Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine

NN 117/2005 (5.10.2005.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2137

Na temelju članka 7. stavka 1. Zakona o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96 i 48/98) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. rujna 2005. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA I MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE ZAŠTIĆENE NAJAMNINE

 

Članak 1.

U Uredbi o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, broj 40/97) u članku 3. riječi: »građevinska vrijednost etalonskog objekta po m2 (kn/m2)« zamjenjuje se riječima »etalonska cijena građenja«.

 

Članak 2.

U članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Neto korisna površina stana (P) za koji se utvrđuje najamnina u skladu s odredbama ove Uredbe, određuje se primjenom članka 19. Pravilnika minimalnih tehničkih uvjeta za projektiranje i grad­nju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (»Narod­ne novine«, broj 106/2004)«.

U stavcima 2. i 3. riječi »korisna površina« u odgovarajućem padežu zamjenjuju se riječima »neto korisna površina«.

 

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Etalonska cijena građenja (Ce) jest cijena utvrđena sukladno Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji.«.

 

Članak 4.

U članku 7. riječi »korisnoj površini« i »korisna površina« zamjenjuju se riječima »neto korisna površina« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 5.

U članku 14. riječi »korisna površina« zamjenjuju se riječima »neto korisna površina« u odgovarajućem padežu.

 

Članak 6.

Prilog III. – Tablica za izračun neto korisne površine stana mijenja se i glasi:

 

PRILOG III.

 

NETO KORISNA POVRŠINA STANA

 

Red. br.

Naziv prostorije

Koeficijent za obračun površine

Pobliža oznaka

Dužina

Širina

Površina

1

2

3

4

5

6

7

1.

I soba

1,0

 

 

 

 

2.

II sobe

1,0

 

 

 

 

3.

III sobe

1,0

 

 

 

 

4.

IV sobe

1,0

 

 

 

 

5.

V soba

1,0

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

10.

Kuhinja

1,0

 

 

 

 

11.

Blagova-
onica

1,0

 

 

 

 

12.

Izba

1,0

 

 

 

 

13.

Kupaonica

1,0

 

 

 

 

14.

Nužnik

1,0

 

 

 

 

15.

Predsoblje

1,0

 

 

 

 

16.

Hodnik

1,0

 

 

 

 

17.

Predprostor

1,0

 

 

 

 

18.

Lođa

0,75

 

 

 

 

19.

Pokrivena terasa

0,50

 

 

 

 

20.

Balkon, otvorena terasa, ravni prohodni krov i trijem

0,25

 

 

 

 

21.

UKUPNA POVRŠINA U m2

 

Prilog IV. – Tablica za izračun visine zaštićene najamnine mijenja se i glasi:

 

PRILOG IV.

 

IZRAČUN VISINE ZAŠTIĆENE NAJAMNINE

 

Zaštićena najamnina (Nz)

Neto korisna površina stana (P)

Etalonska cijena građenja po m2 (kn/m2) (Ce)

Broj bodova (B)

Broj osoba u stanu prema ugovoru o najmu stana (bo)

Koeficijent lokacije (L)

Koeficijent iskoristivosti stana (ki)

Koeficijent primanja (kp)

Koeficijent vrijednosti položaja (kz)

Koeficijent demografskih kretanja (kd)

Prosječni mjesečni neto prihod po članu obiteljskoga

domaćinstva u protekloj godini ()

Prosječna mjesečna neto plaća u RH za proteklu godinu (Pp)

 

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. studenoga 2005. godine.

 

Klasa: 370-01/05-01/05

Urbroj: 5030106-05-1

Zagreb, 30. rujna 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.