Ispravak Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

NN 105/2006 (25.9.2006.), Ispravak Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

2371

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske objavljenom u »Narodnim novinama« broj 79 od 17. srpnja 2006., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNOM SUSTAVU REPUBLIKE HRVATSKE

U članku 36. stavku 1. umjesto riječi: »i točke 6.« trebaju stajati riječi: »i točke 5.«

Klasa: 215-01/06-01/04
Zagreb, 21. rujna 2006.

Tajnik
Hrvatskoga sabora
Josip Sesar, prof., v. r.