 m2 i dodatnu sobu od min. 6 m2, kuhi­nju i kupaonicu sa nužnikom, te dodatni nužnik u odvojenoj prostoriji,

– trosobni stan mora imati predprostor, hodnik, dnevni boravak sa prostorom za blagova­nje, 2 spavaće sobe od min. 8 m2, kuhi­nju, kupaonicu sa nužnikom i dodatni nužnik u odvojenoj prostoriji,

– troipolsobni stan mora imati predprostor, hodnik, dnevni boravak sa prostorom za blagova­nje, 2 spavaće sobe od min. 8 m2, dodanu sobu od min. 6 m2, kuhi­nju, kupaonicu sa nužnikom, dodatni nužnik u odvojenoj prostoriji, te garderobu,

– četverosobni stan mora imati predprostor, hodnik, dnevni boravak sa prostorom za blagova­nje, 3 spavaće sobe od min. 9 m2, kuhi­nju, kupaonicu sa nužnikom, dodatni nužnik u odvojenoj prostoriji, te garderobu,

– stanovi veći od 2-sobnog u kupaonici trebaju imati i bide,

– u prizemnoj etaži mora se osigurati spremište za bicikle,

– za svaki stan mora se osigurati spremište – ostava veličine minimalne tlocrtne površine 2 m2,

– glavni ulaz u stubište mora imati vjetrobran.

Članak 3.

Predviđena površina stana:

– stan mora imati najma­nje jednu sobu čija površina ne može biti ma­nja od 18 m2,

– u dvosobnom stanu površina druge sobe ne smije biti ma­nja od 8 m2,

– u trosobnom ili višesobnom stanu površina treće sobe, odnosno površina svake s­ljedeće sobe ne smije biti ma­nja od 8 m2,

        dnevna soba u kojoj se nalazi i dio za blagova­nje mora biti površine najma­nje 20 m2.

 

PROSJEČNA VELIČINA STANOVA

                      

VRSTE

VRSTE STANOVA netto korisna površina u m2

PROSTORIJA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GS

1 S

1,5 S

2 S

2,5 S

3 S

3,5

4 S

4,5 S

5 S

dnevni boravak (DB)

24

20

20

21

22

22

22

25

25

25

spavaća soba (SP2)

 

 

 

10

10

10

10

13

13

13

spavaća soba (SP2)

 

 

 

 

 

10

10

10

10

10

spavaća soba (SP2)

 

 

 

 

 

 

 

10

10

10

spavaća soba (SP2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

dodatna spav. soba (SP1)

 

 

8

 

8

 

8

 

8

 

ulaz (UL)

3

3

4

5

5

5

5

5

5

5

hodnik (HO)

 

 

 

 

3

5

6

6

7

7

kuhi­nja (KH)

4*

5

5

6

6

6

8

8

8

8

blagovaona (BL)

 

5

6

6

7

7

8

9

9

9

kupaona (KP)

4

6

6

6

6

6

7

7

7

7

garderoba (GD)

 

 

 

 

 

 

4

4

4

5

otvoren prost.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TR; BA; LĐ; VR)

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Ukupno stan

38

42

53

58

71

75

92

101

110

113

Spremište

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

Sveukupno

40

44

55

60

73

77

94

104

113

115

garaža G; Gs; P prosjek

10

10

10

10

10

10

20

20

20

20

Broj osoba u stanu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9

* u garsonijeri iskazana površina kuhi­nje sastavni je dio površine dnevnog boravka

 

Članak 4.

Kod grad­nje obite­ljskih kuća površina stambenog prostora iz tablice u članku 3. ovog Pravilnika uvećava se za 35%.

Izraz za izračun veličine obite­ljske kuće teme­ljem koje­g se odobrava iznos kredita iz POS-a je:

S*K = V

S = prosječna pripadajuća veličina stana (netto korisna površina u m2)

K = koeficijent uveća­nja 1,35

V = prosječna pripadajuća veličina obite­ljske kuće (netto korisna površina u m2).

