Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar

NN 112/2004 (13.8.2004.), Jedinstveni nastavni plan i okvirni obrazovni program za zanimanje mesar

ministarSTVO gospodarstva, rada i poduzetništva

2159

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o obrtu („Narodne novine“ , br. 49/03. – pročišćeni tekst), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, nakon prethodno pribavljena mišljenja Hrvatske obrtničke komore i uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa, donosi

 

JEDINSTVENI NASTAVNI PLAN I OKVIRNI OBRAZOVNI
PROGRAM ZA ZANIMANJE

mesar

 

 

 1. OSNOVNA OBILJEŽJA OBRAZOVNOGA PROGRAMA

Cilj

Odgoj i obrazovanje učenika za zanatsku i industrijsku obradu mesa i

proizvodnju mesa i proizvoda od mesa.

Stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti obavljanje poslova u

zanimanju - mesar.

Razviti komunikacijske i uslužne sposobnosti; radne navike i pozitivan

odnos prema radnoj okolini.

Zadaci

Učenika osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji:

1. Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.

2. Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.

3. Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.

4. Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.

5. Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.

6. Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.

7. Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.

8. Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.

9. Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji

10. Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.

11. Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Posebnosti obrazovanja

Kod obavljanja praktične nastave obvezna je uporaba zaštitne odjeće i

obuće: kape, kute, radnog odjela ili pregače, obuće s gumenim potplatama.

Sve mora biti bijele boje.

Poslovi se obavljaju u zatvorenom prostoru pri danjem i umjetnom svjetlu.

U pogonima je povećana buka koja potječe od strojeva. Podovi su klizavi od

masnoće. Postoji opasnost od mehaničkih, električnih povreda i opeklina.

Djelatnici posao obavljaju isključivo stojeći uz česta sagibanja, izloženi su

fizičkom naporu.

Potrebna je dobra koordinacija rada s vizualnim opažanjima.

Posao zahtijeva od izvršitelja tjelesnu izdržljivost, spretnost ruku, dobar vid, izražena osjetila mirisa i okusa, spremnost na suradnju i odgovornost prema radu.

Trajanje obrazovanja: 3 godine

Uvjeti za upis.

Završena osnovna škola, liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za

obavljanje poslova mesara.

2. NASTAVNI PLAN

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk / Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Higijena i sanitacija

1

35

-

-

-

-

35

Osnove prirodnih znanosti

2

70

-

-

-

-

70

Poznavanje sirovina

2

70

-

-

-

-

70

Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa

-

-

4

140

-

-

140

Prerada mesa i mesne prerađevine

-

-

-

-

4

128

128

Kultura komunikacije i usluživanja

-

-

-

-

1

32

32

Marketing

-

-

-

-

1

32

32

Izborna nastava

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura

Matematika u struci

Stručni predmeti

 

 

 

 

 

 

 

Praktična nastava

 

900

 

900

 

800

2 600

Praktična nastava u školi s vježbama

Osnove računalstva s vježbama

Praktična nastava u radnom procesu

 

360

 

 

 

540

 

270

 

 

 

630

 

160

 

 

 

640

 

Ukupno

16

1495

15

1425

15

1280

4200

 


NASTAVNI PLAN – OBJAŠNJENJE

 

A)       Općeobrazovni dio

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni

broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Hrvatski jezik

3

105

3

105

3

96

306

Strani jezik

2

70

2

70

2

64

204

Povijest

2

70

-

-

-

-

70

Vjeronauk/Etika

1

35

1

35

1

32

102

Tjelesna i zdravstvena kultura  

1

35

1

35

1

32

102

Politika i gospodarstvo

-

-

2

70

-

-

70

Ukupno

9

315

9

315

7

224

854

 

 B)   Stručno- teorijski dio

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni

broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Matematika u struci

2

70

1

35

1

32

137

Higijena i sanitacija

1

35

-

-

-

-

35

Osnove prirodnih znanosti

2

70

-

-

-

-

70

Poznavanje sirovina

2

70

-

-

-

-

70

Primarna obrada stoke za klanje i tehnologija obrade mesa

-

-

4

140

-

-

140

Prerada mesa i mesne prerađevine

-

-

-

-

4

128

128

Kultura komunikacije i usluživanja

-

-

-

-

1

32

32

Marketing

-

-

-

-

1

32

32

Ukupno

7

245

7

245

7

224

714

 

C) Izborni dio

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni

broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Primijenjena ekologija

1

35

-

-

-

-

35

Zoonoze bolesti

1

35

-

-

-

-

35

Osnove prehrane

1

35

-

-

-

-

35

Mikrobiologija mesa

-

-

1

35

-

-

35

Ambalaža za pakiranje mesa

-

-

1

35

-

-

35

Ostali izvori mesa

-

-

1

35

-

-

35

Osnove kulinarstva

-

-

-

-

1

32

32

Autohtona proizvodnja i prerada mesa

-

-

-

-

1

32

32

Računalstvo

-

-

-

-

1

32

32

Ukupno

3

105

3

105

3

96

306

 

D) Praktični dio programa

 

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni

broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

Praktična nastava u školi

 

360

 

270

 

160

 

Praktična nastava u školi s tehnološkim vježbama

 

290

 

 

 

 

 

Osnove računalstva s vježbama

 

70

 

 

 

 

 

Praktična nastava u radnom procesu

 

540

 

630

 

640

 

Ukupno

 

900

 

900

 

800

2600

 

*Napomena: godišnji fond sati praktične nastave u školi i tehnološke vježbe, te praktične nastave u radnom procesu utvrđuju se operativnim programom koji izrađuje škola. Ako škola nema praktikum, praktična se nastava izvodi u licenciranoj radionici, s tim da se učeniku mora osigurati svladavanje cjelokupnog programa.

 

E) Ukupno nastave

 

Naziv predmeta

Broj sati

Ukupni

broj sati

1. razred

2. razred

3. razred

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

tjedno

godišnje

A) Obvezni općeobrazovni dio programa

 

315

 

315

 

224

854

B) Stručno-teorijski dio

- obvezni

 

245

 

245

 

224

714

C) Stručno-teorijski dio

- izborni

 

105

 

105

 

96

306

D) Praktični dio programa

 

 

900

 

900

 

800

2600

Ukupno

 

1565

 

1565

 

1344

4474

 

3. OBVEZNI NAČIN PROVJERAVANJA ZNANJA I UMIJEĆA

 

Predmeti strukovnog dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Higijena i sanitacija

usmeno, pismeno, praktičan rad u praktikumu

Osnove prirodnih znanosti

usmeno, pismeno, laboratorijske vježbe

Poznavanje sirovina

usmeno, pismeno, praktično-radionice

Matematika u struci

usmeni i pismeno

Osnove računalstva

praktičan rad na računalu, usmeno

Primarna obrada stoke za klanje  i tehnologija obrade mesa

usmeno i pismeno, praktično-radionice

Kultura komunikacije i usluživanja

usmeno i pismeno, praktično-radionice

Prerada mesa i mesne prerađevine

usmeno, pismeno, praktično-radionice

Marketing

usmeno, pismeno

Praktična nastava

 

 

Predmeti izbornog dijela programa

Obvezni načini provjere i ocjenjivanja znanja i umijeća

Primijenjena ekologija

usmeno, pismeno, praktično

Zoonoze bolesti

usmeno, pismeno

Osnove prehrane

usmeno, pismeno

Mikrobiologija mesa

usmeno, pismeno, praktično

Ambalaža za pakiranje mesa

usmeno, pismeno, praktično

Ostali izvori mesa

usmeno, pismeno

Osnove kulinarstva

usmeno, pismeno, praktično

Autohtona proizvodnja i prerada mesa

usmeno, pismeno

Računalstvo

praktičan rad na računalu, usmeno

 

4. POTREBNA STRUČNA SPREMA NASTAVNIKA

 

Nastavni predmeti strukovnog dijela programa

Nastavnik

Izobrazba

Osnove prirodnih znanosti

prof. biologije i kemije, dipl. ing. prehrambene tehnologije

VSS

Higijena i sanitacija

prof. ili ing. biologije, dipl. ing. prehrambene tehnologije

VSS

Poznavanje sirovina

dipl. ing. prehrambene tehnologije, doktor veterinarske medicine

VSS

Matematika u struci

prof. ili dipl. ing. matematike

VSS

Osnove računalstva

prof. ili dipl. ing. informatike

VSS

Kultura komunikacije i usluživanja

dipl. ing. prehrambene tehnologije

VSS

Marketing

dipl. ing. prehrambene tehnologije

VSS

Primarna obrada mesa i obrada mesa

dipl. ing. prehrambene tehnologije, doktor veterinarske medicine

VSS

Izborna nastava (stručni predmeti):

- primijenjena ekologija

- zoonoze bolesti

- osnove prehrane

- mikrobiologija mesa

- ambalaža za pakiranje mesa

- ostali izvori mesa

- osnove kulinarstva

- autohtona proizvodnja i prerada mesa

- računalstvo

dipl. ing. prehrambene tehnologije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prof. ili dipl. ing. informatike

VSS

Praktična nastava

dipl. ing. prehrambene tehnologije, stručni suradnik

VSS, SSS

 

5. IZVOĐENJE PROGRAMA

 

5.1. Minimalni standard

 

-     Rad s učenicima u skupinama.

-     Dijeljenje razrednog odjela u skupine i sudjelovanje stručnih učitelja kao suradnika u nastavi.

 

Predmeti stručno-teorijskog i praktičnog dijela programa

Razred

Nastavnik

Minimalni broj sati, vježbi

Najveći broj učenika u skupini

Osnove računalstva

2.

profesor

20

15

Praktična nastava u školi s vježbama

 

1.

 

profesor suradnik u nastavi

 

10

 

2.

 

 

10

 

3.

 

 

10

Izborni stručni predmeti:

- primijenjena ekologija

- zoonoze bolesti

- osnove prehrane

- mikrobiologija mesa

- ambalaža za pakiranje 

 mesa

- ostali izvori mesa

- osnove kulinarstva

- autohtona proizvodnja i prerada mesa

- računalstvo

 

 

 

 

3.

 

 

 

profesor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 2. Minimalni materijalni uvjeti za izvođenje programa

 

 

Prostor

 

 

Oprema

 

Nastavni predmet

Klasična učionica

Ploča, grafoskop, projekcijsko platno, TV-video, uzorci, plakati, panoi i ostali didaktički materijali.

- Matematika u struci

- Higijena i sanitacija

- Ostali stručno-teorijski predmeti

- Izborni-teorijski predmeti

Specijalizirana učionica – računalna učionica

18 računala povezanih u mrežu s mogućnosti pristupa Internetu (računalo nastavnika s CD pisačem), LCD projektor, pisač, programska oprema za obradu teksta, tablični proračun i baze podataka; laserski i tintni pisač, skener i digitalni fotoaparat.

- Osnove računalstva

- Računalstvo – izborni

- Stručni predmeti

Specijalizirana učionica – mesarski praktikum

 

 

- Praktična nastava u školi s vježbama

I., II. i III. razred

– Izborni predmet

 

 


6. NASTAVNI PROGRAM - KATALOG ZNANJA

 

A.   OPĆEOBRAZOVNI DIO

 

Nastavni programi za predmete općeobrazovnog dijela programa, izuzev predmeta Etika i Tjelesna i zdravstvena kultura, objavljeni su u glasniku Ministarstva prosvjete i športa, posebno izdanje od 11. lipnja 1997. Nastavni program za predmet Etika objavljen je u Prosvjetnom vjesniku Ministarstva prosvjete i športa, br. 1. od 11. ožujka 2003. Nastavni program Tjelesne i zdravstvene kulture objavljen je u "Narodnim novinama", br. 136. od 28. kolovoza 2003.

  

 B – STRUČNO-TEORIJSKI DIO PROGRAMA

 

 

 6. 1. Nastavni predmet:  Matematika u struci

 

Razred: prvi (1.), drugi (2.) i treći (3.)

 

 TJEDNI (UKUPNI) FOND SATI

 

Razred

1.

2.

3.

Ukupno

Broj sati

2 (70)

1 (35)

1 (32)

4 (135)

  

CILJ PROGRAMA

 

              Nastava matematike:

-         omogućuje da učenici usvoje osnovno matematičko znanje potrebno za razumijevanje pojava i zakonitosti u prirodi i društvu;

-     osposobljava ih  za primjenu znanja iz života i u praktičnoj primjeni u struci;

-     razvija smisao i potrebu za samostalni rad, točnost, urednost, sustavnost,

      preciznost i konciznost u pismenom i usmenom izražavanju.

