Jedinstveni nastavni plan i okvirni program za zanimanje konobar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni program za zanimanje konobar

ministar gospodarstva, rada i poduzetništva

2154

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

KONOBAR

 

 

1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

 

 Cilj obrazovanja

Odgojno obrazovni program za zanimanje konobar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti učeniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju konobar.

 

Zadaće obrazovanja

Za ostvarivanje gore navedenog cilja potrebno je ostvariti:

a)      opće zadaće:

-          steći osnove profesionalnoga obrazovanja na temelju kojega je moguć daljnji osobni razvoj u struci

-          steći uvide u odnose u svojoj profesiji i sposobnost uspostave komunikacija sa suradnicima kao i društvom u cjelini,

-          spoznati vlastite mogućnosti i dosege,

-          spoznati radne, zakonske, ekonomske, političke i socijalne odnose,

-          biti sposoban uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline.

b)      zadaće koje proizlaze iz opisa poslova i radnih zadataka zanimanja:

-          upoznati atraktivnost i važnost zanimanja konobar u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti,

-          upoznati opasnosti na radu,

-          propise o radu na siguran način,

-          mjere i postupke za rad na siguran način i znati ih primijeniti,

-          upoznati moguće izvore zagađenja i širenja zaraznih bolesti i usvojiti postupke za zaštitu čovjekove okoline,

-          racionalno upotrebljavati materijale i energiju,

-          znati čitati i primijeniti tehničke podatke o vrsti robe, alatima, strojevima, uređajima i opremom koju koristi konobar,

-          planirati postupke i tijek rada od pripremnih poslova do posluživanja korisnika usluge uvažavajući sve osobitosti svoga rada i korisnika,

-          razviti i primjenjivati osobine konobara,

-          spoznati psihološki pristup i primjenjivati pravila osobne higijene te poslovnu komunikaciju uvažavajući ljudske različitosti,

-          upoznati opremu ugostiteljskih radnji (uređaje i aparate, restoransko rublje, posuđe, mali stolni inventar),

-          dužnosti konobara na radnom mjestu i kompetencije rukovodnog osoblja,

-          znati prepoznati psihologiju gosta i njegove potrebe i želje,

-          uvježbati evropski pristup prijemu i ispraćaju gostiju,

-          upoznati i znati primijeniti ponudu jela i pića i radnu dokumentaciju (jelovnik, vinska karta, barska karta, cjenik)

-          naučiti pripremne radove u ugostiteljskim objektima,

-          uvježbati postav stola za dnevne obroke i njihovo posluživanje (bečki, francuski, engleski, ruski način, a la carte),

-          upoznati običaje pojedinih naroda kod konzumiranja jela,

-          znati primijeniti tehnike posluživanja i ponudu hladnih predjela, juha, toplih predjela, jela od riba, rakova i ljuskara, školjki i puževa,

-          znati uvježbati tehnike posluživanja gotovih jela i jela po narudžbi,

-          znati uvježbati tehnike posluživanja salata, umaka, slatkih jela i voća,

-          upoznati ponudu i posluživanje sireva,

-          znati vrste i tehnike posluživanja hladnih i toplih napitaka, vina,, vode, aperitiva, žestokih pića, likera, piva, bezalkoholnih pića i dižestiva,

-          znati tehnike posluživanja u vrtnim restauracijama, terasama, apartmanima i sobama,

-          znati tehnike posluživanja u barovima,

-          upoznavanje i spravljanje mješavina barskih pića,

-          znati tehnike posluživanja svečanih prigodnih obroka,

-          znati posluživanje na vrtnim partyjima i banketima,

-          naučiti pripremne radove i posluživanje hladnog buffeta,

-          znati primijeniti različite načine naplaćivanja.

  -  Trajanje obrazovanja:   3. godine,

  -  Uvjeti za upis:   -    završena osnovna škola,

-          liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

-          sanitarni pregled za obavljanje djelatnosti u ugostiteljstvu

-          ugovor o naukovanju.

 


2. NASTAVNI PLAN

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Strani jezik II

2

70

2

70

2

64

204

Tehnologija zanimanja

2

70

2

        70

1

32

172

Turistička geografija

-

-

-

-

1

32

32

Poslovna psihologija i komunikacije

-

-

1

35

-

-

35

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija restorana

-

-

-

-

1

32

32

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2600

Praktična nastava u školi

- Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

- Bonton

-  Kuharstvo

- Osnove računalstva s vježbama

 Praktična nastava u ugostiteljskom objektu

 

360

 

 

 

 

 

 

 

540

 

270

 

 

 

 

 

 

 

630

 

160

 

 

 

 

 

 

 

640

 

 

 

 

Ukupno

 

16

 

1460

 

17

 

1495

 

17

 

1344

 

4299

 

NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

 

A) Općeobrazovni dio

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 

B) Stručno – teorijski dio s izbornom nastavom

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Strani jezik II

2

70

2

70

2

64

204

Tehnologija zanimanja

2

70

2

        70

1

32

172

Turistička geografija

-

-

-

-

1

32

32

Poslovna psihologija i komunikacije

-

-

1

35

-

-

35

Kulturno povijesna baština

-

-

-

-

1

32

32

Marketing u turizmu

-

-

-

-

2

64

64

Enologija s gastronomijom

-

-

1

35

-

-

35

Vođenje i organizacija restorana

-

-

-

-

1

32

32

Izborna nastava

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

1

35

1

35

1

32

102

Ukupno

7

245

8

280

10

320

880

 

B1)  Tehnologija zanimanja 2/2/1

 

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Osnove higijene

½

15

 

 

 

 

 

Kemija

½

15

 

 

 

 

 

Poznavanje robe i prehrana

1

40

1

35

1

32

 

Biologija i ekologija

-

 

1

35

 

 

 

Ukupno

2

70

2

70

1

32

172

 

 

C) Praktični dio (35 tjedana u školi, 40 tjedana u ugostiteljskom objektu)

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

Praktična nastava u školi*

360

270

160

790

 

-Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

-Bonton

- Kuharstvo

- Osnove računalstva s vježbama

 

 

220

35

35

70

 

 

240

 

30

-

 

 

160

-

-

 

 

 

Praktična nastava u ugostiteljskom objektu**

540

630

640

1810

Nastavna godina (35 tj.)

Ljetna praktična nastava

350

190

430

200

640

 

 

Ukupno

900

900

800

2600

 

* Kombinira se teorijska i praktična nastava. U okviru ugostiteljskog posluživanja s vježbama  realiziraju se i sadržaji zaštite na radu  (do 70 sati) i bontona (do 35 sati).  Učenici prvog razreda prije početka praktične nastave u radnom procesu (kod obrtnika ili trgovačkog društva trebaju obaviti najmanje 70 sati praktične nastave u školskoj radionici kako bi svladali osnove struke i položili ispit iz zaštite na radu.

 

** Praktična nastava u ugostiteljskim objektima organizira se u obrtničkoj radionici na temelju ugovora o naukovanju i ugostiteljsko-turističkim poduzećima na temelju ugovora u praktičnoj nastavi koja sklapa škola i poduzeće. Nastava se može organizirati i u školskim radionicama škola, ako su za to osigurani potrebni uvjeti i ako se ne mogu sklopiti ugovori o naukovanju u praktičnoj nastavi, jer za to ne postoji osigurana radna mjesta u obrtničkim radionicama i radnim poduzećima.

 

D) Ukupno nastave

 

 

Nastavni predmet

Broj sati

 

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

godišnje

godišnje

godišnje

A) Općeobrazovni dio

315

315

224

854

B) Stručno-teorijski dio

280

280

320

880

C) Praktični dio

900

900

800

2600

Ukupno A)+B)+C)

1495

1495

1344

4334

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Obvezni način provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Matematika u struci

usmeni, pismeni

Strani jezik II

usmeni, pismeni

Tehnologija zanimanja

usmeni, pismeni

Turistička geografija

usmeni, pismeni

Poslovna psihologija i komunikacije

usmeni, pismeni

Kulturno povijesna baština

usmeni, pismeni

Marketing u turizmu

usmeni, pismeni

Enologija s gastronomijom

usmeni, pismeni

Vođenje i organizacija restorana

usmeni, pismeni

Izborna nastava

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

usmeni, pismeni, praktični rad

usmeni, pismeni

usmeni pismeni

-  Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

-   Kuharstvo

- Osnove računalstva s vježbama

usmeni, pismeni

 

usmeno, pismeno, praktičan rad na računalu

Praktična nastava u ugostiteljskim objektima

praktičan uradak (mapa za izvođenje praktičnog dijela naukovanja)

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

 

Nastavnik

 

Izobrazba

Matematika u struci

prof. matematike, dipl. ing. matematike

VSS

Strani jezik II

prof. stranog jezika

VSS

Tehnologija zanimanja

 

 

Biologija i ekologija

dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije, prof. kemije, dipl. ing. kemijske tehnologije

prof. biologije, dipl. ing. biologije, dipl. ing. biotehnologije

VSS

Turistička geografija

prof. geografije , dipl. ing. geografije, dipl. geograf

VSS

Poslovna psihologija i komunikacije

prof. psihologije, dipl. psiholog

VSS

Kulturno povijesna baština

prof. povijesti umjetnosti, dipl. povjesničar umjetnosti

VSS

Marketing u turizmu

dipl. ekonomista

VSS

Enologija s gastronomijom

dipl. ing. biotehnologije , dipl. ing. prehrambene tehnologije

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam (hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhar/natkonobar ili majstor natkonobar/kuhar, majstor kuhar

