Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

NN 42/2008 (11.4.2008.), Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1419

Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o obrtu (»Narodne novine« br. 77/93., 90/96., 102/98., 64/01., 71/01., 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07. i 79/07.) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske obrtničke komore, a u suglasnosti s ministrom unutarnjih poslova, ministrom poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva, ministrom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, ministrom turizma, ministrom zdravstva i socijalne skrbi, ministrom financija, ministrom znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O VEZANIM I POVLAŠTENIM OBRTIMA I NAČINU IZDAVANJA POVLASTICA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vezani obrti, stupanj i vrsta stručne spreme potrebne za njihovo obavljanje, popis povlaštenih obrta i način izdavanja povlastica.

Članak 2.

Popis vezanih i povlaštenih obrta za koje se traži ispit o stručnoj osposobljenosti, vezanih i povlaštenih obrta za koje se traži majstorski ispit, te odgovarajuća srednja stručna sprema sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se i na pravne osobe iz čl. 8. stavka 1. Zakona o obrtu.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (»Narodne novine«, broj 87/01 i 47/05).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/07-01/246
Urbroj: 526-12-03/01-08-26
Zagreb, 30. ožujka 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.


»POPIS VEZANIH I POVLAŠTENIH OBRTA«
 

Razred

Naziv vezanog obrta NKD 2007.
(NN br. 58/07)

Naziv zanimanja

Složenost zanimanja

Uvjet za
obavljanje obrta

Daljnja
kvalifikacija

 

A. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

 

02.30.01
 

Skupljanje šumskih gljiva
 

Sakupljač gljiva
 

1


 

 

 

C. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

 

 

 

 

 

 

10.11

 

Prerada i konzerviranje mesa

 

Mesar

 

5

 

 

10.51.01

 

Prerada mlijeka i proizvodnja sira

 

Mljekar

 

3

 

5

 

10.61.01

 

Mljevenje žitarica: proizvodnja brašna, drobine, prekrupe ili kuglica od pšenice, raži, zobi, kukuruza i drugih žitarica

 

Mlinar

 

3

 

5

 

10.71

 

Proizvodnja kruha; proizvodnja svježih peciva i sličnih proizvoda te kolača

 

Pekar

 

3

 

5

 

Slastičar

 

3

 

5

 

10.72

 

Proizvodnja dvopeka, keksa i srodnih proizvoda; proizvodnja trajnih peciva i sličnih proizvoda te kolača

 

Pekar

 

3

 

5

 

Slastičar

 

3

 

5

 

14.10.01

 

Proizvodnja muške odjeće, po mjeri

 

Krojač muške odjeće

 

5

 

 

14.10.02

 

Proizvodnja ženske odjeće, po mjeri

 

Krojač ženske odjeće

 

5

 

 

14.19.01

 

Proizvodnja šešira i kapa

 

Klobučar

 

3

 

5

 

14.20.01

 

Proizvodnja – šivanje kaputa i jakni od krzna, po mjeri

 

Krznar

 

5

 

 

15.12.01

 

Proizvodnja kovčega i torbi, ručnih torbica

 

Galanterist

 

3

 

5

 

15.20.01

 

Proizvodnja obuće po narudžbi i u vrlo malim serijama

 

Obućar

 

5

 

 

16.23.01

 

Proizvodnja građevne stolarije i elemenata – drvenih traverza, greda, i krovnih konstrukcija

 

Tesar

 

5

 

 

16.23.02

 

Proizvodnja građevne stolarije i elemenata – vrata prozora, stubišta i sl.

 

Stolar

 

3

 

5

 

16.23.03

 

Proizvodnja građevne stolarije i elemenata – proizvodnja parketa

 

Parketar

 

1

 

 

16.29.01

 

Proizvodnja raznovrsnih jednostavnih proizvoda od drva – drški i dijelova za alat, metli i četki

 

Drvogalanterist

 

1

 

 

Drvotokar

 

1

 

 

16.29.02

 

Proizvodnja drvotokarskih proizvoda (drveni kalupi za obuću, vješalice, figurice, intarzije i dr.)

 

Drvotokar

 

1

 

 

Drvogalanterist

 

1

 

 

22.11.01

 

Protektiranje vanjskih guma

 

Vulkanizer

 

1

 

 

22.20.01

 

Proizvodnja proizvoda od plastike

 

Prerađivač plastičnih masa

 

1

 

 

23.13.01

 

Proizvodnja čaša i ostalih proizvoda za kućanstvo od običnog stakla i kristala

 

Staklar

 

5

 

 

23.70

 

Rezanje, oblikovanje i obrada kamena

 

Klesar

 

5

 

 

24.50

 

Lijevanje metala

 

Ljevač

 

3

 

5

 

25.11.01

 

Proizvodnja, održavanje i popravak metalnih konstrukcija i njihovih dijelova

 

Bravar

 

5

 

 

Strojobravar

 

5

 

 

25.12

 

Proizvodnja i montiranje vrata i prozora od PVC-a i metala

 

Proizvođač i monter vrata i prozora od PVC-a i metala

 

2

 

 

25.20.01

 

Proizvodnja, održavanje i popravak cisterni, rezervoara i sličnih posuda od metala; i kotlova za centralno grijanje

 

Kotlar

 

5

 

 

Bravar

 

5

 

 

Strojobravar

 

5

 

 

25.30

 

Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje toplom vodom

 

Kotlar

 

5

 

 

Bravar

 

5

 

 

Strojobravar

 

5

 

 –

 

25.40.01

 

Proizvodnja lakog vatrenog oružja

 

Puškar

 

5

 

 

25.50

 

Kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala; metalurgija praha

 

Kovač

 

3

 

5

 

25.60.01

 

