Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo

NN 75/2005 (20.6.2005.), Odluka o proširenju primjene Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1471

Na temelju članka 211. stavka 1. Zakona o radu – Pročišćeni tekst (»Narodne novine«, br. 137/04), ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE DODATKA I O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA UGOSTITELJSTVO

 

I.

Primjena Dodatka I o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za ugostiteljstvo koji je zaključen 15. srpnja 2004. godine proširuje se na sve poslodavce i radnike u djelatnosti ugostiteljstva u Republici Hrvatskoj.

 

II.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 006-04/05-01/40

Urbroj: 526-08-05-1

Zagreb, 6. lipnja 2005.

Ministar

Branko Vukelić, v. r.