VSS

Vođenje i organizacija restorana

 dipl. ekonomist, dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam(hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora konobara

VSS

-Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

-Bonton

dipl. ekonomist – smjer za hotelijerstvo uz položen ispit za majstora konobara ,VKV konobar, konobar specijalist,

prof. pedagogije, prof. psihologije

VSS, VŠS, VKV

VSS

- Kuharstvo

dipl. ekonomist – smjer za ugostiteljstvo i turizam

( hotelijerstvo) uz položen ispit za majstora kuhara ili VKV kuhar, kuhar specijalista,

VSS, VŠS, VKV

Osnove računalstva s vježbama

dipl. ekonomist smjer informatika ili kibernetika, prof. informatike i matematike, ing. informatike, dipl. ing. elektrotehnike – smjer računalstva, telekomunikacija i informatike, prof. informatike, dipl. informatičar

VSS

Praktična nastava

VKV konobar, majstor natkonobar , konobar specijalist

VKV, majstorski ispit

 

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Rad s učenicima u skupinama - dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje  stručnih učitelja i suradnika u nastavi (minimalni standard)

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Razred

Nastavnik

Broj sati nastave

Broj učenika u skupini

Osnove računalstva s vježbama

1

profesor

70

15

Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

1/2/3

profesor, stručni učitelj, suradnik u nastavi

220/240/160

15

 

5.2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

Prostor

Oprema

Nastavni predmeti

Učionica za osnove računalstva s vježbama

Računalska učionica opremljena s 15 + 1 umreženo računalo i mrežnim pisačem.

Mrežni softver na poslužiteljskom računalu Windows 2000 (NT)

Operacijski sustav na klijent računalima: Windows XP hrvatska inačica.

Programski paket Microsoft  Office XP hrvatska inačica.

Izlaz na Internet i e-mail adrese po jednom računalu.

News, e-mail i Chat poslužitelj na Intranetu učionice – škole.

Softver za pripremu, objavljivanje, upravljanje i pretraživanje izvora znanja integriranog u Internet Explorer.

1 video projektor računalske slike kao sastavni dio opreme računalske učionice.

Osnove računalstva s vježbama

 

 

 

Specijalizirana učionica za ugostiteljsko posluživanje

uređaji, strojevi, posuđe, rublje  i pribor za posluživanje

Ugostiteljsko posluživanje s vježbama

 

 

Školska radionica za enologiju s gastronomijom

vinoteka, čaše, rublje, stolovi

Enologija s gastronomijom

 

 

Kabinet kuharstva

kabinet kuharstva s potrebnom opremom, priborom,  sredstvima  i robom

Kuharstvo

Restoran

stolovi, stolice, rublje, ugostiteljska pripremnica i dr. potreban pribor, oprema i roba

Vođenje i organizacija restorana

 

6. NASTAVNI PROGRAMI – KATALOG ZNANJA

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa izuzev predmeta etika i tjelesna i zdravstvena kultura objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa br. 1. od 11. ožujka 2003.g.  nastavni program tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodne novine" br. 136 od 28. kolovoza 2003.g.

 

6.1. Nastavni predmet - Matematika u struci

 

Razred: 1., 2., 3.

Tjedni (ukupni) fond sati:

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (137)

 

 

Cilj: Omogućiti učenicima usvajanje osnovnog matematičkog znanja potrebnog za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu te ih osposobiti za primjenu znanja u struci kao i u svakodnevnom životu.

 

Zadaci:

 -     stjecanje znanja potrebnih za razumijevanje kvantitativnih odnosa i zakonitosti u raznim pojavama u prirodi,  društvu i svakodnevnom životu

 -     stjecanje vještine samostalnog računanja prema danim uputama

-          razvijanje logičkog mišljenja, sposobnosti za racionalno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog   

      formuliranja pojmova

-          razvijanje preciznosti i konciznosti u izražavanju, urednost, upornost i sistematičnost u radu

-          stjecanje znanja potrebnih za planiranje i praćenje poslovnih rezultata


Sadržaj 

1. razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Prirodni  brojevi 

Usvojiti pojam skupa N,

kriterije i svojstva djeljivosti, određivanje najvećeg zajedničkog  djelitelja i najmanjeg  zajedničkog višekratnika

Skup N, svojstva

Računske operacije i svojstva

Pojam djeljivosti

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

2. Cijeli brojevi

Usvojiti pojam skupa Z, računanje s predznacima ,

računanje sa zagradama

Skup Z, svojstva

Računske operacije i svojstva

Računanje sa zagradama

3. Racionalni brojevi

Usvojiti pojam skupa Q,

računanje sa razlomcima.

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora

Skup Q, svojstva

Računske operacije i svojstva

Decimalni zapis rac. broja

Računanje s decimalnim brojevima

Smještanje rac. brojeva na pravac

4. Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Naučiti rješavati linearne jednadžbe i nejednadžbe

Znati iz formule izračunati jednu nepoznatu veličinu ako su zadane ostale

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Problem s jednom nepoznanicom

Linearni sustavi s dvije nepoznanice

5. Planimetrija

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu lika koristeći formule za opseg i površinu trokuta, kruga,

kvadrata i pravokutnika 

Ovladati mjernim jedinicama za duljinu i površinu

Trokut, vrste trokuta

Površina i opseg trokuta

Krug i kružnica

Četverokut

Opseg i površina četverokuta

6. Potencije i polinomi

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent

Naučiti računske operacije  s potencijama

Usvojiti pojam polinoma

Naučiti računske operacije s polinomima

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku

Znati primijeniti formulu za  razliku kvadrata

Usvojiti pojam algebarskog razlomka

Znati riješiti jednostavnije primjere računanja s algebarskim razlomcima

Pojam potencije s cijelim eksponentom

Operacije s potencijama

Pojam polinoma

Računske operacije s polinomima

Kvadrat binoma

Razlika kvadrata

Rastavljanje na faktore

Algebarski razlomci

7. Realni brojevi

Shvatiti pojam irac. broja

i ukupnost realnih brojeva

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac

Svladati računske operacije s drugim korijenom

Znati zaokružiti dec. broj na željeni broj decimala

Snalaziti se u koord. sustavu na pravcu i u ravnini  

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini

i za polovište dužine

Drugi korijen

Pojam iracionalnih brojeva

Skup R

Koordinatni sustav na pravcu

Računske operacije s drugim korijenom

Racionalizacija nazivnika

Koordinatni sustav u ravnini

Udaljenost točaka u ravnini

Polovište dužine

8. Graf linearne funkcije

Znati nacrtati graf linearne funkcije

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije

Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti

Graf linearne funkcije

Rastuće i padajuće linearne funkcije

Nul točke

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 

 

2. razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Skup kompleksnih brojeva

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnog i  negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja 

Kvadr. jednadžba x = -1

Skup C, svojstva

Računske operacije

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja

2. Kvadratna jednadžba

 

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe ax +bx+c=o

Diskriminanta kvadratne jednadžbe

3. Kvadratna funkcija

Potpuno ovladati pojmom grafa funkcije

Znati nacrtati graf bilo koje kvadratne funkcije i analizirati njezin tijek

Odrediti nul-točke kvadratne funkcije i znati odrediti njihovo postojanje

Graf kv. funkcije f(x) =ax2

Graf kv. funkcije f(x) =ax2+c

Graf kvadratne funkcije

f(x) =a(x-xo)2

Graf kvadratne funkcije

f(x) =a(x-xo)2+c

Graf kvadratne funkcije

f(x) =ax2+bx +c

4. Mjerne jedinice

Znati  računati pomoću kalkulatora  i razumjeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti  odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica

pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u upotrebi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera

( mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera  i tablice za pretvorbu

Mjere za vrijeme

5. Trigonometrija pravokutnog trokuta

Razumjeti pojam kuta, vrste kutova i njihovo mjerenje u stupnjevima i radijanima

Znati definirati trigonometrijske funkcije šiljastog kuta pravokutnog trokuta i izračunavati njihove vrijednosti pomoću kalkulatora

Znati izračunati nepoznate elemente pravokutnog trokuta i shvatiti mogućnost praktične primjene stečenog znanja

Kut, mjerenje kuta

Definicija trigonometrijskih funkcija na pravokutnom trokutu

Vrijednost trigonometrijskih funkcija kutova 30°, 45°, 60°

Izračunavanje vrijednosti trigonometrijskih funkcija pomoću kalkulatora

Rješavanje pravokutnog trokuta

6. Poliedri i rotacijska tijela

Razlikovati geometrijska tijela

Razumjeti pojam oplošja i volumena

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)

Kocka

Kvadar

Prizme

Piramide

Valjak

Stožac

Kugla

 

3.      razred

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Proporcionalnost i primjene

Znati izračunati nepoznati član razmjera

(usporedba s razlomcima!)

pomoću pravila trojnog

znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista , potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

pomoću aritmetičke sredine znati izračunati  prosječne vrijednosti ( npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju  na temelju podataka iz prijašnjih razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava  podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno - jednostavno i složeno

Račun diobe – jednostavan i složeni

Račun smjese - jednostavan i složeni                                                                                                            

2. Postotni, promilni i kamatni račun

Razumjeti pojam postotka

Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati  i razlikovati postotni račun više i

 niže 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV -a

Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun

PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

3. Aritmetički i geometrijski niz i primjene

Razumjeti pojam niza

Razlikovati aritmetički i geometrijski niz

Znati izračunati mjesečnu ratu potrošačkog kredita

Znati izračunati konačnu vrijednost uloga pri složenom ukamaćivanju

Pojam niza

Aritmetički niz

Suma aritmetičkog niza

Potrošački kredit

Geometrijski niz

Suma geometrijskog niza

Složeni kamatni račun

4. Kalkulacija cijene

Znati izračunati svaki element kalkulacije,

napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena jela i pića, rabat, marža, porez – PDV,

prodajna cijena)

Izrada kalkulacije

5. Godišnji obračun poreza na dohodak i ispunjavanje porezne prijave

Znati protumačiti upute o ispunjavanju porezne prijave i izračunati vlastite obaveze

 

Porezne olakšice

Porezna kartica

Porezna prijava

 

 

6.2. Nastavni predmet: Strani jezik II

6.2.1. FRANCUSKI JEZIK kao drugi jezik

 

Razred: 1.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

Cilj: Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na francuskom jeziku u različitim  

situacijama svakodnevnog života i struke.

