Odluka o odlikovanju posmrtno dr. Vladka Mačeka Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 185/2004 (27.12.2004.), Odluka o odlikovanju posmrtno dr. Vladka Mačeka Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3182

Na teme­lju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikova­njima i prizna­njima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikova­nja i prizna­nja, donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

posmrtno

dr. VLADKO MAČEK

VELEREDOM KRALJA DMITRA ZVONIMIRA S LENTOM I DANICOM

za izniman doprinos borbi za neovisnost i cjelovitost Repub­like Hrvatske, te za zasluge i strada­nja za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda.

Broj: 01-051-04-4-1/1
Zagreb, 20. prosinca 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.