Odluka o uvjetima označavanja ambalaže

NN 155/2005 (30.12.2005.), Odluka o uvjetima označavanja ambalaže

FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST

3026

Na temelju članka 10. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine« broj 107/03) i članka 10. Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu (»Narodne novine« broj 97/05 i 115/05), donosim

ODLUKU

O UVJETIMA OZNAČAVANJA AMBALAŽE

1. Pravna ili fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj pakira proizvode u ambalažu ili uvozi proizvode u ambalaži i stavlja ih na tržište (proizvođač i uvoznik) označava ambalažu sustavom numeriranja i kraticom za označavanje ambalažnog materijala određenim u Dodatku V, koji je prilog Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu, i to na način da se brojčana oznaka i kratica ambalažnog materijala upisuje na naljepnici na kojoj je utisnut bar kod ili se utiskuje na materijalu primarne ambalaže.

2. Na ambalaži za pića i napitke s jednokratnom uporabom od stakla, PET-a, Al i Fe limenki zapremine veće od 0,20 l, za koju se kupcu isplaćuje naknada u iznosu od 0,50 kn za svaku vraćenu bocu u trgovinu, mora biti ispisan iznos povratne naknade koji glasi: »POVRATNA NAKNADA 0,50 kn«, te utisnuta oznaka za recikliranje.

3. Ambalaža koja je proizvedena do 1. siječnja 2006. godine ne mora biti označena na način utvrđen ovom Odlukom.

4. Prilog ove Odluke je Dodatak V Pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu.

5. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2006. godine.

 

Klasa: 351-04/05-09/0001

Urbroj: 563-06-SL-05-3

Zagreb, 27. prosinca 2005.

Direktor

Vinko Mladineo, dipl. iur., v. r.

 

DODATAK V

 

SUSTAV NUMERIRANJA I KRATICA ZA OZNAČAVANJE AMBALAŽNOG MATERIJALA

 

(1) Brojčana oznaka i kratica za plastiku

 

1. PET – poli(etilen-tereftalat)

2. PE-HD – polietilen visoke gustoće

3. PVC – poli(vinil-klorid)

4. PE-LD – polietilen niske gustoće

5. PP – polipropilen

6. PS – polistiren

7. ostali višeslojni (laminirani) materijali

 

 

 

(2) Brojčana oznaka i kratica za papir i karton

 

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Valovita ljepenka (karton)

PAP

20

Ravna ljepenka (karton)

PAP

21

Papir

PAP

22

 

 

 

(3) Brojčana oznaka i kratica za metale

 

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Čelik

FE

40

Aluminij

ALU

41

 

 

 

(4) Brojčana oznaka i kratica za drvene materijale

 

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Drvo

FOR

50

Pluto

FOR

51

 

 

 

(5) Brojčana oznaka i kratica za tekstilne materijale

 

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Pamuk

TEX

60

Juta

TEX

61

 

 

(6) Brojčana oznaka i kratica za staklo

 

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Bezbojno staklo

GL

70

Zeleno staklo

GL

71

Smeđe staklo

GL

72

 

 

(7) Brojčana oznaka i kratica za višeslojne materijale

 

MATERIJAL

KRATICA

BROJČANA OZNAKA

Papir i karton/raznovrsni metali

 

80

Papir i karton/plastika

 

81

Papir i karton/aluminij

 

82

Papir i karton/bijeli lim

 

83

Papir i karton/plastika/aluminij

 

84

Papir i karton/plastika/aluminij/bijeli lim

 

85

Plastika/aluminij

 

90

Plastika/bijeli lim

 

91

Plastika/raznovrsni metali

 

92

Staklo/plastika

 

95

Staklo/aluminij

 

96

Staklo/bijeli lim

 

97

Staklo/raznovrsni metali

 

98

 

 

(8) Kratice se pišu samo velikim slovima.