Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

NN 159/2004 (17.11.2004.), Pravilnik o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

ministarstvo poljoprivrede, Šumarstva i vodnoga gospodarstva

2780

Na temelju članka 2. stavka 6. Zakona o vinu (»Narodne no­vine« br. 96/03) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

Pravilnik

o Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se priznati kultivari (sorte) vinove loze namijenjeni proizvodnji vina i drugih proizvoda od grožđa i vina.

Članak 2.

Na području Republike Hrvatske dopušteno je uzgajati sve kultivare vinove loze koji se nalaze na Nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove loze (u daljnjem tekstu: Lista) i Sortnoj listi.

Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze sadrži spisak kultivara vinove loze prema deklariranom hrvatskom nazivu i njihove glavne sinonime.

Nacionalna lista priznatih kultivara vinove loze nalazi se u prilogu ovog Pravilnika.

Članak 3.

Preporučeni kultivari vinove loze čine grupu kultivara koji se mogu uzgajati na području vinogradarske podregije i od kojih se proizvode vina koja mogu nositi oznaku kontroliranog zemljopis­nog podrijetla.

Članak 4.

Uvrštavanje i brisanje kultivara vinove loze iz grupe prepo­ru­čenih kultivara podregija rješenjem utvrđuje ministar.

Članak 5.

Preporučeni kultivari vinove loze po pojedinim podregijama su:

1. Podregija Podunavlje: graševina, pinot bijeli, pinot sivi, chardonnay, traminac crveni, traminac bijeli, sauvignon, rajnski rizling, muškat ottonel, moslavac, manzoni bijeli, silvanac zeleni, ružica crvena, cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot, fran­kov­ka, portugizac, pinot crni, zweigelt, alicante bouchet, gamay.

2. Podregija Slavonija: graševina, pinot bijeli, pinot sivi, chardonnay, sauvignon, traminac crveni, traminac bijeli, silvanac zeleni, rajnski rizling, rizvanac, manzoni bijeli, muškat ottonel, kerner bijeli, ranfol, moslavac, zelenac slatki, frankovka crna, pinot crni, zweigelt, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, portugizac, syrah.

3. Podregija Moslavina: graševina, pinot bijeli, pinot sivi, chardonnay, traminac crveni, traminac bijeli, sauvignon, rajnski rizling, silvanac zeleni, rizvanac, semillon, moslavac, muškat ottonel, škrlet, dišeća ranina bijela, manzoni bijeli, kraljevina, ranfol, frankovka, pinot crni, gamay bojadiser, alicante bouchet, cabernet sauvignon, cabernet franc, zweigelt, portugizac, lovrijenac.

4. Podregija Prigorje – Bilogora: graševina, moslavac, kralje­vina, pinot bijeli, pinot sivi, traminac crveni, traminac bijeli, silvanac zeleni, rajnski rizling, chardonnay, sauvignon, muškat bijeli, muškat žuti, veltlinac crveni, plavec žuti, ranfol, rizvanac, manzoni bijeli, škrlet, frankovka, portugizac crni, gamay bojadiser, alicante bouchet, pinot crni, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, zweigelt, blauburger, lovrijenac.

5. Podregija Plešivica: graševina, pinot bijeli, pinot sivi, silvanac zeleni, sauvignon, rajnski rizling, traminac crveni, traminac bijeli, rizvanac, chardonnay, neuburger, veltlinac crveni, veltlinac zeleni, šipelj, plavec žuti, muškat bijeli, muškat žuti, muškat ottonel, zelenac slatki, manzoni bijeli, moslavac, frankovka, portugizac crni, pinot crni, merlot, zweigelt, lovrijenac.

6. Podregija Pokuplje: graševina, pinot bijeli, pinot sivi, silvanac zeleni, sauvignon, rajnski rizling, traminac crveni, traminac bijeli, rizvanac, chardonnay, škrlet, dišeća ranina bijela, ranfol, šipelj, plavec žuti, muškat bijeli, muškat žuti, muškat ottonel, zelenac slatki, manzoni bijeli, moslavac, frankovka, portugizac crni, pinot crni, merlot, zweigelt, lovrijenac.

