Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi

NN 29/2005 (2.3.2005.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

504

Na temelju članka 26. stavka 6. Zakona o dobrobiti životinja (»Narodne novine«, broj 19/99.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE I HIGIJENSKI SERVISI

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati sklo­ništa za životinje i higijenski servisi (»Narodne novine«, broj 110/04., 121/04.) u članku 25. podstavak 10. mijenja se i glasi:

» – hlađene prostorije ili prostora (zamrzivač) za odlaganje lešina, za vlastite potrebe,«.

Članak 2.

U članku 30. podstavak 9. mijenja se i glasi:

» – hlađene prostorije ili prostora (zamrzivač) za odlaganje lešina, za vlastite potrebe,«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/05-01/27
Urbroj: 525-1-05-01
Zagreb, 21. veljače 2005.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.