 

ZADACI PROGRAMA SU DA UČENICI:

 

-         stječu znanja potrebna za razumijevanje kvantitativnih odnosa i

      zakonitosti u raznim pojavama u prirodi, društvu i praktičnom životu;

-         razviju umijeće primjene dobivenih znanja, umijeće korištenja matematičkih pomagala, umijeće samostalnog stjecanja znanja pomoću stručne i znanstveno- stručne literature, nužne za uključivanje u rad i praćenje tehnološkog razvoja struke;

-         razviju logičko mišljenje, sposobnost za pravilno rasuđivanje i zaključivanje te sposobnost preciznog formuliranja pojmova;

-         stječu znanja potrebna za planiranje i praćenje poslovnih rezultata;

-         steknu vještinu samostalnog računanja prema danim uputama.

 

 

 

Pregled nastavnih područja s vremenskim rasporedom

 

 

Red. br.

 

Nastavno područje

Broj sati po obrazovnim godinama

I.

II.

III.

  Ukupno

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Prirodni brojevi

Cijeli brojevi

Racionalni brojevi

Linearne jednadžbe i nejednadžbe

Planimetrija

Potencije i polinomi

Realni brojevi

Graf linearne funkcije

6

5

8

8

15

15

7

6

 

 

6

5

8

8

15

15

7

6

9.

10.

11.

12.

Kompleksni brojevi

Kvadratna jednadžba

Mjerne jedinice

Poliedri i rotacijska tijela

 

7

7

6

15

 

7

7

6

15

13.

14.

15.

16.

Proporcionalnost i primjene

Postotni, promilni i kamatni račun

Izračunavanje plaće

Kalkulacija cijene

 

 

9

8

9

6

9

8

9

6

Ukupno:

70

35

32

137

 

 

Literatura

 

Za prvi razred:

      Boško Jagodić, Milivoj Miliša: Udžbenik za prvi razred industrijskih i obrtničkih škola,

      Birotehnika, Zagreb

      Sanja Varošanec: Udžbenik i zbirka zadataka za prvi razred trogodišnjih strukovnih

      škola, Element, Zagreb

Za drugi razred:

      Ivan Mrkonjić, Josip Ujević: Udžbenik i zbirka zadataka za drugi razred industrijskih i

      obrtničkih škola, Birotehnika, Zagreb (poglavlja 1., 2., 7., i 8.1.)

Za treći razred:

      Najveći dio gradiva moguće je koristiti se vježbenicom:

      Vesna Erceg: Metode gospodarskog računa, vježbenica za srednje škole, Element, Zagreb

 

Ne postoji odgovarajući udžbenik za drugi i treći razred ovog programa. Moguće je koristiti i dijelove nekih drugih udžbenika matematike te članke i tablice računovodstvenih časopisa, npr. RRIF ili RIF.

 

 

 

 

 

1. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Prirodni brojevi

Usvojiti pojam skupa N

Znati tablicu množenja do automatizma

Naučiti pojmove: pribrojnik, zbroj, faktor, umnožak, razlika, količnik

Znati pismeno računati s brojevima do 1000

Znati kriterije i svojstva djeljivosti

Znati odrediti najveći zajednički djelitelj i najmanji zajednički višekratnik

Skup N

Računske operacije u skupu N i svojstva

Djeljivost, kriteriji djeljivosti

Najveći zajednički djelitelj

Najmanji zajednički višekratnik

2. Cijeli brojevi

Usvojiti pojam skupa Z

Naučiti računati s cijelim brojevima

Naučiti računati sa zagradama

Skup Z

Računske operacije u skupu Z i svojstva

Računanje sa zagradama

3. Racionalni brojevi

Usvojiti pojam skupa Q

Naučiti računati s razlomcima

Znati decimalni zapis racionalnog broja, računati s decimalnim brojevima uz uporabu kalkulatora

Skup Q

Računske operacije u skupu Q i svojstva

Decimalni zapis racionalnog broja

Računanje s decimalnim brojevima

Smještanje racionalnih brojeva na brojevni pravac

4. Linearne   

    jednadžbe i

    nejednadžbe

Naučiti spretno rješavati linearne jednadžbe i primjenjivati ih

Znati iz formule izračunati jednu veličinu, ako su zadane ostale

Uvježbati primjenu linearnih jednadžbi u problemskim zadacima

Naučiti rješavati linearne nejednadžbe, zapisivati njihovo rješenje i prikazivati ga na brojevnom pravcu

Linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom

Linearne nejednadžbe s jednom nepoznanicom

Problemi prvog stupnja s jednom nepoznanicom

Linearni sustavi s dvije nepoznanice

5. Planimetrija

Razlikovati geometrijske likove i znati izračunati opseg i površinu trokuta, kruga, kvadrata i pravokutnika koristeći formule

Trokut, vrste trokuta

Površina i opseg trokuta

Krug i kružnica

Četverokuti

Opseg i površina četverokuta

6. Potencije i

    polinomi

Usvojiti pojmove: potencija, baza, eksponent

Naučiti računske operacije s potencijama jednakih baza

Usvojiti pojam polinoma

Naučiti računske operacije s polinomima

Naučiti kvadrirati zbroj i razliku

Znati primijeniti formulu za razliku kvadrata

Naučiti izlučiti zajednički faktor

Pojam potencije s cijelim eksponentom

Računske operacije s potencijama

Pojam polinoma

Računske operacije s polinomima

Kvadrat binoma

Razlika kvadrata

Rastavljanje na faktore

7. Realni brojevi

Shvatiti pojam iracionalnog broja i ukupnost realnih brojeva

Usvojiti smještaj realnih brojeva na pravac

Svladati računske operacije s drugim korijenom

Znati zaokružiti decimalni broj na željeni broj decimala

Snalaziti se u koordinatnom sustavu na pravcu i u ravnini

Usvojiti formule za udaljenost točaka u ravnini i za polovište dužine

Znati nacrtati graf linearne funkcije

Razlikovati rastuće i padajuće linearne funkcije

Problem s jednom nepoznanicom moći grafički predočiti

Znati povezati graf linearne funkcije sa sustavom linearnih jednadžbi

Drugi korijen

Pojam iracionalnih brojeva

Skup R

Koordinatni sustav na pravcu

Računske operacije s drugim korijenom

Racionalizacija nazivnika

Koordinatni sustav u ravnini

Udaljenost točaka u ravnini

Polovište dužine

Graf linearne funkcije

Rastuće i padajuće linearne funkcije

Nulte točke

Grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi

 

 

2. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Skup kompleksnih

    brojeva

Shvatiti potrebu proširivanja skupa R

Razlikovati drugi korijen pozitivnog i negativnog broja

Znati osnovne računske operacije s kompleksnim brojevima

Razumjeti pojam apsolutne vrijednosti kompleksnog broja

Kvadratna jednadžba

Skup C, svojstva

Računske operacije s kompleksnim brojevima

Apsolutna vrijednost kompleksnog broja

2. Kvadratna

    jednadžba

Znati riješiti jednostavne kvadratne jednadžbe

Razlikovati prirodu rješenja kvadratne jednadžbe ovisno o diskriminanti

Nepotpuna kvadratna jednadžba

Rješenja kvadratne jednadžbe

Diskriminanta kvadratne jednadžbe

3. Mjerne jedinice

Znati računati pomoću kalkulatora i razumjeti eksponencijalan zapis broja

Uspješno koristiti odgovarajuće mjerne jedinice i pomoću tablica pretvarati, razumjeti i koristiti mjerne jedinice koje nisu često u uporabi

Potencije baze 10

Eksponencijalni zapis realnog broja

Preračunavanje mjera (prefiksi i značenja)

Metrički sustav mjera (mjere za duljinu, površinu, volumen i masu)

Osnovne jedinice angloameričkog sustava mjera i tablice za pretvorbu

Mjere za vrijeme

4. Poliedri i

    rotacijska tijela

Razlikovati geometrijska tijela

Razumjeti pojam oplošja i volumena tijela

Znati izračunati oplošje i volumen tijela prema formulama

Znati koristiti pojmove oplošja i volumena u praktičnim problemima

iz struke (računanje potrebnog materijala, zapremnine itd.)

 

Kocka

Kvadar

Prizma

Piramida

Valjak

Stožac

Kugla

 

 

3. RAZRED

 

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati

(znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Proporcionalnost i

    primjene

Znati izračunati nepoznati član razmjera (usporedba s razlomcima!) pomoću pravila trojnog

Znati riješiti praktične probleme (npr. tečajna lista, potreban broj sati ili radnika za određeni posao itd.)

Pomoću aritmetičke sredine znati izračunati prosječne vrijednosti (npr. očekivani promet na temelju proteklog razdoblja, prosječnu potrošnju na temelju podataka iz prijašnjeg razdoblja itd.)

Račun diobe uz jednostavan postupak omogućava podjelu određenih sredstava ili vremena prema unaprijed određenim kriterijima na potreban broj dijelova

Pomoću računa smjese znati odrediti omjere miješanja da bismo dobili željeno svojstvo smjese

Omjeri i razmjeri

Upravo i obrnuto razmjerne veličine

Grafički prikaz upravo i obrnuto razmjernih veličina

Aritmetička sredina

Pravilo trojno – jednostavno i složeno

Račun diobe – jednostavan i složeni

Račun smjese – jednostavan i složeni

2. Postotni, promilni

    i kamatni račun

Razumjeti pojam postotka

Znati izračunati postotak pomoću kalkulatora, bez obzira na osnovnu vrijednost

Prepoznati i razlikovati postotni račun više i niže 100

Znati izračunati mjesečnu obvezu PDV-a

Znati ispravno koristiti formule za promilni i kamatni račun

Pojam postotka

Osnovni postotni račun

Postotni račun više 100

Postotni račun niže 100

Primjena na obračun PDV-a

Promilni račun

Jednostavni kamatni račun

3. Izračunavanje

    plaće

Znati razliku između bruto i neto plaće

Pomoću tablica znati izračunavati neoporezivi dio plaće

Pomoću formulara i formula znati napraviti isplatnu listu

Osnovni pojmovi vezani uz plaću (bruto i neto plaća, doprinosi, porez, prirez)

Doprinosi iz plaće i na plaću

Neoporezivi dio plaće

Porezna osnovica

Porezne stope

Tablica prireza po gradovima

Neto plaća

4. Kalkulacija cijene

Treba znati izračunati svaki element kalkulacije

Znati napraviti promjene cijena, popuste s odgovarajućim promjenama kalkulacije

Osnovni pojmovi vezani uz cijenu (nabavna cijena, rabat, marža, porez – PDV, prodajna cijena)

Porez, povrat poreza

Izrada kalkulacije

 

Obveze učenika

    U drugom i trećem razredu u sklopu predmeta Matematika u struci učenici bi trebali samostalno izraditi seminarske radove. Npr., u drugom razredu napraviti troškovnik uređenja poslovnog prostora, ako su dane dimenzije prostora i potreban materijal po mjernim jedinicama, te cijena rada po jedinici vremena, tumačenje rezultata poslovanja prikazanih grafički itd.

   U trećem razredu teme seminara mogu biti: isplatna lista za 3 radnika s različitim bruto plaćama, različitim mjestima stanovanja i različitim poreznim olakšicama, obračun PDV-a za određeno razdoblje, uzimajući u obzir neplaćeno i plaćeno, izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd.

 

 

 


6.2.  Nastavni predmet: Osnove računalstva s vježbama

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno (70 sati  godišnje)

 

Cilj nastave predmeta

Stjecanje osnovnih znanja i vještina za uporabu računala do razine rješavanja jednostavnih problema u raznim problemskim situacijama, uz uporabu aplikacijskih računalnih programa.

 

Zadaci:

- prepoznati dijelove osnovne konfiguracije računala i opisati njihovu funkciju,

- samostalno spojiti osnovne dijelove računala i pravilno ga uključiti i isključiti,

- znati samostalno koristiti računalo pri pisanju različitih tekstova i obradi tekstova,

- znati spremiti podatke i ponovno ih pronaći i uporabiti,

- razviti sposobnost služenja računalom pri uporabi raznih baza podataka,

- služiti se gotovim tabličnim proračunima,

- koristiti izvore informacija dostupne uz pomoć računala,

- upoznati mogućnost računala u rješavanju numeričkih i grafičkih zadataka u sklopu predmeta struke (mesari i pekari),

- samostalno upotrijebiti računalo pri rješavanju jednostavnih zadataka u sklopu struke s pomoću aplikacijskih računalnih programa (mesari i pekari),

- komunicirati s drugim osobama pomoću računala,

- primijeniti stečena znanja, dopunjavati ih i razvijati u svakodnevnoj praksi.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaj

1. Osnove rada s računalom

 

 

 

 

Pravilno spojiti i pustiti u rad osnovnu konfiguraciju računala, pravilno uključiti i isključiti računalo.

Opisati ulogu operacijskog sustava i organizaciju strukture datoteka u operacijskom sustavu.

Služiti se ispravnim nazivljem za pojedine elemente koji se nalaze u prozoru operativnoga sustava.

Koristiti računalo u Windows okruženju.

Upravljati radnom površinom s pomoću miša i tipkovnice.

Osnove arhitekture računala.

Dijelovi računala i njihovo povezivanje.

Uključivanje i isključivanje računala.

Rad s tipkovnicom i mišem.

