Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora

NN 33/2005 (14.3.2005.), Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Nacionalnog odbora

HRVATSKI SABOR

645

Na teme­lju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i točke III. Odluke o osniva­nju Nacionalnog odbora (»Narodne novine«, br. 12/05.), Hrvatski sabor na sjednici 9. ožujka 2005., donio je

 

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA NACIONALNOG ODBORA

I.

U Nacionalni odbor imenuje se:

– za predsjednika

IVICA RAČAN,

– za potpredsjednika

LUKA BEBIĆ,

– za članove:

1. VESNA PUSIĆ,

2. EMIL TOMLJANOVIĆ,

3. ANTO ĐAPIĆ,

4. LJUBO JURČIĆ,

5. MARIO ZUBOVIĆ,

6. NEVENKA MAJDENIĆ,

7. VLADIMIR JORDAN,

8. ZLATKO TOMČIĆ,

9. IVAN JAKOVČIĆ,

10. IVAN ČEHOK,

11. GORDAN JANDROKOVIĆ, predsjednik Odbora za va­nj­sku politiku,

12. MILORAD PUPOVAC, predsjednik Odbora za među­parla­mentarnu surad­nju,

13. NEVEN MIMICA, predsjednik Odbora za europske inte­gracije,

14. mr. sc. DAVOR BOŽINOVIĆ, predstojnik Ureda Pred­sjednika Republike Hrvatske, kao predstavnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske,

15. prof. dr. sc. HELENA JASNA MENCER, rektorica Sveučilišta u Zagrebu, kao predstavnica akademske zajednice,

16. DARKO MARINAC, predstojnik Izvršnog odbora Hrvat­ske udruge poslodavca, kao predstavnik udruge poslodavca,

17. VESNA DEJANOVIĆ, predsjednica Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, kao predstavnica sindikata.

Klasa: 021-13/05-15/01
Zagreb, 9. ožujka 2005.

HRVATSKI SABOR

Potpredsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.