Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 130/2007 (19.12.2007.), Odluka o odlikovanju Veleredom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3713

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuju

VELEREDOM KRALJICE JELENE S LENTOM I DANICOM


za izniman doprinos neovisnosti i cjelovitosti Republike Hrvatske, izgradnji i napretku Republike Hrvatske te za osobni izniman doprinos razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskoga naroda s drugim državama i narodima:
1. gosp. MIKULÁŠ DZURINDA
2. dr. WOLFGANG SCHÜSSEL

Klasa: 060-04/07-02/01
Urbroj: 71-05-04/2-07-1
Zagreb, 11. prosinca 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.