Organizacija strukture datoteka u operacijskom sustavu.

Sučelje Windowsa.

Rad s datotekama i mapama.

 

Pregledati, spremiti, otvoriti, brisati i promijeniti naziv datoteka i mapa.

Ugoditi parametre pisača, tipkovnice, vremena.

Snimiti odgovarajuće sadržaje na disketu, odnosno CD.

Provjeriti disk odgovarajućim programom.

Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe.

Pretraživati internetske stranice.

Slati i čitati e-mail poruke.

Podesiti parametre za uporabu modemskih ulaza.

Prilagodbe hardver-softver-korisnik.

Disketa, CD, USB Memory Key.

Snimanje na disketu i CD.

Uporaba Interneta, e-maila.

Programi za rad s multimedijom.

2. Pisanje i obrada teksta

 

Izraditi, urediti, preoblikovati, spremiti i otvoriti dokument u programu za obradu teksta (promijeniti fontove, boju slova, postaviti margine, dodati zaglavlje).

Dodavati, zamijeniti, brisati, kopirati i premjestiti tekst.

Pronaći dokument među drugim dokumentima, preimenovati ga i premjestiti.

Izraditi i oblikovati tablicu.

Napraviti ispis dokumenta.

Prikaz odabranog programa za obradu tekstova.

Uporaba raspoloživog programa za obradu tekstova.

Priprema, obrada i umnažanje tekstova.

3. Baze podataka

Znati koristiti gotovu bazu podataka, u pripremljenu bazu podataka unijeti nove podatke.

Napraviti ispis podataka iz baze.

Pojam i uporaba baze podataka.

Osnovna struktura baze podataka.

Prikaz odabranog programa za rad s bazama podataka.

4. Tablični proračuni i numeričke mogućnosti računala.

Objasniti svojstva i mogućnost uporabe programa za tablične proračune.

Upoznati i koristiti program za obradu tablica, unijeti i promijeniti podatke u tablicu.

Znati rezultate tabličnih proračuna prikazati s pomoću dijagrama.

Ispisati dokument.

Koristiti program za numeričke promjene u rješavanju zadataka iz područja struke.

Tablični proračuni i prikaz programa za obradu tablica.

Uporaba programa za pripremu i obradu tablica.

Unos i promjena oblika podataka.

Prikaz odabranog programa za numeričke primjene računala.

Uporaba aplikacijskih programa za rješavanje numeričkih podataka iz područje struke.

5. Grafičke mogućnosti računala

Upoznati i koristiti program za rad s grafikom.

Dodati grafički prikaz u tekst.

Napraviti ispis dokumenta.

Instalirati i koristiti različite aplikacijske programe za rad s grafikom.

Prikaz odabranog programa za rad grafikom.

Uporaba grafičke prezentacije podataka u raznim područjima.

Dodavati grafikone u tekst.

 

 

Metodičke napomene

Cjelokupnu nastavu ovog predmeta, uključujući praktični rad učenika (vježbe), optimalno je izvoditi u specijaliziranoj učionici za računalstvo. Učionica mora biti tako opremljena da omogućava samostalan rad jednog učenika na računalu. Dakle, vježbe treba izvoditi u 2 skupine (polovina razreda s najviše 15 učenika), tako da na računalu radi učenik pojedinačno. Vrijeme izvođenja vježbi treba biti predviđeno rasporedom sati od početka školske godine.

Pri izradi izvedbenog programa treba planirati vrijeme za ponavljanje i uvježbavanje te provjeru usvojenosti znanja iza svake cjeline. Osnovni način provjere usvojenosti znanja i umijeća je praktičan rad na računalu. Provjera znanja učenika obavlja se na računalu rješavanjem jednostavnih konkretnih problema koji zahtijevaju uporabu standardnih programskih paketa. Uspjeh učenika u izvođenju vježbi ocjenjuje se na temelju primjene učenikova znanja u izvođenju vježbe, pokazanih vještina, samostalnosti i izrade pripadne dokumentacije. Pozitivna ocjena iz praktičnog rada na računalu uvjet je za pozitivnu ocjenu iz predmeta.

 

Obveze učenika

- Svaki učenik dužan je za nastavu imati sljedeći pribor i opremu: propisani udžbenik i bilježnicu (format po izboru) za vođenje bilješki na nastavi.

- Učenici na rad u informatičku učionicu trebaju doći pripremljeni. O svakoj vježbi učenik treba podnijeti pisano izvješće (dokument) na kraju sata, na osnovi kojeg će se dati učeniku povratna informacija o rezultatima rada.

- Uz redoviti dolazak na nastavu, obvezna je provjera usvojenosti znanja.

- Kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline (praktičan rad na računalu – rješavanje konkretnih problema koji zahtijevaju uporabu standardnih programskih paketa).

 

Literatura

Informatika / Računalstvo: za srednje škole: udžbenik za 1. i 2. razred gimnazija, 4-godišnjih strukovnih škola, 3-godišnjih strukovnih škola i umjetničkih škola

 

 


 

6.3. Nastavni predmet: Higijena i sanitacija

 

Razred: 1. (prvi)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno ( 35 sati godišnje)

 

Cilj i zadaci: da se učenici upoznaju sa značenjem osobne higijene u prehrambenoj industriji, zatim s uzrocima, putovima širenja i sprječavanja zaraznih bolesti; s higijenskim rukovanjem i pripremanjem hrane, održavanjem čistoće prostorija, uređaja i pribora; te da steknu osnove zdravstvene kulture

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

I. Osobna higijena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Zdravstveni uvjeti radnika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Higijena hrane

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Higijena okoliša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Zdravstveni nadzor

Učenici trebaju usvojiti osnovne higijenske navike, upoznati se s važnošću održavanja čistoće radne i svakodnevne odjeće, objekata za prehrambenu industriju i radnog mjesta.

 

Učenici se trebaju upoznati s vrstama bolesti, izvorima zaraze te načinom prijenosa zaraznih bolesti.

Učenici se moraju upoznati s pojmovima: imunitet, epidemija, endemije i sl.

Učenici će naučiti načine suzbijanja i sprječavanja širenja zaraznih bolesti.

 

Učenici će usvojiti načine higijenskog rukovanja i pripremanja hrane, higijenskog prijevoza i skladištenja hrane; higijenskog usluživanja hrane.

 

 

Učenici će usvojiti navike održavanja higijene prostora koji ih okružuje, uočit će važnost sprječavanja onečišćenja vode, zraka i tla, te uvidjeti višestruku korist od gospodarskog zbrinjavanja otpada tj. iskorištenja sekundarnih sirovina.

 

Učenici će upoznati ulogu sanitarne inspekcije i uvidjeti važnost sanitarnog nadzora namirnica, osoba koje sudjeluju u proizvodnom procesu, prostorija i uređaja.

1. Osobna higijena

 

2. Higijena odjeće i obuće

 

3. Higijena rada

 

 

 

 

4. Pojam zdravlja

5. Akutne i kronične bolesti

6. Izvori zaraznih bolesti

7. Prijenos zaraznih bolesti (dodirom, zrakom, hranom, vodom za piće itd.):

- crijevni paraziti

- spolne zarazne bolesti

 

8. Higijena rukovanja i pripreme hrane

9. Higijenski uvjeti skladištenja hrane

10. Trovanje hranom

 

11. Otpad

12. Korisno zbrinjavanje otpada

13. Obrada otpadnih voda

14. Ekologija

 

 

 

 

 

15. Sanitarna inspekcija

- zadaci, uloga

- djelovanje

16. Sanitarni nadzor namirnica, radnog osoblja, prostorija i uređaja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


6. 4. Nastavni predmet : Osnove prirodnih znanosti

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno ( 70 sati godišnje)

 

Cilj i zadaci:

- usvojiti znanja i osnovne pojmove iz prirodnih znanosti (kemije i mikrobiologije) kako bi  učenici mogli s razumijevanjem pratiti strukovne sadržaje.

 

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

 

Osnove kemije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primijenjena kemija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osnove mikrobiologije

 

 

 

 

 

 

 

 

Primijenjena mikrobiologija

Usvojiti osnovna znanja o kemiji - pojam tvari, agregatna stanja, kemijski elementi i spojevi te ostale osnovne kemijske pojmove

 

 

 

 

 

 

Uočiti ulogu ugljikohidrata, masti i bjelančevina u prehrani ljudi. Uočiti načine nastajanja, građu i izvore tih tvari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steći osnovna znanja o pojmu mikrobiologije, podjeli i građi mikroorganizama, rasprostranjenosti mikroorganizama te korisnim i štetnim mikroorganizmima.

 

Usvojiti osnovna znanja o: mikrobnim procesima, usvojiti pojam fermentacije, uvjete uzgoja mikroorganizama.

Upoznati i naučiti pojmove o mikrobiologiji žitarica i mlinskih proizvoda.

- Pojam tvari, agregatna stanja

- Kemijske promjene

- Jednostavne tvari ili kemijski elementi

- Atomi

- Elektronski omotač atoma

- Spojevi

- Pojam kiseline, baze, soli

- Pojam otopine

 

 Ugljikohidrati:

- nastajanje, izvori

- uloga u prehrani ljudi

- podjela

 Masti:

- nastajanje, izvori

- uloge masti u prehrani ljudi

 Bjelančevine:

- građa, izvori, podjela

- gloga u prehrani ljudi

- enzimi, vitamini

 

 

 

 Pojam mikrobiologije:

- podjela i građa

- mikroorganizmi

- rasprostranjenost mikroorganizama

- korisni i štetni mikroorganizmi

 

 

- Mikrobni procesi

- Fermentacije

- Uzgoj mikroorganizama

- Mikrobiologija žitarica i mlinskih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.

 

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako  postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.


6. 5.  Nastavni predmet: Poznavanje sirovina

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 2 sata tjedno ( 70 sati godišnje)

 

Cilj zadaci: upoznati učenike sa stokom za klanje i ostalim izvorima mesa, naučiti razlikovati stoku po vrsti, pasmini, tipu, usvojiti znanje o bolestima stoke, građom tijela stoke za klanje.

 

Sadržaj

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Stoka za klanje

 

 

 

 

 

 

 

2. Bolesti stoke za klanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Građa tijela stoke za klanje

 

 

 

 

4. Ostali izvori mesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- naučiti podjelu stoke za klanje prema vrsti, pasmini i tipu

 

 

 

 

 

- usvojiti pojam i podjelu bolesti stoke za klanje, prepoznati bolesne životinje, shvatiti kakve opasnosti prijete od nepregledanog mesa

 

 

 

 

 

 

 

- naučiti građu tijela, dijelove trupa, kosti, mišiće, tjelesne šupljine da učenik može usvajati kasnija znanja iz područja rasijecanj a mesa

 

- usvojiti znanja o ostalim izvorima mesa i korištenja tehnoloških saznanja u proizvodnji proizvoda od mesa

 

 

 

 

 

 

Pojam i podjela stoke za

klanje

Goveda- pasmine, tipovi.

Svinje- pasmine, tipovi.

Ovce, koze- pasmine, tipovi

Konji I ostala stoka za

klanje

 

Pojam i podjela bolesti stoke

za klanje.

Ocjenjivanje zdravstveno higijenske ispravnosti mesa. Nezarazne bolesti, pojam,

podjele, primjeri.

Zarazne bolesti, pojam,

podjela, neke vrste zaraznih

bolesti.

Parazitorne bolesti, pojam

paraziti, vrste parazitornih

bolesti.

 

Stanice, tkivo (mišićno, vezivno, masno, koštano), sustavi organa za kretanje -(kosti, građa, podjela spojevi kostiju, kosti glave, trupa, ekstrimiteta)

 

Mišićni sustav (građa i podjela mišićnog tkiva). Podjela mišića. Probavni sustav, dišni sustav, mokraćno-spolni sustavi, žljezdani sustav.

Perad: dobivanje i vrste mesa peradi.

Meso divljači, kunića, riba, rakova, školjki, nojeva.

 


 

6.6.  Nastavni predmet: Primarna obrada stoke za klanje i obrada mesa

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata tjedno / 140 sati godišnje

 

Cilj i zadaci

Učenici moraju usvojiti znanja iz područja primarne obrade stoke, dobivanje mesa i obrade mesa da uspješno primijene stečena znanja u praksi.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Prijevoz i prihvat stoke u klaonici

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaonice, procesi primarne obrade stoke za klanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporedni proizvodi klanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sastav mesa, promjene na mesu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzerviranje mesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojevi, uređaji i alati za obradu mesa

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocjenjivanje tržne kakvoće mesa

 

 

 

Rasijecanje mesa

 

Industrijsko

(za preradu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasijecanje mesa za veleprodaju

 

 

 

 

 

 

 

Rasijecanje mesa za maloprodaju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfekcioniranje

 mesa i proizvodi od mesa

Usvojena znanja pravilno primjenjivati u transportu stoke.