Površina obite­ljske kuće ne može biti veća od 2,5 površine prosječne veličine stana predviđene prema broju osoba obite­ljskog domaćinstva.

Izraz za izračun maksimalne veličine obite­ljske kuće je:

S*2,5 = M

M = maksimalna veličina obite­ljske kuće (netto korisna površina u m2)

S = prosječna pripadajuća veličina stana (netto korisna površina u m2).

Članak 5.

Kod projektira­nja i grad­nje stambenih građevina za svaki stan na građevinskoj čestici mora biti predviđeno najma­nje 1 parkirno mjesto, ako prostornim planom nije drugačije određeno.

Članak 6.

Ulazni prostor u stambenu građevinu mora biti projektiran i građen tako da je omogućen nesmetan ulaz, nesmetana komunikacija stanara, nesmetano kreta­nje osobama s invaliditetom i drugim osobama sma­njene pokret­ljivosti, te dostava pošte.

Ulazni prostor mora biti širok najma­nje 1,90 m.

Od ulaza u stambenu građevinu do jedne od prostorija stana mora se osigurati slobodan prostor za nesmetano noše­nje nosila, odnosno predmeta veličine 2,0×0,50×0,60 m.

Svijetla širina stubišnog kraka, podesta, hodnika zajedničkih prostorija i prolazi do stana ne smiju biti uži od 1,10 m.

Sva stepeništa u stubišnom kraku moraju biti iste visine i iste širine gazišta.

Ulazna vrata višestambene građevine moraju biti oprem­ljena pozivnim zvonom i govornim uređajem.

Građevina mora biti oprem­ljena sa poštanskim sandučićima, smještenim u zajedničkom ulaznom prostoru.

U stambenoj građevini ili na pripadajućoj građevinskoj čestici mora biti predviđen lako dostupan prostor za spremište bicikala.

Ograda balkona, terase ili galerije mora imati visinu od najma­nje 1,0 m, mjereno od završenog poda do gor­nje­g ruba ograde. Ako je širina gor­nje­g ruba ograde veća od 0,50 m, visina ograde može biti i ma­nja od 1,0 m, ali ne ma­nja od 0,90 m.

Otvori na parapetu odnosno na ogradi ako nije puna, moraju biti takvi da kroz ­njih ne može proći predmet promjera veće­g od 14 cm, a otvori na ogradi moraju biti projektirani isk­ljučivo u okomitoj projekciji.

Članak 7.

Prostor predviđen za spremnike za smeće može se organizirati na pripadajućoj građevinskoj čestici ili odgovarajućem odvojenom prostoru u prizem­lju stambene građevine do koje­g mora biti omogućen nesmetan prilaz.

U stambenoj građevini mora biti osiguran prostor za odlaga­nje sredstva za čišće­nje zajedničkih prostorija, u kojem mora biti dovod i odvod vode.

Članak 8.

U stambenim građevinama od 4 do 7 katova mora biti izgrađen prostor za ugrad­nju dizala sa svijetlim mjerama kabine najma­nje 100 cm × 210 cm × 220 cm (širina × dubina × visina) i širinom ulaza u kabinu koji će omogućiti nesmetan ulaz osobama s invaliditetom i drugim osobama sma­njene pokret­ljivosti.

U stambenim građevinama sa 8 ili više katova mora biti izgrađen prostor za ugrad­nju najma­nje 2 dizala, koji svaki mora veličinom udovo­ljavati navedenim mjerama iz stavka 1. ovog članka.

Ako se projektira i gradi građevina s deset i više stanova mora se primijeniti odredba članka 14. stavka 2. Zakona o grad­nji (»Narodne novine«, br. 175/03, 100/04) i odredbe Pravilnika o projektima potrebnim za osiguranje pristupačnosti građevina osobama sma­njene pokret­ljivosti (»Narodne novine«, br. 104/03) i Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-tehničkim uv­je­ti­ma i normativima za sprečava­nje stvara­nja arhitektonsko-urbanističkih barijera (»Narodne novine«, br. 47/82).

Članak 9.