 

Zadaci: Razvijati jezične vještine za receptivno i produktivno služenje francuskim jezikom

(slušanje, čitanje, govorenje, pisanje). Usvajati posebnosti sustava francuskog jezika i    razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati sposobnosti i navike samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima..

 

Sadržaj: 

 

Nastavne cjeline

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Kultura i civilizacija:

Francuska i regije

 

 

Opći sadržaji:

Obitelj

 

 

 

 

Slobodno vrijeme

 

 

 

Škola

- upoznavati kulturu i civilizaciju francuskog govornog područja

- znati se predstaviti i pozdraviti

- znati tražiti i dati informacije

- identificirati osobe i predmete

Pravila za čitanje     i izgovor.

Prezent pomoćnog glagola biti i imati.

C’est ...ce sont ...

- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih

- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost

- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima (Qui ? Qu'est-ce que..?)

 

 

Imenice i pridjevi(jednina i množina).

Određeni i neodređeni član.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Glagoli prve konjugacije –er.

Upitne riječi.

- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutere...

 

Prijedlozi à, de, sur, avec.

Prezent glagola druge konjugacije –ir.

- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta

- usvojiti izraze vezane uz izražavanje topline/ hladnoće, gladi/ žeđi, vremenskih prilika

- pisanje pisma, razglednice

 

Brojevi.

Prezent nepravilnih glagola aller, devoir, pouvoir, vouloir. Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana.

Vremenski prilozi.

 

 

 

Život u gradu i na selu

 

 

 

 

 

Odijevanje

 

 

- postavljanje pitanja pomoću intonacije

Glavni i redni brojevi od 1 do 20.

Indirektni govor.

 

- proširiti vokabular o slobodnom vremenu

- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama

- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati

- opisati svoje mjesto grad, selo

- izraziti mogućnosti, želje, obaveze

- reći točno vrijeme

 

Koliko je sati?

Prilozi za vrijeme.

Sažeti član au/aux.

Priloška zamjenica -en.

Ženski rod i množina pridjeva.

- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela,

 -nazive odjevnih predmeta

- usvojiti nazive pojedinih boja

Imperativ.Pridjevi

beau et bon.

 

Strukovni sadržaji:

Prehrana

 

- usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i osnovnih živežnih namirnica

- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribor za jelo

- izreći što se voli/ ne voli jesti,

-izricanje žaljenja ili nezadovoljstva.

Il faut+ infinitiv.

Niječni oblik glagola.

Prezent glagola –faire.

 

Razred: 2.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

Cilj: Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.

Zadaci: Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike s posebnostima strukovnog jezika.

 

Sadržaj: 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

 

Osoblje u ugostiteljstvu

 


Restorant i kuhinja

 

 

 

 

 

Obroci i njihova podjela

 

 

 

Tržnica:

Voće i povrće

 

 

Meso

 

 

 

Ribe i plodovi mora

 

 

 

Ekologija u turizmu

- upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci

-  opisati radno mjesto konobara

-  predstaviti sebe i drugu osobu

 

Ponavljanje prezenta.

Glavni brojevi do1000.

Pokazne zamjenice ce,cet,cette...

- opisati  predmete i inventar u kuhinji i restoranu na temelju predloška

- nabrojiti vrste ugostiteljskih objekata

- opisati različite poslove u restoranu/baru

- preporučiti restoran

 

Glagoli druge konjugacije –ir.

Gérondif.

Prezent povratnih glagola.

- usporediti prehrambene navike Hrvatske i Francuske

- opisati vrste obroka

- primiti narudžbu za doručak

- sastaviti jednostavan meni

- nabrojiti začine

- opisati način pripreme jela

Partitivni član .

Količinski pridjevi i prilozi: trop, beaucoup, un peu.

Osobne zamjenice za direktni i indirektni objekt.

- nabrojiti vrste voća i povrća

- pročitati i prevesti jednostavne recepte

- upoznati načine pripreme voća i povrća

Prezent glagola –prendre.

- nabrojiti vrste mesa

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa

- prepričati u osnovnim crtama recepte

Odnosne zamjenice

que,qui,dont.

- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora

- upoznati izraze za osnovne načine prigotovljavanja

Komparacija pridjeva.

Pridjevi beau,nouveau,vieux

 

- upoznavanje s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i faktorima zagađenja

 

Futur simple.

 

Razred: 3.

 

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)

 

Cilj: Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima , te ih komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.

Zadaci: Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije. Osposobiti učenika za primjenu znanja francuskog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na francuskom jeziku i njeno korištenje.

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

 

Rezerviranje stola

 

- primiti rezervaciju

- objasniti kako doći do gosta

 

 

Ponavljanje sadržaja iz prethodne dvije godine

Primanje gosta

-     primiti i pozdraviti goste

-ponuditi mjesto u restoranu

-          izraziti žaljenje

Perfekt s pomoćnim glagolom –avoir..

 

Narudžba

 

 

-          primiti narudžbe u restoranu

-          preporučiti jelo i piće

-          objasniti pojedino jelo

 

Obrada pojedinih dijelova jelovnika-od predjela do glavnog jela i deserta.

 

Reklamacije,

plaćanje računa i ispraćaj gosta

- reagirati na reklamaciju

- objasniti mogućnosti plaćanja

- ispratiti gosta

 

Perfekt s pomoćnim glagolom biti.

Perfekt nepravilnih glagola.

Jelovnik i karta

pića

- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke

- preporučiti i naručiti jelo i piće

- upoznati se s različitim vrstama vina i napitaka

Konjunktiv prezenta.

Specifičnosti hrvatske gastronomske ponude

 

 

 

Kavana i bar

- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju

- opisati ljepote i znamenitosti regije i grada u kojem živimo

- preporučiti restoran

- preporučiti hrvatske specijalitete

 

 

- izvještavati o ponudi u kavani i baru

-opisati način pripreme pojedinih barskih  mješavina

Restriktivni oblik ne...que

Prezent glagola

savoir i connaître.

 

 

 

Formules de politesse.

 

Metodička napomena

 

Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.

Jezične funkcije se ostvaruju;

- receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i

 -produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okruženju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.

Jezične vještine

Slušanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.

Govorenje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija;  prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.

Čitanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i  glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.

Pisanje s razumijevanjem

Učenik treba ispravno napisati rečenicu, znati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.

Prevođenje

Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.

Jezični sadržaji

Komunikacijski sadržaji

- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.

Fonologija i ortografija

- usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.

 

Leksički sadržaji

- vrši se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika,  frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.

Morfosintaktičke strukture

-  gramatika

Nastavna sredstva i pomagala

Primjerena slikovna sredstva (slike) i zemljopisne karte. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player, kompjuter s LCD projektorom i grafoskop.

 

Radni uvjeti

Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije

moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.

LITERATURA

Francuski jezik.

Temeljni radni materijali:

Blaženka Bubanj, Le français pour l'hôtellerie et le tourisme,ŠK, Zagreb - udžbenik

 

Dopunski radni materijali:

Renner, Tempesta, Le français de l'hôtellerie et de la restauration, CLE International, Paris

Michel Maincent, Travaux pratiques de cuisine,Edition B.P.I., Paris

Stručni časopisi:Cuisine et vins de France i sl.

Razni jelovnici i meniji.

 

Priručni radni materijali:

Putanec, Francusko-hrvatski rječnik

Dominović, Hrvatsko-francuski rječnik

 

6.2.2. Nastavni predmet : Engleski jezik

 

Razred: 1.

Cilj: Interdisciplinarno povezivanje sa sadržajima drugih stručnih predmeta i usvajanje vokabulara struke.

Zadaci: Razvijati jezične vještine potrebne za govornu i pismenu komunikaciju i upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika .

Tjedni (ukupni) fond sati:  2 (7O)

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina-teme

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Jezični sadržaji

 

OPĆI SADRŽAJI :Predstavljanje

 

Obitelj i dom

 

 

Slobodno vrijeme

 

 

 

Praznici i putovanja

 

Život u gradu i na selu

 

 

 

 

 

Moda i odijevanje

KULTURA I CIVILIZACIJA

Zemlje engleskog govornog  područja

STRUČNI SADRŽAJ:

Prehrana

 

- naučiti predstaviti se i izreći osnovne informacije o sebi

 

- usvojiti izraze vezane uz članove obitelji

- naučiti nazive za prostorije u kući

- naučiti nazive namještaja

 

- usvojiti vokabular vezan uz sport, slobodno vrijeme , hobi , prijatelje , kino kazalište

 

 

 

- naučiti vokabular vezan uz prijevozna sredstva

- usvojiti nazive dana u tjednu, mjesece, datume

- naučiti izraze za nacionalnosti i novac

 

- opisati svoj grad

 

-uočiti razlike grad / selo

 

 

 

 

 

 

- usvojiti vokabular vezan uz pojedine odjevne predmete

- naučiti boje , uzorke

- naučiti geografska obilježja zemalja

upoznati kulturu i civilizaciju tih zemalja

- usavršiti čitanje i izgovor

- usvojiti nazive obroka i osnovnih živežnih namirnica

 

Prezent glagola TO BE

Osobne zamjenice

Brojevi do 20

There is /there are

Posvojne zamjenice

Članovi

Imenice

Present Simple Tense – tvorba i uporaba

Prilozi učestalosti

Present Continuous Tense – tvorba i uporaba

Simple Past tense – tvorba i uporaba

Simple Future Tense – tvorba i uporaba

Veznici – when while as

Brojevi

Pridjevi – komparacija

Pridjevi neodređenih količina

Modalni glagoli

 

 

 

 

 

 

 

 

Passive – prezent

Imperative – tvorba i uporaba

Present Perfect Tense – tvorba i uporaba

 

 

Razred: 2.

Tjedni (ukupni) fond sati:  2 (70)

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina - teme

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Jezični sadržaji

 

1.OSOBLJE U UGOSTITELJSTVU

1.1.Osoblje hotela

1.2.Usluge

2.U RESTORANU

2.1.Osoblje restorana

2.2.Usluge

2.3.Postav stola

2.4.Jelovnik

2.5.Karta pića

3.OBROCI I PRIPREMA HRANE

3.1.Doručak

3.2.Ručak

3.3.Večera

3.4.Načini pripreme hrane

4.PRIRODNE LJEPOTE I ZNAMENITOSTI REGIJE

4.1.Naša regija

4.2.Grad u kojemu živimo

5.OPĆE INFORMACIJE

5.1.Vrijeme

5.2.Kulturno – zabavni život

5.3.Sport

5.4.Javni prijevoz

5.5.Kretanje u gradu

6.PREHRAMBENE NAVIKE U ZEMLJAMA ENGLESKOG GOVORNOG PODRUČJA

6.1.Tradicionalna jela u Velikoj Britaniji

6.2.Što se jede u SAD-u

6.3.Blagdani i praznici

 

 

 

- upoznati se s osobljem  i njihovim radnim mjestima

 

 

- upoznati se s  osobljem restorana

- znati opisati radno mjesto

- naučiti uljudno komunicirati s gostom

 

 

 

 

- usvojiti vokabular vezan uz obroke i načine pripreme

 

 

 

 

 

 

 

- naučiti važne informacije o regiji i gradu  u kojemu živimo

- znati izreći neke informacije o sportu , kulturno-zabavnom životu

- naučiti izraze vezane za vrijeme i kretanje u prostoru

 

 

 

 

- upoznati se s nacionalnim jelima ovih zemalja

- upoznati se s praznicima i blagdanima zemalja engleskog govornog područja

 

 

- ponavljanje i uvježbavanje tvorbe i uporabe Present Simple tense i Present Continuous Tense

 

- modalni glagoli:must, mustn't can , may,should , could

 

 

 

 

 

- Passive – tvorba i uporaba prezenta

 

 

 

 

 

 

 

- pridjevi – nepravilna komparacija

 

- ponavljanje i uvježbavanje Present Perfect Tense

 

 

 

 

 

 

- ponavljanje i uvježbavanje  imperativa

 

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) fond sati:  2 (64)


Sadržaj:

 

Nastavna cjelina – teme

Očekivani rezultati ( znanja, vještine i umijeća )

Jezični sadržaji

 

1. U RESTORANU

1.1.Primanje gosta

1.2.Primanje narudžbe

1.3.Posluživanje gosta

1.4.Jelovnik

 

2.POSLUŽIVANJE U SOBI

3.U BARU

3.1.Barske mješavine

3.2.Recepture

4.GASTRONOMSKO PUTOVANJE HRVATSKOM

 

4.1.Hrvatska - turistička destinacija

4.2.Nacionalni restorani

4.3.Naši specijaliteti

5.PLAĆANJE RAČUNA

5.1.Načini plaćanja računa

5.2.Reklamacije gosta

 

6.ŽALBE I ISPRIKE

 

 

 

- naučiti potrebne izraze za komunikaciju s

  gostom

-  usvojiti vokabular vezan uz jelovnik

 

 

 

- usvojiti izraze za potrebnu komunikaciju

- naučiti pripremu i pribor za barske mješavine

- znati prevesti recepture

- preporučiti gostu koktel

- usavršiti znanje o Hrvatskoj kao turističkoj destinaciji

-znati preporučiti nacionalna jela i objasniti ih

 

 

 

 

- naučiti izraze u vezi plaćanja računa

- usvojiti izraze za uljudno ophođenje s gostom

- znati se ispričati gostu u pojedinim situacijama

-usvojiti pravilan izgovor i intonaciju

 

 

- ponavljanje i uvježbavanje modalnih glagola

 

 

 

 

- imenice - složenice

-izražavanje slaganja - so do I/neither do I

 

 

 

 

 

6.2.3. Nastavni predmet: Njemački jezik

 

Razred: 1.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

Cilj: Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na njemačkom jeziku u različitim  

situacijama svakodnevnog života i struke.

Zadaci: Usvajati posebnosti sustava njemačkog jezika i razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati vještine potrebne za usmenu i pismenu komunikaciju. Razvijati sposobnosti i navike

samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima.

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Kultura i civilizacija:

Zemlje njemačkog govornog područja

 

 

 

 

Opći sadržaji:

Obitelj i dom

 

 

 

 

 

 

Slobodno vrijeme

 

 

 

Škola

- upoznati kulture i civilizacije njemačkog govornog područja

- predstaviti se i izreći neke temeljne  informacije o sebi .

- pitati drugu osobu za ime, odakle dolazi i godine

- identificirati osobe i predmete

 

 

Pravila za čitanje     i izgovor.

Prezent pomoćnog glagola «sein».

Oblikovanje upitnih i izričnih rečenica.

Prezent pravilnih glagola.

 

- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih

- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost

 

- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima wo? was? wer? wohin? woher?)

- usvojiti nazive za kućne ljubimce

 

Prezent pomoćnog glagola haben.

 

Imenica i član.

Određeni i neodređeni član.

Nominativ i akuzativ imenica s neodređenim članom. Negacija neodređenog člana.

Posvojne zamjenice.

- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutere...

 

Prezent jakih glagola. Množina imenica. Negacija NICHT i KEIN.

- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta

- usvojiti nazive dana u tjednu i mjesece i fraze u vezi s time

Prezent glagola MÖGEN.

Upitne riječi WER? I WANN

 

 

 

 

 

 

Život u gradu i na selu

 

 

 

 

 

 

Moda i odijevanje mladih

- izraziti glavne brojeve do 1000

Konjunktiv preterita glagola MÖGEN.

Red riječi u rečenicama s MÖCHTE i infinitivom.

Glavni i redni brojevi od 1 do 1000.

Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana.

- proširiti vokabular o slobodnom vremenu

- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama

- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati

- opisati svoje mjesto grad, selo

- izraziti mogućnosti, želje, obaveze

- reći točno vrijeme

Točno vrijeme.

Prilozi za vrijeme.

Dativ s određenim i neodređenim članom. Modalni glagoli DÜRFEN; KÖNNEN i MÜSSEN:

Upotreba negacije u rečenici.

Najčešći prijedlozi s dativom i akuzativom.

- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela, nazive odjevnih predmeta

- koristiti glagole, izraze, pridjeve koji se rabe u vezi s odjećom

- usvojiti nazive pojedinih boja

Genitiv s određenim i neodređenim članom.

Deklinacija pridjeva ispred imenice s neodređenim članom.

Akuzativ osobnih zamjenica.

Položaj određenog glagolskog oblika u zavisnim rečenicama.

Neodređena zamjenica MAN.

Prijedlozi s akuzativom

Strukovni sadržaji:

Prehrana

- usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i živežnih namirnica

- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribora za jelo

- izreći što se voli/ ne voli jesti; biti/ ne biti gladan/žedan

Prezent modalnog glagola WOLLEN.

Prezent složenih glagola.

Imperativ.

Prijedlozi s dativom.

Dativ osobnih zamjenica.

Prilozi mjesta.

Prezent glagola ESSEN i NEHMEN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred: 2.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

Cilj: Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.

Zadaci: Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika.

