Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu

NN 123/2007 (30.11.2007.), Pravilnik o službenoj odjeći odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetničkom uredu

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

3568

Na temelju odredbe st. 2. čl. 38. Zakona o odvjetništvu (»Narod­ne novine« br. 9/94) i članka 65. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« br. 25/95, br. 92/99, br. 08/05 i br. 117/05) Upravni odbor Hrvatske odvjetničke komore na 9. sjednici održanoj 27. listopada 2007. godine donio je

PRAVILNIK

O SLUŽBENOJ ODJEĆI ODVJETNIKA, ODVJETNIČKIH VJEŽBENIKA I DRUGIH ZAPOSLENIKA U ODVJETNIČKOM UREDU

Članak 1.

(1.1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila i kriteriji o pravima odvjetnika, odvjetničkih vježbenika i drugih zaposlenika u odvjetnič­kim uredima na službenu odgovarajuću odjeću.
(1.2) Ovaj Pravilnik se primjenjuje i na odvjetnike zaposlene u odvjetničkim društvima, kao i zaposlenike u odvjetničkim društvima.

Članak 2.

Sve osobe navedene u članku 1. ovog Pravilnika imaju pravo na naknadu odnosno kupovinu odjeće za službene potrebe i to 2 (dva) puta godišnje.

Članak 3.

(3.1) Pod službenom odjećom odvjetnika, odvjetničkih vježbenika, kao i zaposlenika u odvjetničkom uredu smatraju se:
1. kostim odnosno odijelo – 2 kompleta godišnje
2. bluza odnosno košulja – 4 komada godišnje
3. cipele – 2 para godišnje
4. poslovna torba – svake dvije godine jedna
5. odjeća za vanjsko uredovanje u zimskim uvjetima – svake dvije godine 1 komplet
6. kišobran ili kabanica – 1 svake dvije godine
7. kaput – svake dvije godine
8. baloner – svake dvije godine
9. kravate/marama – godišnje dva komada.
(3.2) Pravo iz točke 5. stavka 1. ovog članka imaju odvjetnik i drugi zaposlenici u odvjetničkom uredu odnosno odvjetničkom društvu kojima to odobri odvjetnik odnosno osnivači odvjetničkog društva.

Članak 4.

(4.1) Službenu odjeću nabavlja svaki zaposlenik samostalno uz prethodni dogovor s odvjetnikom vodeći računa da cijena ne prelazi razumnu cijenu pojedine stvari primjerenu obavljanju odvjetničke službe odnosno statusa zaposlenih u odvjetničkim uredima odnosno odvjetničkim društvima.
(4.2) Trošak za nabavu službene odjeće, obuće i poslovne torbe za odvjetnika, odvjetničkog vježbenika i druge zaposlenike u odvjetničkom uredu tereti odvjetnički ured odnosno odvjetničko društvo.

Članak 5.

Izmjena i dopune Pravilnika donose se na prijedlog odvjetnika i predsjednika Hrvatske odvjetničke komore.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 7658/2007
Zagreb, 27. listopada 2007.

Predsjednik
Hrvatske odvjetničke komore
Leo Andreis, v. r.