Svijetla visina (od završnog poda do završnog stropa) stambenih prostorija ne može biti ma­nja od 2,60 m.

Ako strop prostorije u stanu nije vodoravan, svijetla visina najniže­g dijela takve prostorije ne može biti ma­nja od 2,20 m. Ako se prostorija nalazi u potkrov­lju građevine sa kosim krovom nagiba iznad 30 stup­njeva, svijetla visina najniže­g dijela takve prostorije ne može biti ma­nja od 1,50 m.

Svijetla visina garaže i drugih prostorija u kojima je predviđena vož­nja s motornim vozilima ne smije biti ma­nja od 2,20 m.

Svijetla visina podrumske prostorije za skladište­nje mora iznositi najma­nje 2,20 m.

Članak 10.

Širina sobe ne može biti ma­nja od polovice svoje dužine, niti ma­nja od 190 cm. Dubina sobe (od unutar­nje­g ruba va­njskog fasadnog zida do unutar­nje­g ruba suprotne stijene) ne smije biti dub­lja od 2,5 svijetle visine sobe.

Članak 11.

Dimenzije otvora za vrata i prozore, odnosno razmještaj, veličina i oblik prozora i vrata, te razmještaj opreme (namještaja) mora omogućavati nesmetano otvara­nje prozorskih i vratnih krila do svijetle širine ­njihovog otvara­nja.

Ukupna zastak­ljena površina otvora mora iznositi najma­nje jednu sedminu površine poda odnosne prostorije, pri čemu se ne uzimaju u obzir zastak­ljene površine do visine od 0,50 m iznad završenog poda.

Svi otvori za prirodno osvjet­lje­nje moraju imati ugrađene elemente za zaštitu od sunca (za zatam­nje­nje).

Zastak­ljena površina prozora mora biti pristupačna za pra­nje s obje strane.

Svi prozori čiji je parapet niži od 0,90 m, mjereno od nivoa završenog poda, osim prozora u prizem­lju i prozora koji gledaju na balkone, terase ili galerije, moraju imati dodatnu zaštitnu ogradu čiji se gor­nji rub (rukohvat) nalazi na visini od najma­nje 1 m iznad završnog poda.

Ulazna vrata u stan moraju imati svijetlu širinu od najma­nje 1,00 m i moraju biti osigurana protuprovalnom bravom.

Svijetla širina prolaza, namije­njena komunikaciji među prostorijama mora biti najma­nje 1 m, nakon što je ugrađena oprema (namješten stan).

Članak 12.

U prostoru, odnosno dijelu prostora za pripremu hrane mora biti dovod vode, potrebni aparati za zagrijava­nje vode, te odvod vode. Veličina prostora mora biti takva da osigurava upotrebu kuhi­njske opreme predviđene za priprema­nje i kuha­nje hrane i za pra­nje posuđa, te mora biti predviđen prik­ljučak za stroj za pra­nje posuđa.

Prostor za pripremu hrane koja nema prozor ili sličan otvor, mora imati kanal za provjetrava­nje.

Članak 13.

Veličina prostora za održava­nje osobne higijene (kupaonica) mora biti takva da osigurava upotrebu opreme predviđene za održava­nje osobne higijene. U stanovima mora biti ugrađena kada i/ili tuš kabina, te mora biti predviđen dovod vode, potrebni aparati za zagrijava­nje vode, te odvod vode.

Stan 2,5 sobni ili veći mora imati dodatni nužnik u posebnoj prostoriji čija dimenzija iznosi najma­nje 0,80 × 1,40 m.

Kupaonica koja nema prozor ili sličan otvor, mora imati kanal za provjetrava­nje. Jedna kupaonica i jedan nužnik moraju imati ulaz iz hodnika ili predprostora. U kupaonici mora biti ugrađena s­ljedeća oprema: umivaonik, kupaonska kada i/ili tuš, WC ško­ljka s ispiračem i prik­ljučak za brijaći aparat. U dodatnom nužniku mora biti ugrađena WC ško­ljka s ispiračem i umivaonik. Umivaonici i kada moraju imati ugrađene slavine–miješalice vode.

