Uredba o dopuni Zakona o ljekarništvu

NN 142/2006 (28.12.2006.), Uredba o dopuni Zakona o ljekarništvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3207

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O LJEKARNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/2003), iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Prijenos osnivačkih prava nad ljekarnama čiji je osnivač županija na druge pravne ili fizičke osobe nije dopušten.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-11/06-01/01
Urbroj: 5030108-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.