Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga

NN 13/2007 (5.2.2007.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o razvrstavanju željezničkih pruga

Vlada Republike Hrvatske

547

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o željeznici (»Narodne novine«, br. 123/2003 i 30/2004) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003 i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. veljače 2007. godine donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O RAZVRSTAVANJU ŽELJEZNIČKIH PRUGA

I.

U Odluci o razvrstavanju željezničkih pruga (»Narodne novine«, broj 81/2006) u Tablici 1. Željezničke pruge od značaja za međunarodni promet, za prugu označenu s M604 mijenjaju se sljedeći podaci:
– puni naziv željezničke pruge u koloni broj 3 mijenja se i glasi:
»Oštarije – Gospić – Knin – Split Predgrađe«
– skraćeni naziv željezničke pruge u koloni broj 4 mijenja se i glasi:
»Oštarije – Knin – Split Predgrađe«
– građevinska duljina pruge (km) u koloni broj 5 mijenja se i glasi:
»320,504«.

II.

U Tablici 3. Željezničke pruge od značaja za lokalni promet nakon pruge označene s L217 dodaje se nova pruga sa sljedećim podacima:
– u koloni 1 upisuje se sljedeća oznaka: »L218«
– u koloni 2 upisuje se oznaka pruge prema članku VI. koja glasi: »MP11«
– u koloni 3 upisuje se puni naziv željezničke pruge koji glasi: »Split Predgrađe – Split«
– u koloni 4 upisuje se skraćeni naziv željezničke pruge koji glasi: »Split Predgrađe – Split«
– u koloni 5 upisuje se građevinska duljina pruge (km) koja glasi: »2 × 2,666«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 341-01/06-01/01
Urbroj: 5030114-07-1
Zagreb, 1. veljače 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.