 

 

 

 

 

 

 

Usvojena teorijska znanja o fazama rada u klaonici znati povezati s primjenom u praksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti i primijeniti znanja o sporednim proizvodima klanja i razmisliti o još većim mogućnostima iskorištenja.

 

 

 

 

 

 

Znajući sve o građi i svojstvima mesa, može se očekivati da i ta znanja primijene u praksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenik treba znati da je meso i proizvodi od mesa pokvarljiva namirnica i da treba odmah prepustiti konzerviranju.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojena znanja o alatima i strojevima znati primijeniti u praksi.

 

 

 

 

 

 

Usvojena znanja o klaoničkoj težini.

 

 

 

Usvojena znanja iz područja rasijecanja mesa, industrijskog, komercijalnog.

Povezati se praksom u smislu što kvalitetnijeg rasijecanja mesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobivena i usvojena znanja primijeniti u području konfekcionaranja mesa i proizvoda od mesa

Prijevozna sredstva, postupak sa stokom tijekom prijevoza, prijevoz, propisi koji određuju pravila prijevoza, istovar stoke, stočni depo, postupak sa stokom u stočnom depou.

 

Vrste i tipovi klaonica, zakonski uvjeti gradnje klaonica, voda za potrebe klaonica, otpadne vode. Raspored odjela i linija u klaonici.

Linija klanja svinja. Skidanje dlake, dotjerivanje površine trupa, vađenje unutarnjih organa, završne faze primarne obrade.

Linija klanja goveda (tipovi linija, obrtničke i industrijske), faze rada u primarnoj obradi goveda, strojevi i uređaji koji se pojavljuju na linijskim klanjima.

 

 

Vrste crijeva, primarna i sekundarna obrada crijeva i želuca, iznutrice, vrste obrade sirove kože, obrada za prijevoz. Ostali sporedni proizvodi klanja i postupak s njima.

 

 

 

Građa i kemijski sastav mesa.

Postmortalne promjene na mesu.

Zrenje mesa - proteoliza

Kvarenje mesa – procesi kvarenja (trulež mesa, pljesnivost mesa, smrdljivo zrenje, svjetlucanje).

 

 

 

Pojam konzerviranja.

Fizikalni načini i metode.

Hlađenje – komore za hlađenje, rashladni uređaji, metode hlađenja, utjecaj hlađenja na kvalitetu mesa.

Smrzavanje – smrzavanje robe u mesu, promjena na mesu zbog smrzavanja, metode i načini smrzavanja, skladištenje smrznutog mesa, odmrzavanje.

Sterilizacija, pasterizacija, UV – zračenje

Kemijski način konzerviranja

- soljenje mesa, kuhinjska sol, način soljenja

- salamurenje mesa

sastojci salamure, način i brzina salamurenja, uređaji za salamurenje, stvaranje NO-mioglobin, svojstva

- Dimljenje (fizikalno-kemijski način), sastav dima, djelovanje dima i postupak dimljenja

- Dimni generatori, pušnice

 

 

 

- Noževi, pile, prijenos mesa

- Linije za obradu mesa u rasjekovaonicama

- Stroj za skidanje kože s masnog tkiva

- Separator (odvajanje mesa od kostiju)

 

 

Ocjena klaoničke vrijednosti trupova (klaoničko meso, tržna klasifikacija mesa)

 

Pojam rasijecanja mesa

Sheme rasijecanja

(industrijska, komercijalna)

Rasijecanje svinjskog mesa za preradu, dobivanje pet osnovnih komada, obrada osnovnih komada za proizvode

Rasijecanje goveđeg mesa za preradu, kategoriziranje mesa za preradu,

Obrada mesa za veleprodaju u polovicama, trupcima, četvrtinama, specijalno obrađenim polovicama, četvrtinama, osnovnim dijelovima, sa ili bez kostiju

 

Rasijecanje i prodaja telećeg mesa, junećeg, goveđeg.

Rasijecanje i prodaja mesa odojka, mlade svinjetine, svinjskog mesa.

Rasijecanje i prodaja ovčjeg mesa, janjećeg mesa, mesa mlade janjetine

 

Pojam konfekcioniranja

Ambalaža za konfekcijske linije za konfekcijske faze rada u procesu konfekcioniranja mesa i proizvoda od mesa.

Odjel za konfekcioniranje i prodaju tog mesa.

 

 

 

 

 

 

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.

 

 


6.7.  Nastavni predmet: Prerada mesa i mesne prerađevine

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 4 sata tjedno (128 sati godišnje)

 

Cilj i zadaci programa su da učenici usvoje znanja iz područja prerade mesa i da stečeno znanje uspješno koriste u proizvodnji.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Aditivi (dodaci)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strojevi i uređaji za proizvodnju kobasica i suhomesnatih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojam, podjela kobasica, omotači za kobasice

 

 

 

Tehnologija proizvodnje kuhanih kobasica

 

 

 

 

 

 

Tehnologija proizvodnje obarenih kobasica

 

 

 

 

 

 

Tehnologija proizvodnje polutrajnih kobasica

 

 

 

 

 

 

Tehnologija proizvodnje svježih kobasica i proizvoda od oblikovanoga svježeg mesa

 

 

 

 

Tehnologija proizvodnje trajnih kobasica

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija proizvodnje suhomesnatih proizvoda (polutrajnih, trajnih)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja slanina

 

 

 

 

Proizvodnja masti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tehnologija proizvodnje konzervi (polukonzerve, trajne konzerve)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prodaja mesa i proizvodi od mesa

Usvojena znanja treba znati primijeniti u praksi

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojena znanja umjeti primijeniti u praksi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobro naučiti vrste kobasica kako ne bi bilo poteškoća u procesu prodaje

 

 

Znati sve o izboru sirovine, procesima obrade i ostalim fazama rada u proizvodnji kuhanih kobasica

 

 

 

 

Učenik treba usvojiti sve o proizvodnji obarenih kobasica da bi mogao sudjelovati u jednostavnijim fazama proizvodnje

 

 

 

Usvojiti znanja o proizvodnji polutrajnih kobasica, široki asortiman polutrajnih kobasica i znati ih svrstati u grupe.

 

 

 

Usvojiti znanja o izradi ovih proizvoda jer to su proizvodi tj. proizvodnja u koju se učenici mogu uključivati.

 

 

 

Shvatiti posebnost, zahtjevnost proizvodnje trajne robe, uspješnost proizvodnje i kako ona ovisi i teorijskim znanjima.

 

 

 

 

Znati sve o trajnim i polutrajnim suhomesnatim proizvodima i njihovoj proizvodnji, greškama, uskladištenju.

 

 

 

 

 

 

 

Znati što su slanine i kakve sve na tržištu možemo naći.

 

 

Usvojiti znanja o proizvodnji, svojstvima masti, vrste masti na tržištu

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti znanja o proizvodnji i svojstvima te vrstama konzervnih proizvoda za rad u industrijskim objektima proizvodnje tih proizvoda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojena znanja iz kompletne teorije mesarstva koriste učeniku danas na praksi u mesnici, a sutra kao samostalnom mesaru. Kada se zna struka, onda je lakša i komunikacija s kupcem.

Pojam dodataka i njihova podjela, svojstva dodataka, sredstva za vezanje vode, mase (polifosfati, emulgatori, škrob, želatina), začini, podjela, aktivne supstance začina, vrste začina za mesarstvo

 

Posude, strojevi za usitnjavanje mesa, mesnog tkiva, kožice, miješalice, uređaji za oblikovanje kobasica, strojevi i uređaji za toplinsku obradu, komore za zrenje, uređaji za vakuumsko pakiranje i obično pakiranje, kolica, štapovi za prijevoz kobasica i suhomesnatih proizvoda, stroj za rezanje suhomesnatih proizvoda, uređaji i naprave za rolanje, ulaganje u ovitak i mrežice

 

Pojam kobasica, podjele, općenito proizvodnja kobasica, omotači za kobasice, prirodni i umjetni

 

Pojam, svojstva, vrste, izbor sirovine, kuhanje, usitnjavanje, pravljenje nadjeva, toplinska obrada, uskladištenje, greške kuhanih kobasica, proizvodnja nekih predstavnika

 

Pojam, svojstva, predstavnici. Izrada, pojam mesnog tijesta, faze rada u proizvodnji obarenih kobasica, izrada nekih predstavnika, greške obarenih kobasica

 

Pojam, svojstva, predstavnici, tehnološki proces proizvodnje po fazama, greške kobasica, proizvodnja nekih predstavnika polutrajnih kobasica.

 

 

Pojam svježih kobasica, predstavnici, svojstva, tehnološki proces proizvodnje, greške. Načini pakiranja, izrada ćevapa, pljeskavica, hamburgera, načini pakiranja i čuvanja.

 

Pojam, svojstva, vrste, tehnologija proizvodnje po fazama. Fermentacija trajne robe, uvjeti fermentacije, greške trajnih kobasica, proizvodnja nekih predstavnika.

 

Pojam, podjela, predstavnici. Tehnološki proces proizvodnje polutrajnih suhomesnatih proizvoda, izrada nekih predstavnika, greške, deklaracija. Tehnološki proces proizvodnje trajnih suhomesnatih proizvoda, greške, deklaracija.

 

Pojam, vrste, tehnološki proces proizvodnje, greške, mogućnost krivotvorenja.

 

Masno tkivo, vrste, građa (kemijska struktura), svojstva, načini topljenja, suhi postupak topljenja, linija, vlažni postupak topljenja, linija svojstava domaće svinjske masti, greške masti.

 

Pojam trajnih, polutrajnih konzervi. Podjela, svojstva. Ambalaža za konzerviranje (vrste materijala, oblici i oblikovanje limenke, izrada kružnog spoja, uzdužnog, hermetičnost, nanošenje deklaracija). Posebni strojevi i uređaji za proizvodnju konzervi (punilice, zatvaračice, strojevi za pranje, rotomati…). Odjel i linija za proizvodnju polukonzervi, tehnološki proces proizvodnje po fazama. Odjel i linije za proizvodnju trajnih konzervi. Proizvodnja miješanih konzervi tipa gulaš, konzervi od mesa, kobasice u limenci. Svojstva i greške konzervi.

 

Prodaja mesa na malo, veleprodaja, klasične mesnice, diskontna prodaja upakiranoga konfekcioniranog mesa, priprema mesa za klasičnu prodaju, prezentacija mesa i proizvoda od mesa, savjetovanje kupca za kupnju.

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako isti postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.

 

 


6.8.  Nastavni predmet: Kultura komunikacije i usluživanja

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata godišnje)

 

Cilj

Razvijati kod učenika svijest i širiti spoznaje nužne za svladavanje stručnih sadržaja tijekom obrazovanja, te primjena ovih znanja u različitim situacijama tijekom obavljanja poslova u zanimanju mesar.

Zadaci

1. Objasniti značenje kulture komunikacije i usluživanja u svakodnevnom kontaktu s ljudima u mesnoj radionici tj. prodavaonici.

2. Objasniti vrste, značajke i načine usluživanja mesnih i srodnih proizvoda; faze uslužnog procesa.

3. Upoznati i opisati radne prostore i upoznati elemente i oblike opremanja mesno-prodajnog objekta.

4. Objasniti osnovni inventar na prodajnom mjestu.

 

Sadržaj

Nastavna područja

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Osnove prodajnog usluživanja

 

 

 

 

 

Kultura usluživanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikacija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostorije u proizvodno-prodajnim poslovnim jedinicama

 

Naučiti osnovne pojmove i važnost usluživanja.

 

 

 

 

Naučiti faze uslužnog procesa i uočiti važnost kulture usluživanja. Prepoznati poželjne osobine ličnosti te modele ponašanja.

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti osnovne pojmove i vrste komunikacije.

Putem radionica u skupinama uvježbavati u improviziranim (odglumljenim) situacijama oblike komunikacije.

 

Naučiti glavne i pomoćne prostorije u poslovnoj jedinici te elemente i oblike opremanja.

- Pojam usluživanja na prodajnom mjestu

- Važnost usluživanja u mesnicama i srodnim proizvodno-prodajnim radionicama

 

- Faze uslužnog procesa

- Značenje kulture usluživanja

- Poželjne osobine i modeli ponašanja:

    -strpljivost

    -uslužnost

    -susretljivost

    -tolerantnost

 

 

 

 

Pojam komunikacije. Oblici, vrste komunikacije; verbalna, neverbalna komunikacija s kupcem – komunikacija s radnim osobljem

 

 

 

Glavne prostorije.

Pomoćne prostorije.

Elementi i oblici opremanja radnih prostora.

 

 

Metodičke napomene

Osim frontalnog rada, preporučuje se rad u skupinama (npr. igrokazi, radionice, ankete).

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave dužan je imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik - ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).

 

Provjeravanje i ocjenjivanje postignuća

Uz redoviti dolazak na nastavu, provjere usvojenosti znanja:

     - kraći zadaci i pitanja nakon svake nastavne cjeline,

     - usmena i pismena provjera,

     - putem praktičnih vježbi.