7. Podregija Zagorje – Međimurje: rajnski rizling, traminac crveni, traminac bijeli, graševina, moslavac, sauvignon, pinot bijeli, pinot sivi, silvanac zeleni, chardonnay, rizvanac, muškat žuti, muškat bijeli, zelenac slatki, veltlinac crveni, kraljevina, muškat ottonel, portugizac crni, pinot crni, frankovka, lovrijenac, zweigelt, gamay bojadiser.

8. Podregija Istra: malvazija istarska, pinot bijeli, chardonnay, pinot sivi, muškat bijeli, muškat žuti, muškat momjanski, muškat ottonel, sauvignon, teran, borgonja, muškat ruža porečki, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon, pinot crni, hrvatica, žlahtina, syrah, barbera.

9. Podregija Hrvatsko primorje: malvazija istarska, žlahtina, pinot bijeli, pinot sivi, chardonnay, trbljan, gegić, trojšćina crvena, sauvignon, muškat žuti, maraština, sušić, cabernet sauvignon, merlot, plavina, babić, sušćan, grenache blanc, nebiolo, frankovka, syrah, jarbola.

10. Podregija Sjeverna Dalmacija: maraština, debit, pošip bijeli, trebbiano toscano, rkaciteli, trbljan, chardonnay, plavina, lasina, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, syrah, babić, carignane, grenache noir, zadarka, vranac, svrdlovina crna.

11. Podregija Dalmatinska zagora: maraština, debit, trbljan, ninčuša, okatac crni, kujunđuša, pinot sivi, pinot bijeli, chardonnay, rudežuša, trnjak, merlot, zlatarica, medna, cabernet sauvig­non, syrah, plavac.

12. Podregija Srednja i Južna Dalmacija: maraština, debit, pla­vac, okatac crni, babić, ninčuša, zlatarica, vugava, merlot, cabernet sauvignon, cabernet franc, malvasia dubrovačka bijela, grk, pošip bijeli, cetinka, bratkovina, trebbiano toscano, debit, trbljan, bogdanuša, prč, drnekuša, kurtelaška bijela, plavina, dobričić, crljenak, vlaška, mladenka, muškat ruža crni.

Članak 6.

Privremeno dopušteni kultivari vinove loze su oni kultivari vinove loze koji su zatečeni u pojedinim vinogorjima na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, a ne nalaze se na Listi.

Uzgoj privremeno dopuštenih kultivara vinove loze dozvo­ljen je do njihovog biološkog iskorištenja.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti članci 6., 7. i 8. Pravilnika o vinu (»Narodne novine« br. 96/96, 7/97, 117/97 i 57/00).

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/88
Urbroj: 525-1-04-1
Zagreb, 9. studenoga 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.

 

Prilog 1.

Redni

broj

Deklarirani hrvatski naziv

Izvorni naziv sorte

Sinonimi (istoznačnice)

1.

Agaday

Agaday

 

2.

Aglianico crni

Aglianico crni

 

3.

Albana bijela

Albana bijela

 

4.

Alicante Bouscehet

Alicante Bouscehet

 

5.

Aligote bijeli

Aligote bijeli

 

6.

Ancellotta

Ancellotta

 

7.

Aramon crni

Aramon crni

Ugni noir, Ramonen

8.

Auxerrois

Auxerrois

 

9.

Babica

Babica

 

10.

Babić

Babić

Šibenčanac, Babica, Babičević, Pažanin, Roguljanac

11.

Bagrina

Bagrina

Bagrina rošie

12.

Barbera

Barbera

 

13.

Barjanka

Barjanka

 

14.

Belo-zeleno

Belo-zeleno

 

15.

Belina velika bijela

Belina velika bijela

Belina žuta, Belina starinska,

 

 

 

Belina pikasta

16.

Bena

Bena

 

17.

Bijeli krstaš

Bijeli krstaš

Krsta bijela

18.

Blatina

Blatina

Tribidrag, Zlorod. Praznobačva,

 

 

 

Blatina noir, Blatina nera

19.

Blauburger

Blauburger

 

20.

