Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Maštruka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj

NN 19/2006 (17.2.2006.), Odluka o postavljenju dr. sc. Ivice Maštruka za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

464

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine«, broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004. te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/174, urbroj: 50304/2-06-01 od 2. veljače 2006. kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam dr. sc. IVICU MAŠTRUKA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj, sa sjedištem u Bukureštu.

Ova Odluka stupa na snagu 1. ožujka 2006. godine.

 

Broj: 01-081-06-320/2

Zagreb, 8. veljače 2006.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.