Odluka o odlikovanju Vincenza Bettiza Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 145/2004 (19.10.2004.), Odluka o odlikovanju Vincenza Bettiza Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2540

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavka 1. Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se

Vincenzo Bettiza

odlikuje

Redom Danice hrvatske s likom Marka MaruliĆa

za unaprjeđe­nje kulturnih i drugih odnosa između Republike Hrvatske i Talijanske Republike

Broj: 01-051-04-13-1-2/1
Zagreb, 16. rujna 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.