Bogdanuša

Bogdanuša

Bogdanuša bijela, Bogdanuša mala,

 

 

 

Bogdanuša vela, Vrbanjka,

 

 

 

Mladinka, Hvarka

21.

Borgonja

Borgonja

Borgonja istarska, Gamay

 

 

 

Beaujoilais

22.

Botun

Botun

 

23.

Brajda

Brajda

 

24.

Bratkovina

Bratkovina

Bratkovina bijela, Brapkovica

25.

Buket

Buket

 

26.

Cabernet franc

Cabernet franc

Kabernet frank Breton

27.

Cabernet sauvignon

Cabernet sauvignon

Kabernet

28.

Cabernet ruby

Cabernet ruby

 

29.

Carignan

Carignan

Mataro, Karinjan

30.

Cetinka

Cetinka

Cetinjka, Potomkinja, Poserača, Blatka, Blatska

31.

Chardonnay

Chardonnay

 

32.

Chenin bijeli

Chenin bijeli

Šenin

33.

Cinsaut

Cinsaut

Senso, Calabre, Prunella

34.

Clairette blanche

Clairette blanche

 

35.

Clairette rose

Clairette rose

 

36.

Colombard bijeli

Colombard bijeli

 

37.

Cortese

Cortese

 

38.

Crljenak

Crljenak

Zinfandel, Primitivo, Pribridrag, Crljenak kaštelanski

39.

Debejan

Debejan

 

40.

Debit

Debit

Puljižanac, Bilina, Bjelina, Čarapar, Debić

41.

Dinka crvena

Dinka crvena

Turska ružica, Bagrina

42.

Dišeća ranina bijela

Dišeća ranina bijela

Petrinjska ranina, Petrinjska belina

43.

Dobričić

Dobričić

Dobričić crni, Slatinjac, Okručanac, Crljenak slatinski

44.

Dolcetto crni

Dolcetto crni

Beina, Bignona, Cassolo

45.

Dornfelder

Dornfelder

 

46.

Drnekuša

Drnekuša

Darnekuša, Darnekuša mala,

 

 

 

Darnekuša vela, Dernakuša

 

Duranija

Duranija

Brajdenica

47.

Esmerald rizling

Esmerald rizling

 

48.

Ezerjo

Ezerjo

 

49.

Folle bijeli

Folle bijeli

 

50.

Frankovka

Blaufrankisch

Frankinja, Moravka

51.

Galica

Galica

Galica crna, Galac, Svrdlovina, Modrina

52.

Gamay

Gamay

Gamay noir, Petit Gamai

53.

Game bojadiser

Gamay teinturier

 

54.

Garganega

Garganega

 

55.

Gegić

Gegić

Gegić bijeli, Debljan, Gejić,

 

 

 

Paškinja, Debeljan, Paška, Žutina

56.

Graševina

Reisling italico

Laški rizling

57.

Grenache blanc

Grenache blanc

Grenaš bijeli, Belan

58.

Grenache noir

Grenache noir

Grenaš crni

59.

Grk

Grk

Grk korčulanski, Grk mali,

 

 

 

Grk veli, Gark, Lumbarajski Grk

60.

Gros Verdot crni

Gros Verdot crni

 

61.

Gustopupica

Gustopupica

Gostopupica crna, Gustopupa,

 

 

 

Gustopupka

62.

Hrvatica

Hrvatica

Karbonera, Markolina, Negrara, Negrona

63.

Japudžak

Japudžak

 

64.

Jarbola

Jarbola

 

65.

Kadarka

Kadarka

Skadarka, Braničevka, Gomza

66.

Kadarun

Kadarun

Kadarun crni, Bečirska loza,
Kadarin

67.

Kamenina

Kamenina

 

68.

Kavčina crna

Kavčina crna

Kapčina, Žametasta Črnina

69.

Kerner bijeli

Kerner bijeli

 

70.

Kleščec bijeli

Kleščec bijeli

Belina drobna, Bela kavka

71.

Komoštrica

Komoštrica

 

72.

Kreaca bijela

Kreaca bijela

Banatski rizling, Greata

73.