 

 

 

 

 

 


6.9.  Nastavni predmet: Marketing

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata godišnje)

 

CILJ I ZADACI – da učenici:

- ovladaju kategorijama i funkcioniranjem tržišta u tržišno orijentiranom gospodarstvu,

- stjecanjem stručno-teorijskog znanja iz područja marketinga izrade način marketinškog razmišljanja i tako se uklope u suvremena tržišna kretanja,

- povežu ova znanja s ostalim komplementarnim sadržajima mesarske struke i tako steknu osnovu za aktivno uključivanje u tržišno orijentirani gospodarski proces Republike Hrvatske.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

I. Ponašanje potrošača

 

 

 

 

 

 

 

II. Planiranje marketinga

 

 

 

III. Istraživanje tržišta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Proizvod

 

 

 

 

 

 

 

V. Cijena

 

 

 

VI. Prodaja i distribucija

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Promocija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Kontrola marketinga

 

 

 

IX. Organizacija i primjena marketinga

 

Učenici moraju svladati psihologiju kupca – potrošača u procesu donošenja odluka o kupnji.

 

 

 

Učenici moraju svladati planiranje marketinga te vrste marketinga.

 

 

Učenici moraju usvojiti značaj istraživanja marketinga te marketinški informacijski sustav.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenici moraju svladati osnovne pojmove pojedinih proizvoda i njihov životni ciklus te načine formiranja cijena i njezinu politiku.

 

 

 

 

 

 

Svladavanje razlika između prodaje i distribucije te poslovne logistike.

 

 

 

 

 

 

Svladavanje procesa komuniciranja s tržištem te primarne i sekundarne promocijske aktivnosti.

 

 

 

 

 

Usvojiti znanja provedbe marketinške kulture.

 

 

Učenici trebaju svladati primjenu marketinga u različitim gospodarskim djelatnostima te osnovnim pojmovima međunarodnog marketinga.

- Čimbenici ponašanja potrošača

- Psihologija kupca – potrošača

- Proces donošenja odluke o kupnji

- Zaštita potrošača

 

-Pojam, uloga i značenje planiranja marketinga

-Vrste marketinga

 

- Pojam, zadaća i značenje istraživanja tržišta

- Marketinške informacije i odlučivanje

- Marketinški informacijski sustav (MIS)

- Procesi istraživanja tržišta

- Metode istraživanja tržišta

- Posebna područja istraživanja tržišta

 

- Definiranje proizvoda i njegovih svojstava

- Proizvodni program

- Kvaliteta proizvoda

- Životni ciklus proizvoda

- Politika proizvoda

 

- Cijena

- Načini oblikovanja cijena

- Politika cijena

- Razlika između prodaje i distribucije

- Prodaja i distribucija

- Politika prodaje

- Prodajni i distribucijski kanali

- Poslovna logistika

- Procesi komuniciranja s tržištem

 

- Promocija; pojam i zadaće

- Ostale primarne promocijske aktivnosti

- Sekundarne promocijske aktivnosti

 

 

 

 

- Pojam, uloga i značenje marketinške kontrole

- Provedba marketinške kontrole

- Organizacija marketinga

- Primjena marketinga u različitim gospodarskim djelatnostima

- Međunarodni marketing

 

Metodičke napomene

Osim frontalnog rada, preporučujemo rad u skupinama (npr. igrokazi, radionice, ankete).

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).


Praktična nastava u školi s vježbama

 

Razred: PRVI (1.)

Ukupni fond sati: 360 sati godišnje

 

Cilj i zadaci

Osposobiti učenika za samostalno obavljanje nekih poslova, održavanje čistoće i higijene radnog mjesta, snalaženje u radionici, poznavanje vrste stoke za klanje, vrste mesa, masnih tkiva, iznutrica i lakših poslova u radionici.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Zaštita na radu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higijenske mjere

 

 

 

 

Praktikum ili obrtnička radionica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrste mesa masnih tkiva

Iznutrice

Svinjske kožice

Vrste obrade polovica, četvrtina

Osnovni komad mesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznavanje stoke za klanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolesti stoke za klanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radni postupci tj. vježbe primjerene za prvu godinu naukovanja

Osposobiti učenike da mogu napisati test zaštite na radu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svladati osnovni higijenski minimum prema pravilniku za rad u prehrani.

 

Upoznavanja i svladavanje osnovnih propisa rada, da bi učenik mogao samostalno raditi.

 

 

 

 

 

 

 

Učenik treba znati razlikovati vrste mesa, vrste osnovnih komada, masnih tkiva iznutrice, kožice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kao budući mesar, treba poznavati sirovinu tj. stoku za klanje. Znati odrediti randman i klasirati stoku za klanje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučnik treba shvatiti prijetnju klanja bolesne stoke, uvijek konzultirati veterinarsku inspekciju.

 

 

 

 

 

Usvojena znanja primijeniti u nekim lakšim poslovima pod nadzorom odgovorne osobe.

Učenike upoznati sa zaštitom na radu, pojmom, propisima:

- zakonska regulativa

- izvori opasnosti, zaštita

- osobna zaštitna sredstva i ostala zaštita, zaštita okoliša

- znakovi zabrane, opasnosti, informacija, prva pomoć, protupožarne mjere

- Osobna higijena, higijena radnog mjesta, alata, pribora, prostora

 

 

Upoznati praktikum ili obrtničku radionicu ili pogon, zaposlenike, organizaciju rada, što se radi pomoću čega, kako se radi, posude, kolica, alati, stolovi, uređaji, strojevi, linije za proizvodnju, obradu, hladnjače (hlađenje, zamrzavanje).

 

Učenika naučiti da razlikuje meso po vrsti, stoke od koje je dobiveno ako je ono u polovicama, četvrtinama, osnovnim komadima, meso bez kosti.

Organoleptička svojstva mesa. Znak kvalitete, mogućnosti razlikovanja, upoznavanje i prepoznavanje kostiju koje dobijemo iskoštavanjem.

Naučiti raspoznavati potkožno masno tkivo, salo, opornjak, loj. Vrste iznutrica koje koristimo i koje bacamo.

 

- Pojam, vrste stoke za klanje, pasmine, tipovi

- Upoznavanje sa stokom za klanje na mjestu uzgoja, prodaje (sajmovima) i prijema u stočni depo

- Tip pasmina, konformacija trupa, utovljenost težina, čimbenici važni za otkup, randman, klasu

 

Pri otkupu, istovaru u stočni depo, veterinar obavlja pregled stoke, odvajanje bolesne od zdrave, prinudno klanje.

Dezinfekcije transportnog sredstva i depoa radi sprječavanja širenja bolesti.

 

- Rad na procesima soljenja, salamurenja, izrada ćevapa, pljeskavica, priprema ovitaka za kobasice, sparivanje, vezanje, stavljanje na štapove kobasica i kolica. - Vakuum pakiranje robe, pravljenje transportnih kutija, pakiranje robe za prijevoz. Punjenje transportnog sredstva.

 


Razred: DRUGI (2.)

Ukupni fond sati: 270

 

Cilj i zadaci

Učenici moraju usvojiti osnovna znanja  i vještine rada u svinjskoj i goveđoj klaonici po pojedinim fazama te samostalno puniti hladnjače, zatim usvojiti znanja o pravilnom rasijecanju i iskoštavanju mesa, te o pravilnom razvrstavanju iznutrica.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Svinjska klaonica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punjenje hladnjače toplim svinjskim polovicama i goveđim, junećim i telećim četvrtinama

 

 

 

 

Goveđa klaonica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporedni proizvodi klanja

 

 

 

 

 

 

 

Obrada svinjske polutke za veleprodaju

 

 

Rasijecanje svinjskog mesa na osnovne dijelove

 

 

Rasijecanje goveđeg mesa na osnovne dijelove

Usvojiti znanja i vještine pojedinih postupaka rada u svinjskoj klaonici. Uvježbavanje svake pojedine faze.

 

 

 

 

 

 

 

Osposobiti i uvježbati učenike za samostalan rad u hladnjači.

 

 

 

 

 

 

Usvojiti osnovna znanja te uvježbati pojedine faze rada u goveđoj klaonici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti znanja o pojedinim sporednim proizvodima klanja i steći vještinu razvrstavanja iznutrica te uvjete odvoženja sporednih proizvoda u kafileriju.

 

Usvajanje znanja o pojedinim obradama svinjskih polutki.

 

Uvježbavanje obrade i iskoštavanje osnovnih komada mesa

 

 

Uvježbavanje iskoštavanja osnovnih komada mesa.

- Utvrđivanje i izvođenje pojedinih faza u svinjskoj klaonici

- Omamljivanje

- Iskrvarenje

- Skidanje dlake i opaljivanje

- Dotjerivanje površine trupa

- Egzenteracija

- Rasijecanje na polovice

 

- Uključivanje hladnjače i kontrola mikroklimatskih uvjeta

- Punjenje hladnjače i pravilno raspoređivanje

- Zatvaranje hladnjače

 

 

 

- Uvođenje goveda u boks

- Omamljivanje

- Iskrvarenje

- Priprema za skidanje kože

- Skidanje kože

- Egzenteracija

- Rasijecanje na polovice i četvrtine

- Priprema kože za prijevoz

 

- Iznutrice

- Pranje, razvrstavanje iznutrica

- Uzimanje krvi

- Odvoženje nejestivih sporednih proizvoda

u kafileriju

 

 

- Klasična

- Guljena

- Francuska

- Milanska

 

Obrada osnovnih komada za potrebe tržišta i prerade

 

Obrada osnovnih dijelova za potrebe tržišta i prerade

 

 

Razred : TREĆI (3.)

Ukupni fond sati: 160

Cilj i zadaci

Osposobiti naučnika za samostalan rad u procesu prerade i proizvodnje mesnih proizvoda, steći znanja i vještine za prodaju mesa i mesnih proizvoda.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Aditivi (dodaci)

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja kuhanih kobasica

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja mesnog tijesta i obarenih kobasica

 

 

 

Proizvodnja polutrajnih kobasica

 

 

 

 

Proizvodnja svježih kobasica

 

 

 

 

Proizvodnja trajnih kobasica

 

 

 

Proizvodnja konzervi

 

 

 

 

 

Priprema i prodaja svježeg mesa

 

 

 

 

 

 

Priprema i prodaja proizvoda i mesa

Usvojiti znanja o važnosti aditiva u preradi, pažljivom postupku s opasnim aditivima i pravilnoj upotrebi i dodavanju u proizvodnji.

 

Naučnik može u potpunosti sudjelovati u procesu proizvodnje tlačenice, krvavice

 

 

 

 

Naučnik se može uključivati u neke faze rada, može sudjelovati u pomoćnim poslovima

 

 

Naučnik može samostalno raditi u nekim fazama proizvodnje i sudjelovati u pomoćnim poslovima.

Samostalno sudjelovanje u nekim fazama rada i pomoćnim poslovima.

 

 

Učenici sudjeluju u fazi primjene kobasice za transport, pomoćnim poslovima.

 

Sudjelovanje u fazama pranja konzervi, slaganje za termičku obradu, rad u skladištu gotove robe.

 

Naučnik na osnovi teorijskog znanja i vještine koje je stekao praksom sudjeluje aktivno u procesu prodaje mesa.

 

 

Učenik je u potpunosti osposobljen za samostalan rad

Aditivi za vezanje vode, nadjeva. Aditivi za konzerviranje (smjesa salamure). Oksidansi. Začini (koje koristimo u mesarstvu).

 

 

Proizvodnja krvavice, tlačenice. Priprema sirovine, toplinska obrada sirovine, usitnjavanje, miješanje, punjenje, vezanje, toplinska obrada

 

Proizvodnja neke obarene kobasice (hrenovke, safalade ekstra, parizera) po fazama rada.

 

Proizvodnja neke vrste polutrajnih kobasica (kranjske, debrecinske, mortadele, lovačke, tirolske…) po fazama rada

Proizvodnja pečenice, roštiljače, izbor sirovine, obrada sirovine, sparivanje, pakiranje, prijevoz.

 

Proces proizvodnje nekih trajnih kobasica: čajne, zimske, kulena, srijemske kobasice

 

Proizvodnja trajnih i polutrajnih konzervi.

 

 

 

 

Pripremiti meso za prodaju – rasjeći, iskoštiti, kategorizirati, izložiti, prodavati meso po želji kupca ili prodavati upakirano meso

 

Priprema proizvoda za prodaju, izlaganje robe, narezivanje kobasica prema zahtjevu kupca, prodaja konzervi i ostalih proizvoda

 

 

 


Praktična nastava u radnom procesu

 

Razred: PRVI (1.)

