Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Viktora Juščenka predsjednika Ukrajine Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 58/2007 (6.6.2007.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Viktora Juščenka predsjednika Ukrajine Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1864

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija

VIKTOR JUŠČENKO

predsjednik Ukrajine


VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM
I VELIKOM DANICOM


za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitka uzajam­ne suradnje između Republike Hrvatske i Ukrajine.

Klasa: 060-04/07-01/02
Urbroj: 71-05-04/2-07-01
Zagreb, 25. svibnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.