Kraljevina

Kraljevina

Kraljevina crvena, Imbrina,

 

 

 

Moravina, Portugieser roter

74.

Kratošija

Kratošija

 

75.

Kreacer

Kreacer

 

76.

Krkošija

Krkošija

 

77.

Kujundžuša

Kujundžuša

Tvrdac, Žutka, Žutac, Kojundžuša

78.

Kurtelaška bijela

Kurtelaška bijela

Kurtelaška, Kortola, Kortolaška,

 

 

 

Kurtolaška

79.

Lasina

Lasina

Vlasina, Krapljenica, Kutlarica,

 

 

 

Lasin

80.

Lipovina

Lipovina

Harslevelve. Lipolist

81.

Lovrijenac

Lovrijenac

Lovrečanka crna, Magdalena nera

82.

Ljutac

Ljutac

 

83.

Manzoni bijeli

Manzoni bijeli

 

84.

Maccaben blanc

Maccaben blanc

 

85.

Malbec crni

Malbec crni

 

86.

Malvasia del Chianti

Malvasia del Chianti

 

87.

Malvasia di Candia

Malvasia di Candia

 

88.

Malvasia dubrovačka bijela

Malvasia dubrovačka bijela

Malvasia

89.

Malvazija istarska

Malvazija istarska

Malvazija

90.

Maraština

Maraština

Rukatac, Maraškin, Mareština, Krizol, Višana

91.

Medna

Medna

Medna bijala, Buboj, Bumba,

 

 

 

Rizavac, Zložder

92.

Melon bijeli

Melon bijeli

Muscadet, Gamay blanc, Malin

93.

Mekuja

Mekuja

 

94.

Merlot

Merlot

 

95.

Meunier crni

Meunier crni

 

96.

Mladenka

Mladenka

 

97.

Montepuliciano

Montepuliciano

 

98.

Morio muscat

Morio muscat

 

99.

Moscadella

Moscadella

 

100.

Moslavac

Furmint blanc

Šipon, Pošipon

101.

Mourverde

Mourverde

 

102.

Muscadelle bijela

Muscadelle bijela

 

103.

Muscat Grougrant

Muscat Grougrant

 

104.

Muškat bijeli

Muscat blanc

Muškat

105.

Muškat canelli

Muscat canelli

 

106.

Muškat crveni

Muscat rose

Muškat crni

107.

Muškat momjanski

Muškat momjanski

Muškat istarski

108.

Muškat ottonel

Muscat ottonel

 

109.

Muškat ruža crni

Muškat ruža crni

Muškat ruža omiški

110.

Muškat ruža porečki

Muškat ruža porečki

Muškat ruža, Muškat crveni

111.

Muškat žuti

Muscat

 

112.

Nebiolo

Nebbiolo

Bruneta, Melasca, Prunena

113.

Neoplanta

Neoplanta

 

114.

Neuburger

Neuburger

 

115.

Ninčuša

Ninčuša

Vinčuša, Linčuša

116.

Okatac crni

Okatac crni

Okatac, Glavinuša, Glavinka

117.

Okatica bijela

Okatica bijela

Botun, Bila

118.

Opačevina

Opačevina

 

119.

Ovčji rep bijeli

Ovčji rep bijeli

 

120.

Palaruša

Palaruša

Palaruša vela, Palaruša mala

121.

Pinella

Pinella

 

122.

Pinot bijeli

Pinot blanc

Burgundac bijeli, Burgundac

123.

Pinot crni

Pinot noir

Burgundac crni

124.

Pinot sivi

Pinot gris

Burgundac sivi

125.

Plamenka bijela

Chasselas

Šasla, Plamenka

126.

Plavac

Plavac

Plavac mali, Plavac veliki,

 

 

 

Plavac mali crni, Crljenac,

 

 

 

Pagadebit crni, Zelenka

127.

Plavec žuti

Plavec žuti

Plavec rumeni

128.

Plavina

Plavina

Plajka, Plavka, Plavinac, Modrulj,

 

 

 

Brajda, Brajdica

129.

Pleskunaca

Pleskunaca

 

130.

Plovdina crvena

Plovdina

Slankamenka crvena, Crvenka,

 

 

 

Bukovar, Žuta pračka

131.