Ukupni fond sati: 540

 

Cilj i zadaci

Svrha naukovanja za zanimanje mesar je stjecanje znanja, vještina i navika koje omogućuju polazniku da po završetku naukovanja obavlja poslove i radne zadaće.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Zaštita na radu, sprečavanje nesreća, zaštita okoliša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higijenske mjere

 

 

 

 

 

 

 

Poznavanje obrtničke radionice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rukovanje alatima, uređajima, strojevima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznavanje s mesom,

masnim tkivom,

kožicama,

iznutricom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednostavniji postupci obrade mesa:

- soljenje mesa

- salamurenje mesa

- toplinska obrada sirovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja proizvoda od oblikovanog mljevenog mesa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rad u kobasičarnici na jednostavnim poslovima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skladišta i skladištenje mesa i mesnih proizvoda i priprema za prijevoz

Učenik treba usvojiti sva saznanja o mjerama zaštite na radu jer samo primjenom tih mjera radit će na siguran način.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti znanja i navike vezane uz higijenske mjere.

 

 

 

 

 

Učenik treba upoznati pogon u kojem radi. Treba znati gdje se što nalazi tj. snalaziti se u prostoru radionice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravilnim pristupom učenika osposobiti za rad s nožem, pilom i jednostavnijim uređajem i strojem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrlo je važno da učenik zna razlikovati vrste mesa, osnovne komade i da može samostalno obaviti neke obrade mesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uz odgovornu osobu, učenik obavlja neke procese u soljenju, salamurenju, kuhanju sirovine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenik neke postupke izvodi samostalno, a one složenije, uz majstora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uključivanjem učenika u faze rada primjerenim za prvi razred možemo očekivati njihov samostalan rad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenik se samostalno treba uključivati u procese punjenja hladnjače, pražnjenje, izradu ambalaže, vakuum pakiranja.

 

Upoznati učenika s propisima zaštite na radu, primjeni propisa vezanim uz zanimanje u tijeku rada. Upozoriti na mjesta koja predstavljaju izvore opasnosti. U okviru zaštite navesti mogućnost onečišćenja okoliša uzrokovano proizvodnjom. Uklanjanje otpada u skladu s propisima, provoditi dezinfekciju i deratizaciju u skladu s propisima.

 

Objasniti značenje higijene pri radu, nositi čistu radnu odjeću, radno mjesto držati uredno i čisto, pridržavati se propisa o higijeni.

 

Upoznati pogon ili obrtničku radionicu, upoznati procese rada, proizvodnju, broj zaposlenih, kvalifikaciju zaposlenih, organizaciju rada, uključivati naučnika u lakše poslove i postupke čišćenja, održavanje higijene u pogonu.

 

U pogonu ili obrtničkoj radionici upoznati naučnika s alatima i uređajima, strojevima, linijama

- Nož-osnovni alat-naučiti razlikovati noževe, pravilno držati noževe, brusiti nož

- Brusovi, štrajheri

- Uključivati učenika u rad s jednostavnijim strojevima i uređajima, znati njima rukovati

- Čistiti i održavati higijenu alata, uređaja, strojeva u skladu s propisima o higijeni

 

Vrste mesa (svinjsko, goveđe, juneće…)

Osnovni komadi (but, plećka)

Kategorije I., II., III.

Masno tkivo, kožice, iznutrice

Naučiti jednostavnije postupke obrade mesa (skidanje kože, masnog tkiva)

Transport mesa, rasjekavaonica, hladnjača

Održavanje čistoće u radnim prostorijama, čistoća alata, uređaja

- Izvođenje soljenja suhim postupkom, potapanjem u otopinu

- Izvođenje salamurenja, priprema otopine salamure i salamurenje pickinjektorom (ručnim, strojnim)

- Stavljanje mesa u bazene, masir kade

- Kuhanje sirovine za kuhanje kobasice, punjenje-pražnjenje  kotlova, otkoštavanje svinjskih glava

- održavanje higijene, uređaja, prostora

- Mljevenje mesa na stroju, pravljenje zamjesa

- Izrada pljeskavica na uređaju

- Izrada ćevapa, hamburgera

- Ulaganje u ambalažu i priprema za prijevoz

- Održavanje higijene i čišćenje radnog mjesta

Upoznati učenika s linijom strojeva u kobasičarnici i postupcima koji se izvode u njima.

Dovoženje sirovina do strojeva, odvoženje nadjeva.

Priprema štapova, kolica, vezanje, sparivanje kobasica.

Priprema ovitaka, vješanje kobasica na štapove.

- Vrste skladišta, skladišta gotove robe (obična, hlađena).

- Skladišta za meso (hladnjače i tuneli za zamrzavanje)

- Vođenje evidencije za ulaz i izlaz robe

- Punjenje hladnjača, režimi hlađenja, zamrzavanja

- Vakuum pakiranje mesa i proizvoda od mesa (rad na strojevima, uređajima za pakiranje)

- Izrada transportne ambalaže

- Pakiranje robe za prijevoz

- Deklaracija prodajne transportne ambalaže

- Popratna dokumentacija.

- Utovar transportnog sredstva.

- Održavanje čistoće i higijene u radnim prostorijama.

 

 

 

Razred: DRUGI (2.)

Ukupni fond sati: 630

Cilj i zadaci

Osposobiti učenike za što samostalniji i pravilan rad na praktičnoj nastavi u obrtničkoj i industrijskoj klaonici i rasjekavaonici. Učenici moraju svladati sigurno i pravilno rukovanje svim alatima, uređajima i strojevima u klaonici i rasjekavaonici.

 

Sadržaj

Nastavno područje

 

Očekivani rezultati  (znanja i vještine)

 

Nastavni sadržaji

 

1. Omamljivanje i klanje goveda

 

 

 

 

 

 

2. Hvatanje i prerada krvi

 

 

 

 

 

3. Skidanje kože s goveda

 

 

 

 

 

 

4. Otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta goveda

 

 

 

 

 

 

 

5. Rasijecanje trupa, vađenje mozga i endokrinih žlijezda

 

 

 

 

 

6. Preuzimanje toplih goveđih polovica i rad u hladnjači

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Rasijecanje junećih i goveđih polovica na osnovne dijelove

- obrada buta i plećke

- obrada ostalih komada goveđih polutki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Omamljivanje i iskrvarenje svinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Hvatanje i prerada krvi

 

 

 

 

 

 

10. Šurenje svinja i skidanje dlake

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Opaljivanje zaostale dlake, skidanje crnila i pranje površine trupa svinje

 

 

 

 

12. Otvaranje trupa svinje i vađenje crijevnog kompleta

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Primarno rasijecanje, vađenje mozga i endokrinih žlijezda svinja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Rasijecanje svinjskih polovica na osnovne dijelove

- obrada buta i plećke svinja

- obrada ostalih komada svinjske polutke (leđa, vrata, glave, grudi s potrbušinom)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naučiti pojedinačno omamljivati i klati goveda pomoću el. kliješta, šermerova pištolja, te ručno - rezanjem vratnih žila.

 

 

 

Naučiti samostalno upotrijebiti  šuplji nož i bazen za hvatanje krvi.

 

 

 

 

Znati samostalno skinuti kožu s goveda, ručno i pomoću stroja za skidanje kože.

 

 

 

 

Znati samostalno izvesti otvaranje trupa i vađenje crijevnog kompleta goveda.

 

 

 

 

 

 

 

Savladati rukovanje alatima za rasijecanje trupa goveda. Samostalno vaditi mozak i endokrine žlijezde.

 

 

 

 

Naučiti regulirati mikroklimatske uvjete u hladnjači. Samostalno razvrstati polovice i složiti meso te prazniti hladnjaču.

 

 

 

 

 

 

 

Znati samostalno izvesti rasijecanje polovica na osnovne dijelove te obradu buta i plećke. Savladati obradu leđa, vrata, slabina i  grudno-trbušnog dijela junećega i goveđeg mesa za potrebe tržišta i prerade. Znati samostalno izvaditi biftek.

 

 

 

 

 

 

Naučiti omamiti svinju pištoljem za omamljivanje, električnim kliještima i u tunelu pomoću ugljik-dioksida. Samostalno izvršiti iskrvarenje svinja.

 

 

 

 

 

Pripremiti šuplji nož i bazene za hvatanje krvi. Samostalno skupljati krv u odvodne kanale, puniti spremnike i odvesti u kafileriju.

 

 

 

Svladati rukovanje s bazenom za šurenje svinja, uređajem za potapanje i pomicanje svinja, uređajem za šurenje i skidanje dlake (šer-strojem).

 

 

 

 

Samostalno izvoditi ručno opaljivanje zaostale dlake, skidanje crnila i pranje površine trupa svinje.

 

 

 

 

 

Samostalno izvoditi otvaranje trupa svinje i vađenje crijevnog kompleta.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svladati rukovanje sjekačem i pilom da bi pravilno i sigurno izveli rasijecanje trupa na polovice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usvojiti rasijecanje polovica na osnovne dijelove. Razlikovati milansku i francusku obradu. Znati samostalno izvesti obradu buta i plećke za potrebe prerade i dobivanje mesa, za potrebe tržišta i za suhomesnate proizvode. Znati kategorizirati meso.

Svladati obradu vrata, leđa, glave i grudi s potrbušinom za potrebe prerade i tržišta.

Omamljivanje goveda pomoću električnih kliješta, šermerova pištolja. Iskrvarenje u ležećem i visećem položaju.

 

 

 

 

Iskrvarenje pomoću šupljeg noža. Puštanje krvi u kanalizaciju. Skupljanje krvi u spremnike.

 

 

 

Ručno skidanje kože goveda.

Strojno skidanje kože goveda.

Skupljanje, sortiranje i soljenje koža goveda.

 

 

 

 

Otvaranje zdjelične, trbušne i grudne šupljine i vađenje unutarnjih organa. Pranje, sortiranje i priprema iznutrica za veterinarski pregled. Odvoz crijevnog kompleta u crjevaru. Odvoz konfiskata u kafileriju. Pranje i čišćenje radnog mjesta.

 

Rasijecanje trupa  pomoću pile i sjekača. Sječenje polovica na četvrtine. Vađenje mozga i endokrinih žlijezda. Veterinarski pregled mesa.

 

 

 

Dobivanje klaoničke težine. Odvoz četvrtina i polovica do hladnjače. Reguliranje mikroklimatskih uvjeta u hladnjači. Razvrstavanje četvrtina i polovica u hladnjači, slaganje mesa da se ne dodiruje. Pražnjenje hladnjače.

 

 

 

Rasijecanje prednjih i zadnjih četvrtina na osnovne dijelove. Obrada goveđih polovica u obliku milanskoga i francuskog reza. Obrada buta i plećke. Obrada leđa, vrata, slabina i grudno-trbušnog dijela za potrebe tržišta i prerade. Vađenje bifteka.

 

 

 

 

 

 

 

Omamljivanje svinja pištoljem, električnim kliještima i u tunelu pomoću ugljik-dioksida.

Kvačenje svinja i dizanje na viseći kolosijek. Iskrvarenje svinja ubodom u grudi, pomoću šupljeg noža i na liniji za iskrvarenje. Pranje i dezinfekcija pribora i alata.

 

 

Priprema šupljeg noža i bazena. Stavljanje defibrinatora  i sprječavanje grušanja. Odvoz krvi u kafileriju.

 

 

 

Šurenje svinja u bazenu toplom vodom Pomicanje i potapanje svinja. Šurenje i skidanje dlake u šer-stroju. Strojno skidanje dlake s površine trupa.

 

 

 

 

Opaljivanje površine trupa pomoću peći i brenerom. Strojno skidanje crnila. Opaljivanje zaostale dlake i ručno skidanje crnila.

 

 

 

 

Otvaranje zdjelične, trbušne i grudne šupljine te vađenje unutarnjih organa. Razvrstavanje i veterinarski pregled iznutrica. Čišćenje i pranje posuda, kolica, bazena, veterinarskog stola, sjekača i pila.

 

 

 

Rasijecanje pomoću tračne pile i sjekača. Dobivanje lake i teške polovice. Vađenje mozga i endokrinih žlijezda. Veterinarski pregled mesa i uzimanje uzoraka za trihinoskopiju. Vaganje i klasifikacija svinjskih polovica.

 

 

 

 

Rasijecanje na osnovne dijelove. Milanska i francuska obrada.

Obrada buta i plećke za potrebe prerade i dobivanja mesa, obrada  za suhomesnate proizvode i za potrebe tržišta. Dobivanje I.,II., III. kategorije mesa.

Obrada vrata, leđa, glave za potrebe prerade i tržišta.

 

Razred: TREĆI (3.)

Ukupni fond sati: 640

 

Cilj i zadaci

Osposobljavanje naučnika za samostalno obavljanje karakterističnih poslova u preradi i prodaji mesa i mesnih prerađevina.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Proizvodnja kobasičarskih proizvoda:

-kuhanih

-obarenih

-polutrajnih

-svježih

-trajnih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja trajnih i polutrajnih suhomesnatih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja masti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja delikatesnih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja konzervi

- trajnih

- polutrajnih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priprema prodaje svježeg mesa i mesnih proizvoda

Učenik treba biti osposobljen za rad u kobasičarnici na nekim lakšim postupcima (fazama pripreme sirovine, prijevoza, sparivanje, vezanje, vješanje kobasica).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenik treba samostalno obavljati pojedinu fazu rada u proizvodnji suhomesnatih proizvoda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenik može samostalno sudjelovati u procesu topljenja masnog tkiva u obrtničkim radionicama. DeLaval-ov proces. Učenik se uključuje u pomoćne procese rada.

