Odluka o opozivu mr. sc. Željka Kuprešaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi

NN 19/2006 (17.2.2006.), Odluka o opozivu mr. sc. Željka Kuprešaka s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj, i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

463

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke Vlade Republike Hrvatske o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Repub­like Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-02/129, urbroj: 50304/2-06-01 od 2. veljače 2006. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

O OPOZIVU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE

mr. sc. ŽELJKO KUPREŠAK opoziva se s dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa sjedištem u Bukureštu i dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi, sa sjedištem u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu 28. veljače 2006. godine.

 

Broj: 01-081-06-319/2

Zagreb, 8. veljače 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.