Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima

NN 39/2007 (16.4.2007.), Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima

MINISTARSTVO KULTURE

1333

Na temelju članka 44. Zakona o kazalištima (»Narodne novine« broj 71/06), ministar kulture donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU KAZALIŠNIH RADNIKA KOJI SE SMATRAJU KAZALIŠNIM UMJETNICIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se koji se kazališni radnici u smislu Zakona o kazalištima smatraju kazališnim umjetnicima.

Članak 2.

Kazališni umjetnici su: dramski glumci, operni i operetni pjevači i članovi zbora, plesači klasičnog baleta, plesači suvremenog plesa, stvaraoci i animatori lutaka, orkestralni solisti i članovi orkestra, redatelji, dirigenti, koreografi, dramaturzi, umjetnički voditelji dramskog, opernog, baletnog i lutkarskog studija te slikarske i kiparske radionice, zborovođe, baletni majstori, baletni pedagozi, korepetitori, scenografi, kostimografi, scenski slikari (majstori slikari), scenski kipari (majstori kipari), oblikovatelji scenskog svjetla i tona (voditelji rasvjete i tona, majstori rasvjete i tona), slikari maske (voditelji maskerske radionice, majstori maske), voditelji vlasuljarske radionice i majstori vlasuljari ako su raspoređeni na takva radna mjesta prema općem aktu kazališta.
Da bi kazališni umjetnik mogao obavljati poslove prema stavku 1. ovoga članka treba imati odgovarajuću školsku spremu (svjedodžbu, diplomu), odnosno priznati status samostalnog umjetnika sukladno odgovarajućim zakonskim propisima.

Članak 3.

Kazališni umjetnici iz članka 2. ovog Pravilnika ostvaruju prava i obveze iz radnog odnosa ili u svezi s radnim odnosom u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom koji se primjenjuje za zaposlene u javnim službama, ako Zakonom o kazalištima nije drukčije određeno.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-03/07-01/0050
Urbroj: 532-10-01/1-07-1
Zagreb, 4. travnja 2007.

Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v. r.