 

 

 

Učenik se uključuje u pojedinu fazu rada ili radi pomoćne poslove u procesu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenik se uključuje u one faze rada gdje postoji ručna obrada jer mnoge linije su automatske.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenik je osposobljen za pripremu mesa za prodaju pa čak i za samu prodaju svježeg mesa i mesnih proizvoda.

Priprema ovitaka (prirodnih, umjetnih), aditiva.

Priprema sirovine.

Obrada sirovine (usitnjavanje, salamurenje, miješanje, kuhanje, narezivanje) ovisno o vrsti kobasice.

Punjenje nadjeva. Oblikovanje (vezanje, sparivanje, priprema kolica, štapova). Vješanje kobasica na štapove, kolica. Toplinska obrada kobasica, toplo, hladno dimljenje. Fermentacija kobasica. Skladištenje kobasičarskih proizvoda.

 

Odabir sirovina za određenu vrstu polutrajnog suhomesnatog proizvoda. Obrada osnovnih komada. Vlažno salamurenje komada mesa, rolanje, vezanje komada mesa, vješanje na štapove. Toplinska obrada, skladištenje. Proizvodnja trajnih suhomesnatih proizvoda:

-proizvodnja buđole

-proizvodnja pršuta po fazama rada

 

 

Priprema masnog tkiva za topljenje, zatim topljenje masnog tkiva. Odvajanje čvaraka od masti. Prešanje čvaraka. Hlađenje i pakiranje domaće svinjske masti. Industrijski način topljenja (DeLaval-ov uređaj). Proizvodnja svinjske masti.

 

Odabrati sirovinu za proizvodnju određenih vrsta proizvoda – delikatesna šunka: rolana vratina punjena usitnjenim mesom, prešani jezici, delikatesni proizvodi sa želeom. Obrada sirovine i izrada proizvoda.

 

Proizvodnja polukonzervi po fazama rada

- odabir sirovine, obrada, punjenje limenki, zatvaranje, pasterizacija, skladištenje proizvoda trajnih konzervi (paštete, mesnog doručka, gulaša, miješanih konzervi)

- izbor sirovine, obrada sirovine, punjenje, zatvaranje konzervi, pranje konzervi, sterilizacija, skladištenje

 

- Prodaja mesa po vrstama:

-odojaka, svinjskog mesa

-junećeg, goveđeg, telećeg

-ovčjeg, mlade janjetine

- Priprema mesa rasijecanjem, iskoštavanjem.  

- Izlaganje mesa u zatvorene vitrine, pakiranje mesa i prodaja u otvorenim vitrinama. Prodaja mljevenog mesa.

- Prodaja kobasičarskih proizvoda, suhomesnatih proizvoda, konzervi, masti, ćevapa, pljeskavica.

 

 

 

 

 

 


 

Nastavni predmet: Izborna nastava –Primijenjena ekologija

 

Razred: Prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)

 

Cilj i zadaci programa su da učenici usvoje znanja o onečišćenju vode, zraka, tla i hrane i upoznaju  načine gospodarskog zbrinjavanja otpada.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani zadaci (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

 

I. Uvod

 

 

 

 

II. Onečišćenje vode

 

 

 

 

 

 

 

III. Onečišćenje zraka

 

 

 

 

IV. Onečišćenje tla

 

 

 

 

 

V. Onečišćenje hrane

 

Usvojiti pojam ekologije i upoznati se sa Zakonom o zaštiti okoliša

 

 

Usvojiti znanje o onečišćenju vode, zraka, tla i hrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upoznati načine gospodarskog zbrinjavanja otpada

 

- Pojam ekologije i podjela

- Zakon o zaštiti okoliša

 

 

- Podjela i uloga vode

- Higijena i potrošnja vode

- Onečišćenje vode i zaštita

- Otpadne vode – vrste i pročišćivanje

 

- Prirodni sastav zraka

- Onečišćenje zraka i zaštita (imisija, transmisija i emisija)

 

 

- Globalno zatopljenje

- Ozonske rupe i kisele kiše

- Tlo i degradacija

- Otpad, vrste i zbrinjavanje

- Pojam hrane, zdravstvena sigurnost

- Onečišćenje hrane tvarima iz okoliša

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.

Obveze učenika

Svaki učenik je dužan posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.

 

Nastavni predmet: Izborna nastava –Zoonoze bolesti

 

Razred: I. (prvi)

Tjedni (ukupni fond sati):   35 (l sat tjedno)

Cilj i zadaci: cilj je da se učenici na temelju saznanja o zoonoznim bolestima upoznaju sa opasnostima koje prijete od mesa koje nije podvrgnuto veterinarskom pregledu.

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Vrste bolesti stoke za klanje

 

 

2. Zoonozne bolesti

 

 

 

 

3.Zarazne zoonozne bolesti

         Tuberkuloza

         Q groznica

         Bedrenica

         Salmoneloze

         Slinavka

                   sap

         bjesnoća

         vrbanac

              svinja

 

4. Parazitarne zoonozne bolesti

- Ikričavost

- Trihineloza

 

5. Zakonski propisi koji prate bolesti stoke za klanje

- naučiti podjelu bolesti stoke za klanje.

 

 

- usvojiti saznanja o simptomima bolesti

 

 

 

- usvojiti saznanja o zoonoznim bolestima I shvatiti opasnosti koje prijete ljudima od zaraženog mesa.

 

 

 

 

 

 

 

- naučiti da i od parazitarnih bolesti prijete opasnosti koje mogu uništiti stočni fond neke zemlje

 

- naučiti zakonske propise vezane za zoonozne bolesti

Pojam i podjela bolesti, prosuđivanje ispravnosti mesa

Pojam i podjela zoonoznih

bolesti.

Primjeri zaraznih i

parazitarnih bolesti.

 

Pojam bolesti, simptomi, uzročnik. Procjena mesa veterinarskim pregledom. Uništavanje trupova, mesa.

 

 

 

 

 

 

 

Pojam bolesti. Simptomi, uzročnik, razvoj bolesti, ocjena mesa i postupak s mesom.

 

Pravilnici, propisi vezani za bolesti stoke za klanje, zakonska regulativa

 

 

 

 

 

 

 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove prehrane

 

Razred: prvi (1.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)

 

Cilj i zadaci programa su da učenici nauče kemijski sastav hrane, shvate ulogu pojedinih sastojaka u organizmu, upoznaju hranu biljnoga i životinjskog porijekla i nauče se zdravoj prehrani.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

I. Uvod u osnove prehrane

 

 

 

II. Kemijski sastav prehrambenih proizvoda, energetska i fiziološka vrijednost hrane

 

 

 

 

 

 

III. Vrste hrane

 

Usvojiti pojam hrane, osnova prehrane

 

 

 

Usvojiti osnovna znanja o kemijskim sastojcima hrane, energetskoj i fiziološkoj vrijednosti hrane

Naučiti metabolizam hranjivih sastojaka

Upoznati principe pravilne i zdrave prehrane

 

Naučiti pojedine vrste hrane

- Pojam prehrane, hrana

- Klasifikacija robe, označivanje proizvoda, utvrđivanje kvalitete

 

- Osnovni sastojci hrane

- Energetska i fiziološka vrijednost hrane

- Metabolizam hrane

- Zdrava prehrana

- Dijetetska prehrana

- Greške u prehrani

 

- Žitarice, žito i proizvodi na osnovi brašna

- Voće, povrće i prerađevine

- Meso, mlijeko i prerađevine

- Šećeri, ulja, masti, jaja i pića

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.

 

Obveze učenika

Svaki učenik je dužan posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad donositi radnu odjeću i obuću.


 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Mikrobiologija mesa

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)

 

Cilj i zadaci

Upoznati učenike s mikroskopom i mikroskopiranjem, upoznati učenike s mikroorganizmima korisnim i štetnim  u tehnologiji mesa i prerade mesa.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Mikroskop i mikroskopiranje

 

 

 

 

 

Mikroorganizmi koji izazivaju kvarenje mesa i ostale hrane

 

 

 

 

 

Mikroorganizmi važni u obradi i preradi mesa i u proizvodnji ostale hrane

 

 

 

 

 

 

 

 

Ispitivanje bakteriološke čistoće

 

 

 

 

Mikrobiološke pretrage

Znanje o mikroskopu i mikroskopiranju umjeti primijeniti u praksi

 

 

 

 

Usvojiti znanje o mikroorganizmima koji kvare hranu i procese kvarenja

 

 

 

 

Usvojiti znanja o važnim porodicama mikroorganizama koji služe u preradi i proizvodnji hrane

 

 

 

 

 

 

Učenici trebaju usvojiti načine ispitivanja bakteriološke čistoće.

Usvojiti znanja o karakterističnim mikroorganizmima pojedine vrste namirnica.

Mikroskop, dijelovi, mikroskopiranje preparata:

- fiksnih

- nativnih

- obojenih

 

- Vrste mikroorganizama izazivača kvarenja

- Oblici (vrste kvarenja)

- Načini sprječavanja kvarenja

 

 

Mikroorganizmi koje koristimo u procesu salamurenja mesa (starter kulture).

Starter kulture u procesu izrade trajne robe.

Mliječno kiselinska fermentacija u proizvodnji nekih proizvoda. Alkoholna vrenja.

Uzimanje brisa s radnih površina, posuda, alata, kontrola higijene radnog prostora.

 

- Test mikroorganizama prema Pravilniku

- Mikrobiološke norme

- Termostatiranje konzervi

Metodičke napomene

Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nastavni predmet:  Izborna nastava – Ambalaža za pakiranje mesa

 

Razred: drugi (2.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (35 sati)

 

Cilj i zadaci

Učenike treba upoznati s vrstama materijala, oblicima, izradom tj. važnošću ambalaže u procesu pakiranja mesa i mesnih proizvoda.

 

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Pojam i podjela ambalaže

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambalaža za pojedine vrste namirnica

 

 

 

 

 

 

 

 

Higijenski i tehnološki uvjeti ambalaže

Usvojiti znanja o važnosti pakiranja hrane i prednostima takvog načina prodaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primijeniti pravu ambalažu za odgovarajuću namirnicu.

 

 

 

 

 

 

Usvojiti znanja o važnosti higijenskih i tehnoloških uvjeta za ambalažu.

Pojam ambalaže i njezina uloga.

Podjela ambalaže prema vrsti materijala odnosno namjeni:

- metalna ambalaža (izrada metalnih posuda – limenki)

- plastična ambalaža

(izrada folija, vrećica, posuda)

- jestivi ambalažni materijal

- papirna i kartonska ambalaža – kutije

- drvena ambalaža;

 

ambalaža za:

 - meso, mesne prerađevine

- ribe i riblje prerađevine

- mlijeko i mliječne prerađevine

- mast i ostale masnoće

- voće i povrće.

 

Higijenski propisi za ambalažni materijal prema Pravilniku.

Tehnološki uvjeti, mogućnost oblikovanja, zatvaranja, otvaranja, nanošenja deklaracije.

 

 

 

 

Metodičke napomene

Nastava se realizira u klasičnoj učionici metodom grupnog rada i individualnog pristupa svakom učeniku.

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave treba donijeti određeni pribor i udžbenik (ako postoji), a za praktičan rad radnu odjeću i obuću.


 

Nastavni predmet:  Izborna nastava – Ostali izvori mesa

 

Razred: II. (drugi)

Tjedni (ukupni fond sati): 35

Cilj i zadaci: cilj programa je da učenici upoznaju ostale izvore mesa, kemijski sastav i njihovu preradu

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Ribe i riblje pererađevine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beskraljesnjaci

- Ljuskari

- Dvokrilni mekušci

- Glavonošci

 

3. Divljač

 

 

4. Ostale vrste mesa

 

-naučiti kemijski sastav I
podjelu ribe

- usvojiti pojam pecature

- znati procijeniti kakvoću ribe

- upoznati riblje prerađevine

-shvatiti rasijecanje, konfekcioniranje, pakiranje i čuvanje ribe.

 

 

 

- upoznati ljuskare (rakove), dvokrilne mekušce (školjkaše) i glavonošce

 

 

- usvojiti osnovne vrsta mesa divljači

 

- upoznati ostale vrste mesa

 

Kemijski sastav i podjela

ribe.

Pojam pecature.

Procjena kakvoće ribe.

Posmrtne promjene na mesu

ribe.

Konzerviranje ribe.

Riblje prerađevine.

Ostali riblji proizvodi.

Pakiranje, čuvanje, transport

ribe.

 

Kemijski sastav i podjela beskralješnjaka. Prerada rakova, školjki i glavonožaca.

