Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj

NN 35/2006 (29.3.2006.), Odluka o postavljenju Mire Martinec za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

879

Na temelju odredbe članka 98. stavka 3. Ustava Republike Hrvat­ske, članka 22. Zakona o vanjskim poslovima (»Narodne novine« broj 48/96), točke II. podtočke 8. Odluke o postupku osnivanja diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu i postupku postavljanja i opoziva šefova diplomatskih misija i konzularnih ureda Republike Hrvatske u inozemstvu od 11. siječnja 2001., 5. srpnja 2001. i 7. travnja 2004., te akta predsjednika Vlade Republike Hrvatske klasa: 080-02/05-01/113, urbroj: 50304/2--06-01 od 23. veljače 2006., kojim je predsjednik Vlade Republike Hrvatske dao prethodni supotpis, donosim

ODLUKU

kojom postavljam MIRU MARTINEC, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Argentinskoj Republici, sa sjedištem u Buenos Airesu, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Paragvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-081-06-705/2
Zagreb, 17. ožujka 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.