Portugizac

Blauer Portogieser

Portugalka

132.

Pošip bijeli

Pošip bijeli

Pošip, Pošipak, Pošipica

133.

Prč

Prč

Prč bijeli, Muškat, Parč, Muškatić

134.

Prokupac

Prokupac

Kameničarka, Rskavac, Crnka

135.

Prosecco

Prosecco

 

136.

Radgonska ranina

Bouvier

Ranina, Bouvijerova ranka,

 

 

 

Bouvijerova ranina

137.

Rajnski rizling

Rheinriesling

 

138.

Ranfol

Štajerska belina

Štajerka, Urbanka, Vrbanka

139.

Rebula

Rebula

 

140.

Rizvanac

Muller thurgau

 

141.

Rkaciteli

Rkaciteli

Korolek, Kurkura, Topolek

142.

Rudežuša

 

 

143.

Ruževina

 

 

144.

Ružica crvena

Ružica crvena

Dinka crvena

145.

Sangiovese

Sangiovese

Brunello, Nerino

146.

Sansigot

Sansigot

 

147.

Saperavi

Saperavi

 

148.

Sauvignon

Sauvignon blanc

Sauvignon bijeli, Muškatni silvanac

149.

Scheurebe

Scheurebe

 

150.

Semillon

Semillon

 

151.

Silvanac zeleni

Silvaner

 

152.

Sirmium

Sirmium

 

153.

Slankamenka

Slankamenka

Mađarka, Mađaruša

154.

Slatki zelenac

Slatki zelenac

 

155.

Smederevka

Smederevka

 

156.

Stanušina

Stanušina 

 

157.

Surina

Surina

 

158.

Sušćan

Sušćan

 

159.

Sušić

Sušić

 

160.

Svrdlovina crna

Svrdlovina crna

 

161.

Syrah

Syrah

Sirah, Sirac

162.

Šipelj

Šipelj

 

163.

Škrlet

Škrlet

Škrlet tusti, Škrtec, Ovnek žuti

164.

Teran

Teran

Refošk, Istrijanac

165.

Teret bouret

Teret bouret

 

166.

Tikveška

Tikveška

 

167.

Tocai Friulano

Tocai friulano

Tokaj

168.

Traminac bijeli

Savignon blanc

 

169.

Traminac crveni

Gewurtz traminer

Traminac mirisavi, Traminac

170.

Trbljan

Trbljan

Kuč, Grban, Rukavina, Pljuskavac,

 

 

 

Šampanjol

171.

Trebbiano romagnolo

Trebbiano romagnolo

 

172.

Trebbiano toscano

Trebbiano toscano

Ugni blanc

173.

Trnjak

Trnjak

 

174.

Trojšćina crvena

Trojšćina crvena

 

175.

Trollinger blau

Trollinger blau

Tirolan crni

176.

Veltlinac crveni

Veltliner roter

Veltliner

177.

Veltlinac zeleni

Veltliner grun

 

178.

Verduzzo

Verduzzo Friulano

 

179.

Vermentino

Vermentino

 

180.

Vlaška

Vlaška

 

181.

Vranac

Vranac

 

182.

Vrbić

Vrbić

 

183.

Vugava

Vugava

Bugava

184.

Začinak

Začinak

 

185.

Zadarka

Zadarka

Zadarka bijela, Martićka

186.

Zelenac slatki

Zelenac slatki

Zelenac

187.

Zelenac kutjevački

Zelenac kutjevački

 

188.

Zelenika

Zelenika

Zelenika drobna, Hrvatska zelenika,

 

 

 

Zelenika bukovačka

189.

Zlatarica

Zlatarica 

Zlatarica bijela, Bila loza,

 

 

 

Dračkinja, Plavka

190.

Zlatarica blatska

Zlatarica blatska 

 

191.

Zweigelt

Zweigelt

 

192.

Žilavka

Žilavka

Žilavka mostarska bijela

193.

Žižak

Žižak

 

194.

Žlahtina

Žlahtina

Žlajtina

195.

Žumić

Žumić

 

196.

Župljanka

Župljanka