Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi

NN 121/2004 (1.9.2004.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2234

Na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine« broj 19/99.), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE I HIGIJENSKI SERVISI

 Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloniš­ta za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine«, broj 110/04.) u članku 29. nakon stavka 4. dodaju se dva nova stavka koji glase:

»Pravne i fizičke osobe koje udomljuju životinje iz objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su prilikom preuzimanja životinje dati svoje osobne podatke (naziv ili ime, prezime, adresa, telefonski broj) voditelju skloništa za životinje, odnosno odgovornoj osobi u higijenskom servisu.«

»Voditelj skloništa za životinje, odnosno odgovorna osoba u higijenskom servisu dužne su redovito voditi evidenciju o udomljenim životinjama te o pravnim i fizičkim osobama (naziv ili ime, prezime, adresa, telefonski broj) koje udomljuju životinje iz objekata iz članka 1. ovoga Pravilnika.«

 Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/04-01/553
Urbroj: 525-06-04-01
Zagreb, 24. kolovoza 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.