Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

NN 48/2005 (13.4.2005.), Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti

Hrvatski sabor

936

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 1. travnja 2005. godine

Broj: 01-081-05-1289/2

Zagreb, 6. travnja 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUŽNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03. i 94/04.) dodaje se podnaslov i članak 7.a koji glasi:

»OBAVJEŠTAVANJE O IZVORIMA I NAČINU STJECANJA IMOVINE

Članak 7.a

(1) U izvješće iz članka 7. ovoga Zakona, dužnosnici obvezno unose podatke o načinu stjecanja imovine i izvorima sredstava kojima je kupljena pokretna i nepokretna imovina koju je dužnosnik dužan prijaviti prema ovome Zakonu.

(2) Nastupajući u javnosti dužnosnici su dužni istinito i potpuno odgovoriti na pitanja o imovini, izvorima sredstava i načinu njezina stjecanja, a koja se odnose na njega i osobe o čijem je imovnom stanju obvezan izvijestiti prema ovome Zakonu.«

Članak 2.

Zatečeni državni dužnosnici dužni su dopuniti izvješće iz članka 7. Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (»Narodne novine«, br. 163/03. i 94/04.), izjavom koja sadrži podatke iz članka 1. ovoga Zakona u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/05-01/01

Zagreb, 1. travnja 2005.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v.r.