Odluka o odlikovanju biskupa Franje Komarice Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

NN 68/2007 (2.7.2007.), Odluka o odlikovanju biskupa Franje Komarice Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2070

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim
 

ODLUKU

kojom se

biskup FRANJO KOMARICA

odlikuje

za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvat­ske, odnosima hrvatske države i vjerskih zajednica te za iznimne uspjehe u kulturnom i humanitarnom djelovanju


Veleredom kralja Dmitra Zvonimira s lentom i Danicom


Klasa: 060-03/07-04/01
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 30. svibnja 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.