 

Sadržaj: 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

 

Osoblje u ugostiteljstvu

 

 

Restaurant i kuhinja

 

- upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci

-  opisati radno mjesto konobara

-  predstaviti sebe i drugu osobu

- opisati sustav školovanja u Hrvatskoj i Njemačkoj

Ponavljanje prezenta.

Ponavljanje osobnih zamjenica u dativu i akuzativu.

Prezent povratnih glagola.

Zavisne rečenice s veznikom WENN

- opisati  predmete i inventar u kuhinji i                        restoranu na temelju predloška

- komunicirati na ljubazan način u restaurantu

- nabrojati ugostiteljske objekte

- opisati različite poslove u restoranu

- preporučiti restaurant

- upoznati načine prigotovljavanja jela

Mješovita pridjevska deklinacija.

Prezent glagola tun. Zamjenički prilozi. Zavisne rečenice s veznikom DASS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Obroci i priprema jela

 

 

 

 

 

 

 

 

Voće i povrće

 

 

 

 

 

Meso

 

 

 

Ribe i plodovi mora

 

 

 

 

Ekologija u turizmu

- upoznati prehrambene navike pojedinih zemalja

- opisati vrste doručka

- primiti narudžbu za doručak

- sastaviti jednostavan meni

- nabrajati začine

- opisati način pripreme jela

Slaba pridjevska deklinacija.

Kondicional I.

Konjunktiv preterita pomoćnih i modalnih glagola.

Deklinacija dieser, jeder i welcher

- nabrojati voće i povrće

- pročitati i prevesti jednostavne recepte

- upoznati načine pripreme voća i povrća

Infinitiv + zu.

Zavisno upitne rečenice s veznikom OB.

Preterit modalnih glagola

- nabrojati vrste mesa

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa

- prepričati u osnovnim crtama recepte

Perfekt.

Jaka pridjevska deklinacija.

- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih riba

- prepričati u osnovnim crtama recepte

Komparacija pridjeva.

Zavisno upitne rečenice.

Vremenske rečenice s veznikom BIS

- upoznati s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i faktorima zagađenja

Futur I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)

Cilj: Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima i komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.

Zadaci: Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije, služiti se njemačkim jezikom gramatički i izgovorno u granicama korektnog i prihvatljivog. Osposobiti učenika za primjenu znanja njemačkog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na njemačkom jeziku i njeno korištenje.

 

Sadržaj: 

 

 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

Strukovni sadržaji:

 

Rezervacija stola

- primiti rezervaciju

- objasniti kako doći do restorana

 

Prijedlozi s dativom i akuzativom.

Primanje gosta

 

 

 

Narudžba

 

 

 

Reklamacije, plaćanje računa i ispraćaj gosta

 

Hotel

 

 

Jelovnik i karta pića

 

 

Gastronomsko putovanje Hrvatskom

 

 

Kavana i bar

 

 

- primiti  i pozdraviti goste

- ponuditi mjesto u restoranu

- izraziti žaljenje

 

Preterit pravilnih i nepravilnih glagola.

- primiti narudžbe u restoranu

- preporučiti jelo i piće

- objasniti pojedino jelo

 

Pasiv prezenta.

- reagirati na reklamaciju

- izraziti se o mogućnosti plaćanja

- ispratiti gosta

 

Namjerne rečenice s um…zu i infinitivom.

 

- opisati hotel

- davati informacije o hotelskim sadržajima

 

Prilozi mjesta.

- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke

- preporučiti i naručiti jelo i piće

- upoznati s različitim vrstama vina i piva

- preporučiti pojedino vino uz određeno jelo

Pasiv preterita.

- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju

- opisati ljepote i znamenitosti regije i grad u kojem živimo

- opisati i preporučiti domaći restoran

- preporučiti hrvatske specijalitete

Vremenske rečenice.

- izvještavati o ponudi u kavani i baru

- upoznati s pripremom pojedinih slastica

- opisati način pripreme poznatijih barskih mješavina

 

 

Metodička napomena

 

Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.

Jezične funkcije se ostvaruju;

-                     receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i

-                     produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okruženju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.

 

Jezične vještine

Slušanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.

Govorenje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija;  prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.

Čitanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i  glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.

Pisanje s razumijevanjem

Učenik treba ispravno napisati rečenicu, zanati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.

Prevođenje

Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.

Jezični sadržaji

Komunikacijski sadržaji

- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.

Fonologija i ortografija

- usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.

Leksički sadržaji

- vrši se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika,  frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.

Morfosintaktičke strukture

-  gramatika

Nastavna sredstva i pomagala

Primjerena slikovna sredstva (slike) i realia. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player,

kompjuter s LCD projektorom i grafoskop.

Radni uvjeti

Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije

moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.

LITERATURA

Njemački jezik.

Temeljni radni materijali:

Marčetić Tamara; Deutsch für heute und morgen 1, udžbenik, radni priručnik i kazeta.

Blažević Nevenka; Guten Appetit 1 i 2, udžbenik, CD/kazeta

Dopunski radni materijali:

Schulz-Griesbach, Deutsche Sprachlehre für Ausländer

Različite kuharice/ bečki kolači/ Jelovnici i Meniji

Različiti časopisi: JUMA

Marković – Smodek, Nazivi jela i pića

Priručni radni materijali:

Marčetić Tamara; Pregled gramatike njemačkog jezika, Jakić – Hurm; Hrvatsko – njemački rječnik

Hurm; Njemačko – hrvatski rječnik,Wahrig, Deutsches Wörterbuch

Cankarjeva založba; Hrvatsko – njemački slikovni rječnik

 

6.2.4.  Nastavni predmet :  Talijanski jezik

 

Razred: 1.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

Cilj: Osposobiti za temeljnu govornu i pisanu komunikaciju na talijanskom jeziku u različitim situacijama svakodnevnog života i struke.

Zadaci: Usvajati posebnosti sustava talijanskog jezika i razvijati lingvističko mišljenje. Razvijati vještine potrebne za usmenu i pismenu komunikaciju. Razvijati sposobnosti i navike samostalnog korištenja rječnikom, gramatikom i drugim priručnicima.

 

Sadržaj: 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Kultura i civilizacija:

Italija i regije

 

 

 

 

 

 

 

Opći sadržaji:

Obitelj i dom

 

 

 

 

 

 

 

Slobodno vrijeme

 

 

 

Škola

- upoznati kulturu i civilizaciju talijanskog govornog područja

- predstaviti se i izreći neke temeljne  informacije o sebi .

- pitati drugu osobu za ime, odakle dolazi i godine

- identificirati osobe i predmete

Pravila za čitanje     i izgovor.

Prezent pomoćnog glagola «essere i avere».

C'è, ci sono

- usvojiti nazive za dijelove stana/kuće i opisati ih

- usvojiti nazive za svojinu i pripadnost

- raspitati se o osobama i predmetima (postaviti pitanja s upitnim riječima (Chi ? Che cosa? Dove?)

 

 

Imenice i pridjevi(jednina i množina).

Određeni i neodređeni član.

Posvojne zamjenice i pridjevi.

Glagoli prve konjugacije –are.

Upitne riječi.

- usvojiti vokabular vezan uz neke sportove, hobije, glazbene instrumente, godišnji odmor, kino, kazalište, književnost, kompjutere...

 

Prijedlozi in, a i con.

Prezent glagola druge konjugacije –ere.

- usvojiti nazive nekih važnih školskih predmeta

- usvojiti nazive dana u tjednu i mjesece i fraze u vezi s time

Brojevi.

Prezent glagola treće konjugacije –ire. Dani u tjednu i mjeseci u godini. Dijelovi dana. Prezent glagola andare.

Vremenski prilozi.

 

 

 

 

 

 

Život u gradu i na selu

 

 

 

 

 

Moda i odijevanje mladih

- izraziti glavne brojeve do 1000

Glavni i redni brojevi od 1 do 1000.

 

- proširiti vokabular o slobodnom vremenu

- razgovarati o slobodnom vremenu i obavezama

- učiniti usporedbu između aktivnosti koje se vole obavljati i onih koje se ne vole obavljati

- opisati svoje mjesto grad, selo

- izraziti mogućnosti, želje, obaveze

- reći točno vrijeme

Točno vrijeme.

Prilozi za vrijeme.

Prezent glagola; volere, potere i dovere.

Jednostavni i združeni prijedlozi.

- usvojiti nazive nekih dijelova glave i tijela, nazive odjevnih predmeta

- koristiti glagole, izraze, pridjeve koji se rabe u vezi s odjećom

- usvojiti nazive pojedinih boja

Imperativ.Pridjevi quello i bello.

 

Strukovni sadržaji:

Prehrana

- usvojiti nazive dnevnih obroka, nazive jela i pića i živežnih namirnica

- na temelju predloška prepoznati nazive za posuđe i pribora za jelo

- izreći što se voli/ ne voli jesti; biti/ ne biti gladan/žedan

Prezent nepravilnih glagola.

Imperativ nepravilnih glagola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razred: 2.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 70)

Cilj: Uvesti elemente stručnog jezika i razvijati određene stručne vještine. Nadograditi jezične zakonitosti na gradivo iz prethodne godine i uvježbavati ih u okviru stručnih sadržaja.

Zadaci: Razvijati vještine slušanja i čitanja s razumijevanjem, interpretirati jednostavne sadržaje, govoriti vođeno i samostalno, te pisati jednostavne sadržaje. Upoznati učenike sa specifičnostima strukovnog jezika.