 

 

Divljač: vrste mesa

 

 

Žabe, kornjače, puževi.

 


 

Nastavni predmet: Izborna nastava – Osnove kulinarstva

 

Razred: III. (treći)

Tjedni (ukupni fond sati): 32

Cilj i zadaci:

Upoznati učenike s vrstama kuhinje, rastumačiti osnovne postupke kulinarske obrade i shvatiti promjene na hrani nakon kulinarske obrade.

 

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

1. Hrana

 

 

 

 

2. Osnovni postupci pripreme i kulinarske obrade hrane

 

 

 

 

 

3. Kulinarska obrada mesa

 

 

 

 

 

4. Kulinarska obrada povrća

 

 

 

- ponoviti podjelu i kemijski
sastav hrane

- ponoviti nutritivnu i energetsku vrijednost hrane

 

- upoznati osnovne postupke pripreme I kulinarske obrade hrane

 

 

 

 

- usvojiti kulinarsku obradu pojedinih komada mesa i ustanoviti promjene nakon kulinarske obrade

 

 

- savladati pripremu i postupke kulinarske obrade povrća

Podjela i kemijski sastav

hrane

Nutritivna i energetska vrijednost hrane

 

Priprema:

Blanširanje

Kuhanje

Pirjanje

Pečenje

Prženje

 

Primjena postupaka kulinarske obrade za pojedine komade mesa. Promjene na mesu nakon kulinarske obrade.

 

Procesi pripreme i kulinarske obrade povrća. Promjene na povrću nakon kulinarske obrade.

 


 

Nastavni predmet: Izborna nastava -Autohtona proizvodnja i prerada mesa

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata)

 

Cilj i zadaci: upoznati učenike sa starim pasminama stoke za klanje, proizvodnjom domaćih, hrvatskih proizvoda, što bi se u dogledno vrijeme trebalo i zaštititi.

Sadržaj

Nastavno područje

Očekivani rezultati (znanja i vještine)

Nastavni sadržaji

Proizvodnja mesa od starih autohtonih pasmina

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja nekih starih autohtonih kobasičarskih proizvoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodnja nekih autohtonih suhomesnatih proizvoda

Shvatiti da Hrvatska ima specifičnih, domaćih pasmina koje ne smijemo prepustiti izumiranju, a meso je odlično za hranu i preradu.

 

 

 

 

Proizvoditi naše domaće kobasičarske proizvode i dati mu zaštitu «hrvatski proizvod»

 

 

 

 

 

 

Usvojiti pojam naše domaće, hrvatske proizvodnje suhomesnatih proizvoda i izlasku na tržište s domaćim zaštićenim proizvodima.

Buša, podolsko, istarsko govedo, značajke, uzgoj, dobivanje mesa; turopoljska, slavonska svinja, značajke, uzgoj, dobivanje mesa;

paška lička ovca: značajke, uzgoj, dobivanje mesa

Izbor sirovina, obrada sirovine, završne faze rada kobasičarskih proizvoda.

Kulen, kulenova seka, srijemska kobasica, samoborska salama, Gavrilovićeva salama, slavonska krvavica, zagorska krvavica, melna kobasica, samoborske češnjovke, slavonska kobasica

Izbor sirovine, obrada sirovine, završne faze rada u proizvodnji:

- dalmatinski pršut

- istarski pršut

- dalmatinska panceta

 

Metodičke napomene

Osim frontalnog rada, preporučujemo rad u grupama ( radionice, ankete).

 

Obveze učenika

Svaki učenik dužan je posjedovati važeću sanitarnu knjižicu te redovito dolaziti na nastavu. Za potrebe nastave dužan je imati određeni pribor (pribor za pisanje, crtanje, bilježnicu, udžbenik - ako postoji), a za praktični dio nastave radnu odjeću (bijela majica, pregača, kuta, kapa, radna obuća).

 

Nastavni predmet: Izborna nastava - Računalstvo

 

Razred: treći (3.)

Tjedni (ukupni) fond sati: 1 sat tjedno (32 sata)

 

Cilj programa

Objasniti osnovne postupke u radu na računalu pri pripremi za izradu propagandnih materijala i svladati 1-2 grafička programa na računalu.

 

Zadaci programa

Pripreme za rad (razne skice, dizajn), naučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe.

 

Sadržaj

Nastavna cjelina

Očekivani rezultati (znanja, vještine i umijeća)

Nastavni sadržaji

1. Priprema za izradu promidžbenih materijala – I. dio

Naučiti osnove rada s ukrasnim tekstom, naučiti birati već gotove fontove.

 

 

Upoznati postupke izrade natpisa s ilustracijom u grafičkom programu Corell, Photoshop

 

Naučiti izraditi stranicu i više stranica.

A) Rad s različitim fontom, izbor gotovih fontova, preoblikovanje, rad s tekstom

 

B) Ilustracije, dekoracija, natpis, reklama

 

 

 

 

C) Izrada stranica i više stranica

2. Priprema za izradu promidžbenih materijala – II. dio

Koristiti se grafičkim programima u dizajnu natpisa.

Naučiti uvećati tekst za određeni postotak i sačuvati ga ili ispisati na pisaču.

 

Naučiti samostalno dizajnirati grafička rješenja za posjetnice, naslovnice, natpise i reklame u nekom grafičkom programu.

A) Izrada skica

 

 

 

 

 

 

 

B) Vlastiti dizajn na računalu u grafičkom programu

3. Oglašivanje i informiranje

Naučiti koristiti se Internetom u profesionalne svrhe.

 

Naučiti osnove profesionalnog komuniciranja e-mailom te izradu jednostavne web stranice.

 

Naučiti osnove prezentiranja e-mailom.

 

Svladati osnove engleskog jezika, osobito stručne terminologije potrebne za rad na računalu.

A) Korištenje Interneta

 

 

 

B) Izrada web stranice

 

 

 

 

 

 

C) Izrada prezentacije

 

 

D) Svladavanje potrebnog znanja iz engleskog jezika (osobito stručne terminologije) za rad na računalu

 

Metodičke napomene

     Predmet mora teći u korelaciji s nastavom računalstva.

Nastavna metoda: vježbe

Obveze učenika

      Ako su učenici odabrali ovaj izborni predmet, dužni su biti na nastavi predmeta i izvoditi sve zadatke u skladu s programom.

 

Literatura

     Literatura koja objašnjava određeni grafički program na računalu: priručnici za Word, Corell, Photoshop i Internet; Officce XP (PowerPoint i Excel), literatura iz područja suvremenog dizajna.


7. ISPITNI KATALOG POMOĆNIČKOG/ZAVRŠNOG ISPITA

 

Svrha pomoćničkog/završnog  ispita je dokazivanje ispitanika da je stekao vještine i stručno-teorijska znanja, utvrđena nastavnim planom i programom za zanimanje mesar nužna za obavljanje poslova u tom zanimanju.

 

Završni ispit se sastoji iz hrvatskog jezika i pomoćničkog ispita.

 

Pomoćnički ispit se sastoji iz praktičnoga i teorijskog dijela.

 

Za praktični dio ispita zadaje se, u skladu s nastavnim planom praktičnog dijela naukovanja, praktična zadaća (uradak i radne probe) iz područja:

 

1.      klanje stoke;

2.      pripremanje mesa za veleprodaju i maloprodaju;

3.      priprava mesa i proizvoda od mesa za prodaju;

4.      proizvodnja mesnih prerađevina;

5.      proizvodnja kuhanih i sirovih salamura;

6.      ocjena mesa i mesnih prerađevina;

7.      skladištenje mesa i mesnih prerađevina;

8.      proizvodnja masti;

9.      rukovanje i briga o strojevima, uređajima i alatima;

10.  higijenske mjere pri radu i mjere zaštite na radu.

Ispitanik mora u zadanom roku primjereno pomoćničkom statusu izraditi uradak i obaviti radnu probu. Ispitna komisija na temelju  navedenih uradaka i radnih proba zadaje ispitaniku jedan do tri uratka i jednu do tri radne probe. Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne probe koje će zadati ispitaniku.

POMOĆNIČKI URADAK

 

Vrsta uratka

Opis uratka

Obrada svinjske polutke - «francuska obrada»

Priprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje

Rasijecanje guljene svinjske polutke za maloprodaju

Priprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje

Rasijecanje prednje juneće četvrti

Priprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje

Rasijecanje ovčetine za maloprodaju

Priprema radnog mjesta, alata i strojeva, obrada i rasijecanje mesa, slaganje u posude, priprema za prijevoz i skladištenje

Izrada domaće kobasice

Priprema radnog mjesta, alata i strojeva, priprema mesa i začina, izrada kobasice, kontrola kvalitete, priprema za prijevoz i skladištenje

Izrada hrenovke

Priprema radnog mjesta, alata i strojeva, priprema mesa i začina, izrada hrenovki, kuhanje, kontrola kakvoće, priprema za prijevoz i skladištenje

 

RADNA PROBA

 

Vrsta radne probe

Opis radne probe

Izložiti rasječeno meso u rashladnu vitrinu po vrstama i kategorijama

Priprema vitrine, slaganje mesa po vrstama i kategorijama, ukrašavanje

Rasječeno meso prirediti za odreske, kotlete, meso za gulaš, meso za juhu

Priprema radnog mjesta za rasijecanje mesa, odabir alata, strojeva, rasijecanje mesa i priprema za prodaju

Odabrati meso za pojedine vrste kobasica

Prema određenoj vrsti kobasice pripremiti meso i druge potrebne sastojke

 

 

Pri izradi praktične zadaće ispitanik (naučnik) mora se pridržavati propisanih mjera zaštite na radu i zaštite okoliša te ostalih uvjeta koje odredi ispitna komisija.

Ispitanik mora ispitnoj komisiji priložiti mapu praktičnog dijela naukovanja za sve godine obrazovanja iz koje je vidljivo da je uspješno svladao ovaj dio naukovanja.

 

 

Stručno-teorijski dio ispita obuhvaća teorijska znanja nužna za obavljanje praktičnih postupaka u zanimanju koja su propisana nastavnim planom i programom za teorijski dio naukovanja.

 

NASTAVNA PODRUČJA

 

 1. Pripreme i postupci prijema i klanja stoke
 2. Sastav i obradba mesa
 3. Priprema proizvoda od mesa i prodaja
 4. Strojevi i uređaji
 5. Osnove fizike
 6. Osnove kemije
 7. Osnove biologije
 8. Matematičke i računske osnove
 9. Izračunavanje materijala
 10. Izračunavanje plaća
 11. Izračunavanje troškova
 12. Izračunavanje kamata
 13. Izračunavanje cijene proizvoda

 

OCJENJIVAČKI LIST

 

I.  PRAKTIČNI DIO ISPITA

 

Radnje obavljene u okviru praktične zadaće

Broj bodova

Razumijevanje naloga i uputa

0 – 10

Poznavanje postupka pripreme uratka

0 – 10

Spretnost rukovanja alatima, strojevima i uređajima

0 – 10

Ispitivanje težine, količine i kvalitete robe

0 – 10

Postupci izrade i oblikovanja uratka ili radne probe

0 – 10

Estetski izgled i ukrašenost uratka

0 – 10

Kvaliteta izrade

0 – 10

Postupci kontrole

0 – 10

Radna norma

0 – 10

Primjena mjera zaštite na radu i provođenje mjera higijene osobno i na radnom mjestu

0 – 10

UKUPNO BODOVA

100

 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

92 – 100

Odličan ( 5 )

81 – 91

Vrlo dobar ( 4 )

67 – 80

Dobar ( 3 )

50 – 66

Dovoljan ( 2 )

0 – 49

Nedovoljan ( 1 )

 

II.  STRUČNO-TEORIJSKI DIO

 

Stručno-teorijski dio ispita je u pisanom obliku, a sastoji se od pitanja i zadaća koje postavlja ispitna komisija. Zanimanja za koja postoji katalog ispitnih pitanja i zadataka za pomoćničke ispite, koristi se taj katalog.

 

Ocjena se utvrđuje prema ovoj ljestvici:

 

 

 

BODOVNA LISTA

 

Postotak (%) bodova

Ocjena

90 – 100

Odličan ( 5 )

80 – 89

Vrlo dobar ( 4 )

70 – 79

Dobar ( 3 )

60 – 69

Dovoljan ( 2 )

Manje od 30

Nedovoljan ( 1 )

 

 

Ispitanik koji postigne od 30 do 59 posto (%) bodova, upućuje se na usmeni ispit.

Na usmenom ispitu u pravilu se provjeravaju znanja iz onih područja iz kojih naučnik nije pokazao dostatna znanja na pismenom dijelu ispita.

 

 

 

Ovaj nastavni plan i program stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“, a  primjenjuje se od 1. rujna 2004. godine.

 

 

 

 

Klasa: 133-02/04-02/7

Ur. Broj: 526-12/04-64

Zagreb, 1. srpnja 2004.

 

 

Ministar

Branko Vukelić, v.r.