U stanu mora biti predviđen prostor za ugrad­nju stroja za pra­nje rub­lja.

Članak 14.

Projektirani vijek traja­nja građevine mora biti najma­nje 100 godina. Tehničko rješe­nje građevine i uvjeti ­njezinog održava­nja moraju biti takvi da ispu­njavaju taj zahtjev.

Članak 15.

Va­njska površina zidova zgrade mora biti otporna prema utjecaju i djelova­nju atmosferilija.

Podovi u stanu moraju biti otporni na haba­nje i kemijsko djelova­nje sredstava za održava­nje čistoće. Podovi soba za dnevni boravak i za spava­nje moraju najma­nje odgovarati toplotnim karakteristikama polutoplih podova.

Zid u kupaonici, nužniku, i kuhi­nji mora biti od keramičkih pločica ili drugog odgovarajuće­g materijala koji omogućava pra­nje, a visina obloge mora biti do stropa u svim navedenim prostorijama.

Članak 16.

Pri grad­nji stana mora se osigurati mogućnost zagrijava­nja stana na siguran način. Centralno grija­nje može biti s kotlovnicom (plin/lož u­lje) ili toplinskom podstranicom. Kotlovnica može biti na plin ili lož u­lje.

Etažno grija­nje može biti na plin, a iznimno na električnu energiju.

Preporuča se upotreba plina gdje je to moguće sustavom centralnog etažnog grija­nja samostalno za svaki stan s ugrađenim plinskim bojlerom i plinskim dim­njakom.

Svaki stan bez obzira na način grija­nja mora imati ugrađeni rezervni dim­njak u stambenoj prostoriji. Preporuča se položaj dim­njaka uz dnevnu sobu i kuhi­nju.

U stambenoj građevini koja nema centralno grija­nje stan mora imati i prostor za smještaj goriva, koji mora biti izdvojen iz cjeline stana.

Članak 17.

Sve prostorije građevine, bez obzira na ­njihovu namjenu, moraju biti trajno zaštićene od prodira­nja vlage u vodoravnom i okomitom pravcu, kao i od prodira­nja atmosferilija.

Članak 18.

Parametar ekonomičnosti izračunava se u odnosu brutto po­vr­šine i netto korisne površine, te ­njihov omjer mora biti s­lje­deći:

– za objekte do 6 stanova po stubištu:

visine do P + 4 K = 1,3 do 1,4

visine preko P + 4 K = do 1,45

– za objekte sa sred­njim hodnikom K = do 1,4

– za objekte sa va­njskom galerijom i preko 8 stanova po stubištu K = do 1,45

Članak 19.

Izračun za netto korisnu površinu je:

Za stan

– mjereno od ulaznih vrata, sve podne površine, svi ugrađeni predmeti i prostori (ventilirani ormari, kade i sl.) – koef. 1,0

– lođa – koef. 0,75

– stambene terase – natkrite – koef. 0,50

– stambene terase – nenatkrite – koef. 0,25

– balkoni – koef. 0,50

– spremište stanara izvan stana – koef. 0,50

Napomena: sve površine se obračunavaju od ploha završne obrade.

Za garaže

– individualne (mjerene od ulaznih vrata) – koef. 0,75

– sa čvrstim pre­gradama – žičanim – koef. 0,70

– skupne (obračun parkirališnog mjesta) – koef. 0,60

Za poslovni prostor

– do visine 4,0 m – koef. 1,0

– za visine iznad 4,0 m – koef. 1,5

Napomena: prostor se izvodi u gruboj obradi sa prik­ljučcima, a mjere­nje vrši u fazi grube obrade.

Članak 20.

Obujam građevine utvrđuje se prema Pravilniku o načinu utvrđiva­nja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, br. 23/2000).

Članak 21.

Za sve što nije uređeno ovim Pravilnikom primje­njuju se propisi o građe­nju.

Članak 22.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-03/04-01/253
Urbroj: 531-01-04-2
Zagreb, 28. srp­nja 2004.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.