 

Sadržaj: 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

 

Osoblje u ugostiteljstvu

 

 

 

 

 

 

 

Restaurant i kuhinja

 

 

 

 

 

Obroci i priprema jela

 

 

 

 

 

Voće i povrće

 

 

Meso

 

 

 

Ribe i plodovi mora

 

 

 

Ekologija u turizmu

- upoznati zanimanja u ugostiteljskoj i hotelijerskoj struci

-  opisati radno mjesto konobara

-  predstaviti sebe i drugu osobu

- opisati sustav školovanja u Hrvatskoj i Italiji

Ponavljanje prezenta.

Osobnih zamjenice u dativu (naglašene i nenaglašene)

Prezent povratnih glagola.

 

- opisati  predmete i inventar u kuhinji i                       restoranu na temelju predloška

- komunicirati na ljubazan način u restaurantu

- nabrojati ugostiteljske objekte

- opisati različite poslove u restoranu

- preporučiti restaurant

- upoznati načine prigotovljavanja jela

Osobne zamjenice u akuzativu (naglašene i nenaglašene).

Perfekt.

- upoznati prehrambene navike pojedinih zemalja

- opisati vrste doručka

- primiti narudžbu za doručak

- sastaviti jednostavan meni

- nabrajati začine

- opisati način pripreme jela

Partitivni član .

Zam.čestica NE.

Količinski pridjevi i prilozi; troppo, molto, parecchio, tanto i poco.

Slaganje perfekta s objektom.

- nabrojati voće i povrće

- pročitati i prevesti jednostavne recepte

- upoznati načine pripreme voća i povrća

Združeni oblici osobnih zamjenica

- nabrojati vrste mesa

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih vrsta mesa

- prepričati u osnovnim crtama recepte

Futur I pravilnih i nepravilnih glagola.

- navesti morske i slatkovodne ribe, te plodove mora

- odgovarati na zadana pitanja o načinu pripreme pojedinih riba

- prepričati u osnovnim crtama recepte

Imperfekt pravilni i nepravilni oblici.

- upoznati s osnovnim načelima zaštite okoliša u turizmu i faktorima zagađenja

Upotreba perfekta i imperfekta.

 

Razred: 3.

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 ( 64)

 

Cilj: Interdisciplinarno povezati sadržaje s drugim stručnim predmetima  i komunikacijski i funkcionalno usmjeriti na strukovna znanja i vještine.

Zadaci: Usvajati produktivne i receptivne komunikacijske kompetencije, služiti se talijanskim jezikom gramatički i izgovorno u granicama korektnog i prihvatljivog. Osposobiti učenika za primjenu znanja talijanskog jezika na radnom mjestu. Poticati učenike na sakupljanje stručne literature na talijanskom jeziku i njeno korištenje.

 

Sadržaj: 

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanje, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

Strukovni sadržaji:

Rezervacija stola

 

 

Primanje gosta

 

 

 

 

Narudžba

 

Reklamacije, plaćanje računa i ispraćaj gosta

 

Hotel

 

 

Jelovnik i karta pića

 

 

 

Gastronomsko putovanje Hrvatskom

 

 

Kavana i bar

 

 

- primiti rezervaciju

- objasniti kako doći do restorana

 

Ponavljanje sadržaja iz prethodne dvije godine

- primiti  i pozdraviti goste

- ponuditi mjesto u restoranu

- izraziti žaljenje

 

Kondicional sadašnji.

 

- primiti narudžbe u restoranu

- preporučiti jelo i piće

- objasniti pojedino jelo

 

Odnosne zamjenice promjenljive i nepromjenljive.

- reagirati na reklamaciju

- izraziti se o mogućnosti plaćanja

- ispratiti gosta

Zam. čestica CI

- opisati hotel

- davati informacije o hotelskim sadržajima

Prilozi mjesta.

- sastaviti jelovnik i kartu pića prema pravilima struke

- preporučiti i naručiti jelo i piće

- upoznati s različitim vrstama vina i piva

- preporučiti pojedino vino uz određeno jelo

Gerundij.

- opisati Hrvatsku kao turističku zemlju

- opisati ljepote i znamenitosti regije i grad u kojem živimo

- opisati i preporučiti domaći restoran

- preporučiti hrvatske specijalitete

Pasiv prezenta

Si-passivante

- izvještavati o ponudi u kavani i baru

- upoznati s pripremom pojedinih slastica

- opisati način pripreme poznatijih barskih mješavina

 

 

METODIČKA NAPOMENA

 

Jezične funkcije koje se ostvaruju u nastavi stranih jezika proizlaze iz konkretnih komunikacijskih situacija i svih oblika rada u učionici i ne mogu se oštro izdvajati. One se ostvaruju u dobro definiranom razlikovanju formalnog i neformalnog jezičnog registra u svakodnevnim situacijama i u poslovnom komuniciranju.

Jezične funkcije se ostvaruju;

   - receptivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi slušatelji i čitatelji, i

   - produktivno, kada su učenici u svojoj djelatnoj ulozi u učionici i okruženju, kada su u dodiru s osobama koje govore strani jezik, odnosno njime se služe i kada su pri obavljanju svojih radnih zadaća u doticaju s osobama koje se govore ili služe stranim jezikom.

Jezične vještine

Slušanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje razumijevanje usmeno postavljenih pitanja, uputa, lakše snimljenog teksta, tematski povezanog s obrađenim tekstom.

 

Govorenje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje da se osposobi za vođenje kratkog razgovora (varijacije obrađenih dijaloga); opis predočenog predmeta, ljudi, radnji, situacija;  prepričavanje oslikanog ili opisanog, događaja s nekoliko vezanih rečenica, sve u okviru obrađenih sadržaja, komunikacijskih uzoraka i gramatičkih struktura.

Čitanje s razumijevanjem

Od učenika se očekuje pravilan izgovor riječi i  glasova, te pravilna intonacija rečenice. Pri tihom čitanju učenik treba doći do informacija na različitim razinama i izvaditi detaljne informacije (pojačano čitanje). On uči uočavati ustroj teksta, podjelu u odlomke i davati im naslove. Uči čitati natuknice u dvojezičnim i jednojezičnim rječnicima i davati prijevod riječi prema opisu u jednojezičnom rječniku.

Pisanje s razumijevanjem

Učenik treba ispravno napisati rečenicu, zanati je dopuniti, preinačiti prema zadanom uzorku, pismeno odgovoriti na pitanja, sastaviti kraći tekst o zadanoj i prethodno obrađenoj temi prema natuknicama, uzorku i slobodno napisati čestitku, pismo poruku, dopis, pisati bilješke prema odslušanom i pročitanom tekstu i znati ispuniti formulare i obrasce na stranom jeziku.

Prevođenje

Učenik treba uočiti i spoznati razlike u strukturama i načinima izražavanja na stranom jeziku, te ih primijeniti kod prevođenja rečenica i laganijih tekstova sa stranog na hrvatski i obrnuto uz uporabu rječnika.

Jezični sadržaji

Komunikacijski sadržaji

- slijede normirane oblike jezičnog ponašanja, formalne i neformalne i izbor jezičnih funkcija odgovarajućih situacija.

Fonologija i ortografija

  - usvajaju se i utvrđuju pravilan izgovor, naglasak, intonacija i ritam rečenice; sustavno se radi na usvajanju pravilnog pisanja i punktuacije.

Leksički sadržaji

- vrši se izbor i uvođenje novih riječi prema komunikacijskom kontekstu, potrebama učenika,  frekvenciji i konceptualnoj bliskosti. Uvode se idiomatski izrazi u zadanim situacijskim kontekstima i izučavaju sinonimi, homonimi i antonimi.

Morfosintaktičke strukture

-  gramatika

Nastavna sredstva i pomagala

Primjerena slikovna sredstva (slike) i realia. Kazetofon, radio, TV, video, DVD i CD-player,

kompjuter s LCD projektorom i grafoskop.

Radni uvjeti

Optimalno bi bilo provoditi nastavu u okviru grupe od 12 do 15, najviše 20 učenika, jer inače nije

moguće ostvariti osnovnu komunikaciju s učenicima.

 

LITERATURA

Talijanski jezik.

Temeljni radni materijali:

Štefan Željka, Benvenuti 1, udžbenik i CD

Štefan Željka, Benvenuti 2, udžbenik i CD

 

Dopunski radni materijali:

Chiuchiu Angelo ed auttori, In italiano,

Damiani Ingrid i Marinković Mirjana, Stiamo insieme 1 i 2, udžbenik.

Različite kuharice/ Jelovnici i Meniji

Različiti časopisi: IL CUOCO

Marković – Smodek, Nazivi jela i pića

 

Priručni radni materijali:

Jernej Josip, Konverzacijska talijanska gramatika

Deanović – Jernej, Hrvatsko-talijanski rječnik

Deanović – Jernej, Talijansko-hrvatski rječnik

Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana

Cankarjeva založba; Hrvatsko – talijanski slikovni rječnik

 

 

6.3. Tehnologija zanimanja

 

6.3.1. Nastavni područje: OSNOVE HIGIJENE

Razred: 1 (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 15

Cilj: 

 

·                    Podizanje higijenske i zdravstvene kulture  

·                    Razvijanje higijenske navike, kako osobne, tako i radne higijene

 

Zadaci:

 

·                    Upoznati učenike i usvojiti znanja iz područja higijenskih navika s težištem na higijenu radnog mjesta.

·                    Upoznati etiologiju zaraznih bolesti i razviti svijest o uzrocima, posljedicama te postupcima sprečavanja zaraznih bolesti.

·                    Usvojiti potrebna znanja o pravilnoj prehrani te higijenskoj ispravnosti namirnica, hrane i pića, kao i o bolestima uvjetovanim zagađenom hranom.

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

OSOBNA HIGIJENA I HIGIJENSKE NAVIKE

 

 

 

 

HIGIJENA RADA

 

 

 

 

 

 

 

ZARAZNE BOLESTI I ZAŠTITA

 

 

 

 

 

 

HIGIJENA PREHRANE

 

 

 

Ukazati učenicima važnost održavanja prije svega osobne higijene u prostoru ugostiteljskog objekta, kao i radne odjeće

 

 

 

Pored osobne higijene od izuzetne važnosti je i higijena radnog prostora, prije svega zbog zaštite zdravlja, kako ugostiteljskog radnika tako i gostiju

 

 

 

Ukazati na vrste i putove prenošenja zaraznih bolesti, a posebno načine kako  preventivno djelovati da bi se spriječilo širenje zaraze

 

 

 

Upoznati sa higijenskim aspektima izbora namirnica za pravilnu prehranu, njihovo higijensko ispravno čuvanje, pripremu i preradu

Naglasiti najučestalije mogućnosti trovanja hranom u ugostiteljstvu

 

Osobna higijena ugostiteljskog radnika

Održavanje čistoće odjeće i obuće ugost. radnika

 

 

Higijena prostorija, uređaja, posuđa i pribora u ugostiteljstvu

Higijena radnog mjesta

Uvjeti rada u ugostiteljstvu

Profesionalne bolesti i ozljede

 

 

Vrste makroorganizama

Epidemiologija zaraznih bolesti

Vrste zaraznih bolesti

Postupci sprečavanja zaraznih bolesti

 

 

Pravilna prehrana

Higijenska ispravnost namirnica, hrane i pića

Postupci čuvanja namirnica, hrane i pića

Bolesti uvjetovane nepravilnom prehranom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura:

dr. O. Springer: «Čovjek i zdravlje»,

Žuškin-Rulnjević-Lelas-Briški: «Osnove higijene», «Higijena za ugostitelje»

 

6.3.2. Nastavno područje: KEMIJA

 

Razred: Prvi

Tjedni (ukupni) fond sati: (15)

Cilj:

Zadaci: Usvojiti praktična znanja o osnovnim kemijskim zakonitostima, promjenama i procesima s posebnim naglaskom na njihovu primjenu u struci. Razvijati sposobnost praktične primjene stečenih znanja. Upoznati s vrstama i građom tvari, osnovnim znanjima iz područja organske kemije s posebnim naglaskom na biološki važnim spojevima i njihovoj ulozi u prehrani. Razvijati kod učenika sposobnost logičnog mišljenja i zaključivanja.

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

OSNOVNI KEMIJSKI POJMOVI

Razumjeti razliku između fizičke i kemijske promjene tvari.

Razlikovati homogenu od heterogene smjese i upoznati nekoliko postupaka odjeljivanja čistih tvari iz smjese tvari.

Uočiti vezu između strukture atoma, elementa i njihova položaja u periodnom sustavu elemenata.

Razlikovati molekule elementarnih tvari i molekule spojeva.

Primijeniti kemijske formule za označavanje molekula.

Znati opisati kemijsku reakciju i prikazati ju jednadžbom.

- podjela tvari, fizičke i kemijske promjene tvari

- smjesa tvari

- agregatna stanja tvari

- struktura atoma

- kemijski element, kemijski simboli, periodni sustav elemenata

- molekula, kemijski spoj, kemijska formula

- kemijske reakcije, jednadžbe kemijskih reakcija

KISELINE, LUŽINE I SOLI

Usvojiti osnovna znanja o kiselinama i lužinama te njihovu primjenu u struci. Objasniti pH vrijednost i uporabu indikatora.

Shvatiti neutralizaciju i hidrolizu te prikazati jednostavnije reakcije.

- kiseline i njihova svojstva

- lužine i njihova svojstva

- neutralizacija

- soli – nastajanje, topljivost

ORGANSKA KEMIJA

Upoznati zajednička svojstva organskih spojeva. Usvojiti svojstva i vrste alkohola te njihovu primjenu u struci. Razumjeti octeno vrenje i znati ga prikazati kemijskom jednadžbom.

Spoznati važnost organskih kiselina i naučiti razlikovati tipične predstavnike.

Opisati rasprostranjenost estera u prirodi, prikazati kemijskom jednadžbom proces esterifikacije octene kiseline i etanola.

Izvesti podjelu ugljikohidrata prema složenosti građe njihovih molekula. Povezati i objasniti proces fotosinteze i staničnog disanja. Obrazložiti proces alkoholnog vrenja i imenovati produkte tog procesa. Spoznati važnost tog procesa za struku.

Poznavati vrste i svojstva masti i ulja. Ukazati na stvaranje kancerogenih tvari pri izgaranju masti i ulja.

Znati građu i svojstva bjelančevina. Objasniti emulziju kao vrstu koloida. Shvatiti pojam enzima i njihov značaj u razgradnji hranjivih tvari.

Shvatiti važnost ugljikohidrata, masti i ulja te bjelančevina u ljudskoj prehrani.

 

- alkoholi – vrste, svojstva i primjena

- karboksilne kiseline – vrste i primjena

- esteri – svojstva, esterifikacija, primjena

- ugljikohidrati – podjela, svojstva i rasprostranjenost

- lipidi – vrste i svojstva

- bjelančevine – struktura i svojstva, enzimi i koenzimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura:

M. Herak, B. Sever, B. Zdjelarević: Kemija oko nas

A. Habuš, V. Tomašić: Opća kemija

B. Sever, D. Stričević: Mala organska kemija s osnovama ekologije

 

 

6.3.3. Nastavno područje: POZNAVANJE ROBE I PREHRANA

 

Razred: 1 (prvi)

Zanimanje: KONOBAR

Tjedni (ukupni) fond sati: 40

 

Cilj: 

 

·                    Steći osnovna znanja o živežnim namirnicama i njihovom korištenju

·                    Osposobiti učenike za primjenu teoretskih znanja u struci

·                    Osposobiti učenike za samoobrazovanje

 

Zadaci: 

 

·                    Znati podatke nužne za proizvodnju i kontrolu kvalitete proizvoda

·                    Steći uvid u sve propise vezane za ovu djelatnost i primjenjivati ih

·                    Upoznati svojstva hranjivih tvari i njihov značaj u prehrani

·                    Upoznati alkoholna i bezalkoholna pića, njihovu proizvodnju, svojstva i djelovanje na     

·                    organizam

·                    Upoznati fiziološko djelovanje alkohola

·                    Upoznati namirnica biljnog podrijetla načine čuvanja, skladištenja, konzerviranja, prerade  

·                    i njihove prerađevine

·                    Upoznati namirnice životinjskog podrijetla, metode tehnološke prerade, čuvanja, skladištenja

·                    Upoznati uživala i njihovo korištenje u prehrani

·                    Upoznati učenike s osnovama zdrave prehrane i s načinima alternativne prehraneSadržaj:

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

ROBA

 

 

 

SASTAV HRANE

 

 

 

 

 

 

ALKOHOLNA PIĆA

 

 

 

 

 

 

 

PIVO   

 

 

 

 

JAKA ALKOHOLNA PIĆA

 

 

 

 

 

LIKERI

 

 

 

BEZALKOHOLNA PIĆA

 

Ukazati na važnost prehrambene robe, čuvanje, kakvoću i uporabu

Razvijati radne navike kod učenika

 

Upoznati učenike s kemijskim sastavom namirnica u cilju očuvanja zdravlja te pravilne i zdrave prehrane

Usvojiti znanja o važnosti pojedinog sastojka u svakodnevnoj prehrani te posljedicama nedostatka istih

 

 

 

Upoznati tehnologiju proizvodnje vina

Ukazati na pozitivno djelovanje vina na organizam u malim količinama

 

 

 

 

 

Spoznati vrijednost piva kao živežne namirnice (male količine)

 

 

 

Upoznati učenike s tehnologijom proizvodnje, asortimanom, karakteristikama, čuvanjem i uporabom jakih alkoholnih pića

 

 

 

 

Ukazati na veliku štetnost alkohola na mladi organizam

 

 

 

Razviti točnost, urednost, marljivosti kritičnost

 

Pojam, vrste i kakvoća robe

Propisi o prometu robe

Ambalaža i skladištenje robe

 

Pojam hrane i sastojci

Bjelančevine

Masti

Ugljikohidrati

Vitamini

Mineralne tvari i voda

 

Vinogradarstvo u nas i svijetu

Proizvodnja bijelih vina

Proizvodnja crnih i ružičastih vina

Sastav mošta i vina

Bolesti vina

Podjela vina

Uporaba i važnost vina u prehrani

 

Sastav i sirovine za proizvodnju piva

Proizvodnja piva

Čuvanje piva

 

 

Sirovine za proizvodnju jakih alkoholnih pića i podjela

Voćne rakije

Rakije na bazi grožđa i vina

Žitne i ostale vrste rakija

 

 

Likeri - sirovine, dobivanje i vrste

Alkoholizam

 

 

Sirovine i vrste bezalkoholnih pića

 

 

 

Razred: 2 (drugi)

Tehnologija zanimanja :

Nastavno područje: POZNAVANJE ROBE I PREHRANA

Tjedni (ukupni) fond sati: 35

 

Sadržaj:

Nastavna cjelina

Očekivani rezultat (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

 

UŽIVALA I STIMULANSI

 

ZAČINI- MIRODIJE

 

NAMIRNICE BILJNOG PODRIJETLA

ŽITARICE

POVRĆE

 

 

 

 

VOĆE      

 

 

 

 

ŠEĆER  MED, MASTI I ULJA BILJNOG PODRIJETLA

 

Upoznati kemijski sastav i djelovanje uživala na organizam potrošača

Ukazati na uporabnu vrijednost u gastronomiji

Osposobiti učenike za pravilno korištenje, doziranje i čuvanje začina i mirodija

Istaknuti važnost i ulogu namirnica biljnog podrijetla obzirom na svoj kemijski sastav u  prehrani

Uvježbati mogućnost prepoznavanja  različitih vrsta žitarica

Naučiti prepoznati sve vrste povrća, posebno ukazati na važnost izbora kod pripreme jelovnika (sezonsko povrće)

Ukazati na biološku vrijednost povrća prije svega prirodno uzgojenog sa uporabom što manje pesticida (bio-gnojivo)

Posebno ukazati na biološku važnost voća, prije svega svježeg i motivirati učenika na svakodnevno konzumiranje

Uvježbati prepoznavanje bio-uzgojenih vrsta voća

Upoznati sa različitim mogućnostima uporabe sladila

Ukazati na različit sastav pojedinih vrsta ulja i njihovo djelovanje na zdravlje čovjeka

 

Kava, prerada, vrste i čuvanje

Čaj, sirovine i prerada

Kakao

Začini

Mirodije

Žitarice - vrste i uporaba

Mlinski proizvodi

Pekarski proizvodi

Tjestenina

Povrće - sastav, razvrstavanje i uloga u prehrani

Konzerviranje povrća

Gljive

 

Voće - sastav i biološka vrijednost

Kontinentalno voće

Južno voće
Voćne prerađevine

Šećer - sirovine i prerada

Med

Masti i ulja  biljnog podrijetla - vrste i dobivanje

Maslinovo ulje

 

 

Razred: 3 (treći)

Tehnologija zanimanja:  

Nastavno područje:    POZNAVANJE ROBE I PREHRANE

Tjedni (ukupni) fond sati: 32

 

 

NAMIRNICE ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA

MESO

MESO PERADI

MESO DIVLJAČI

 

 

MESO RIBA

 

 

MLIJEKO I JAJA

 

 

 

OSNOVE ZNANJA O PREHRANI

 

Upoznati učenike organoleptičkio cijeniti meso

Razviti kod učenika naviku o što manjem korištenju mesnih prerađevina poput pašteta i obarenih kobasica

 

 

Motivirati na što učestalije osobno konzumiranje mesa riba i preporuke gostima zbog njihova pozitivna djelovanja na zdravlje čovjeka

Ukazati na važnost konzumiranja mlijeka kao najpotpunije hrane, istovremeno naveliku podložnost kvarenju i mogućnosti trovanja

Upoznati principe zdrave prehrane

Naučiti energetski vrednovati hranu i to primijeniti kod planiranja jelovnika

Ukazati štetnost preobilne i nedovoljne prehrane

Upoznati ulogu aditiva, njihovu uporabu te njihovo pozitivno i štetno djelovanje kako na namirnice tako i na potrošače

 

Meso klaoničkih životinja -sastav i vrste

Mesne prerađevine

Meso peradi

Meso divljači

 

Meso slatkovodnih riba

Morske ribe

Rakovi, glavonošci i školjke

Mlijeko - sastav i vrste

Mliječne prerađevine

Sirevi

Jaja

Hrana- izvor energije

Probava hrane

Metabolizam hranjivih sastojaka

Trovanja hranom

Energetsko vrednovanje namirnica

Pravila zdrave prehrane

Prehrana pojedinih kategorija potrošača

Vegetarijanska prehrana i makrobiotika

Aditivi

 

Literatura: 

·                    za učenike:

·         – Hamel, Sagrak: «Poznavanje robe i prehrana za ugostitelje»

 

·                    Za nastavnike:

·         – Danko Matasović: «Hrana, prehrana i zdravlje»

·         – Dr. Henry Bieler: «Hrana - najbolji lijek»

·         – Antoniette Kaić-Rak, Katica Antonić: «Tablice o sastavu namirnica i pića»

 

 

Nastavno područje: BIOLOGIJA I EKOLOGIJA

Razred: 2.

Tjedni (ukupni) fond sati: 35

Cilj:

Usvajanje znanja i vještina iz područja bioloških znanosti, u funkciji razvijanja odgovornog odnosa prema vlastitom životu i zdravlju, prema životu i zdravlju drugih ljudi, drugih bića i okoliša te razvijanja zanimanja i poštovanja prema fenomenu života

Zadaci predmeta:

- na temelju upoznavanja načela, pojava i procesa u živom svijetu, razvijati sposobnosti promatranja, uočavanja, povezivanja i zaključivanja

- poticati logičko, analitičko-sintetičko te kritičko mišljenje i prosuđivanje

- razvijati sposobnost i vještinu preciznog, točnog i objektivnog izražavanja senzoričkih doživljaja, misli i prosudbi

- poticati oblikovanje uvjerenja o potrebi odgovornog odnosa prema svojoj prirodi, ljudskoj zajednici te vlastitom životu i zdravlju

- poticati zanimanje i oduševljenje učenika za prirodu i živi svijet te za njegovo dublje razumijevanje i istraživanje

- stvarati uvjete za razvoj socijalnih vještina i suradničkih odnosa među učenicima

- omogućiti usvajanje znanja uz primjenu načela zornosti i egzemplarnosti te iskustvenim učenjem

 

Sadržaj:

 

Nastavna cjelina

Nastavni sadržaji

Očekivani rezultat

(znanja, vještine i umijeća

1.  Čovjek i zdravlje

(25 sati)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Čovjek i okoliš

(10 sati)

 

- objasni važnost energije za normalno funkcioniranje stanica, tkiva i organa

- upoznati sastav i uloge hrane u ljudskom tijelu

- objasniti proces probave

- razumjeti zdravu prehranu kao i najčešće bolesti probavnog i metaboličkog sustava

- objasniti povezanost ljudskih stanica u harmoničnu cjelinu pomoću tjelesnih tekućina

- upoznati vrste i sastav tjelesnih tekućina

- upoznati sastav krvi i uloge pojedinih krvnih elemenata

- bolesti krvotoka

- upoznati način izmjene plinova u plućima i disanje

- razlikovati urođeni i stečeni imunitet

- upoznati bolesti imunološkog sustava

- opisati osnovni princip regulacije sastava tjelesnih tekućina bubregom

- upoznati bolesti bubrega

- upoznati temeljnu građu i uloge živčanog sustava

- opisati primanje, provođenje i razumijevanje pojedinih vrsta podražaja

- upoznati razmnožavanje kao osnovnu značajku života

- psihički razvitak u pubertetu

- upoznati muški i ženski spolni sustav te njihove uloge

- objasniti oplodnju i embrionalni razvoj čovjeka

- naglasiti važnost higijene spolnog sustava vezano za spolno prenosive bolesti

- naglasiti važnost planiranja obitelji i razvoj humanih odnosa među spolovima

- opisati čimbenike štetne za ljudsko zdravlje (stres, nepravilna prehrana, tjelesne neaktivnosti, loše životne navike, a posebno opasnosti od upotrebe psihoaktivnih tvari)

 

- definirati ekologiju kao znanost

- objasniti utjecaj abiotičkih čimbenika (temperatura, voda, svjetlost) na život organizma

- uočiti povezanost abiotičkih i biotičkih čimbenika

- usvojiti pojam ekološke valencije

- raspraviti uzorke onečišćenja okoliša i poremećaja ravnoteže ekosustava

- razlikovati ekološke probleme lokalnih, regionalnih i globalnih razmjera

- raspraviti probleme onečišćenja  voda u odnosu na rastuće potrebe čovječanstva i moguća rješenja

- raspraviti o mogućnostima djelovanja u pravcu zaštite i unapređivanja okoliša vezano uz zanimanje (ugostiteljstvo i turizam)

- znati razlikovati živežne namirnice po sastavu

- naučiti građu ljudskog probavnog trakta i uloge pojedinih organa

- znati prepoznati zdravu prehranu kao uvjet zdravog života

- znati objasniti sastav krvi u ljudskom tijelu

- znati tumačiti pojedine vrijednosti u prikupljenim nalazima krvi

- znati kako cigareta utječe na dišni sustav i organizam u cjelini

- znati građu bubrega, te kako na njegovu zadaću utječu štetni činioci

- steći spoznaje o štetnom utjecaju psihoaktivnih tvari na živčani sustav

- znati anatomske i fiziološke zadaće reproduktivnog sustava