Tokarenje, struganje

 

Tokar

 

3

 

5

 

25.60.02

 

Elektrozavarivanje

 

Elektrozavarivač

 

1

 

 

25.60.03

 

Zavarivanje plinom

 

Zavarivač plinom

 

1

 

 

25.60.04

 

Brušenje alata

 

Brusač alata

 

1

 

 

25.72

 

Proizvodnja brava i okova

 

Bravar

 

3

 

5

 

25.73

 

Proizvodnja alata

 

Alatničar

 

5

 

 

25.99.01

 

Proizvodnja raznih proizvoda od metala – žljebova i sl. limarskih proizvoda

 

Limar

 

3

 

5

 

26.20

 

Proizvodnja računala (kompjutora) i periferne opreme

 

Elektroničar mehaničar

 

3

 

5

 

Tehničar za računalstvo

 

4

 

 

Elektroničar

 

4

 

 

26.51.01

 

Proizvodnja, popravak i održavanje osjetljivih laboratorijskih vaga

 

Precizni mehaničar

 

3

 

5

 

26.51.02

 

Proizvodnja mikroskopa i mjerila za lom svjetlosti

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

26.51.03

 

Proizvodnja, popravak i održavanje aparata za mjerenje električnih veličina

 

Elektroničar mehaničar

 

3

 

5

 

26.51.04

 

Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za opskrbljivanje vodom, plinom i benzinom

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

26.51.05

 

Proizvodnja, popravak i održavanje mjerila za opskrbljivanje strujom

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

26.51.06

 

Proizvodnja instrumenata i aparata za izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza – mehanički instrumenti

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

26.51.07

 

Proizvodnja instrumenata i aparata za izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza – električni aparati

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

26.51.08

 

Proizvodnja, popravak i održavanje instrumenata i aparata za mjerenje i provjeru protoka, razine tlaka i drugih promjenjivih veličina, tekućina i plinova, mjerača protoka, mjerila razine, manometara, mjerača topline

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

26.51.09

 

Proizvodnja raznih mjernih, kontrolnih ili testirajućih instrumenata, aparata ili strojeva, hidrometara, termometara, barometara i sl. – mehanički instrumenti

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

26.51.10

 

Proizvodnja, popravak i održavanje raznih električnih, mjernih, kontrolnih ili regulacijskih instrumenata, aparata ili uređaja za procesno-instrumentacijske i druge namjene – elektronički instrumenti

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

26.60.01

 

Proizvodnja instrumenata i aparata za primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe – elektrodijagnostičkih aparata

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

26.60.02

 

Proizvodnja instrumenata i aparata za primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe – mehaničkih aparata

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

26.70.01

 

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

 

Precizni mehaničar

 

3

 

5

 

26.70.02

 

Proizvodnja i popravak naočala

 

Očni optičar

 

5

 

 

27.12.01

 

Proizvodnja opreme za distribuciju i kontrolu električne energije

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

Elektroinstalater

 

5

 

 

27.51.01

 

Proizvodnja električnih aparata za kućanstvo

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

27.52.01

 

Izrada i montaža peći i kamina

 

Pećar

 

3

 

5

 

27.90.01

 

Proizvodnja ostale električne opreme

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

28.10.01

 

Proizvodnja strojeva za opće namjene

 

Strojobravar

 

5

 

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

28.11.01

 

Proizvodnja brodskih motora i njihovih dijelova

 

Brodski mehaničar

 

3

 

5

 

Automehaničar

 

3

 

5

 

Automehatroničar

 

3

 

5

 

Autoserviser

 

5

 

 

28.23

 

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)

 

Elektroničar mehaničar

 

3

 

5

 

Tehničar za računalstvo

 

4

 

 

Elektroničar

 

4

 

 

28.30.01

 

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

 

Mehaničar poljoprivredne
mehanizacije

 

3

 

5

 

Automehaničar

 

3

 

5

 

Automehatroničar

 

3

 

5

 

Autoserviser

 

5

 

 

28.94.01

 

Proizvodnja šivaćih strojeva i njihovih glava

 

Precizni mehaničar

 

3

 

5

 

28.99.01

 

Proizvodnja strojeva, strojnih dijelova, elemenata i sklopova

 

Strojobravar

 

5

 

 

Bravar

 

5

 

 

30.10

 

Gradnja brodova i čamaca

 

Graditelj brodova

 

5

 

 

31.00.01

 

Proizvodnja namještaja

 

Stolar

 

5

 

 

31.09.01

 

Tapeciranje namještaja

 

Tapetar

 

3

 

5

 

32.12.01

 

Proizvodnja nakita i srodnih proizvoda, osim nakita i proizvoda od srebra

 

Zlatar

 

5

 

 

32.20.01

 

Proizvodnja glazbenih instrumenata

 

Glazbalar

 

3

 

5

 

32.20.02

 

Proizvodnja orgulja uključujući i harmonije i sl. klavijaturne instrumente sa slobodnim metalnim piskovima

 

Graditelj orgulja

 

3

 

5

 

32.50.01

 

Proizvodnja i popravak ortopedskih cipela

 

Ortopedski obućar

 

5

 

 

32.99.01

 

Proizvodnja žigova za datiranje, pečaćenje ili numeriranje, ručnih naprava za otiskivanje natpisa ili gravura

 

Graver pečatorezac

 

1

 

 

33.11.01

 

Popravak i održavanje lakog vatrenog oružja

 

Puškar

 

5

 

 

33.12.01

 

Održavanje i popravak strojeva za opće namjene

 

Strojobravar

 

5

 

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

33.12.02

 

Održavanje i popravak brodskih motora i njihovih dijelova

 

Brodski mehaničar

 

3

 

5

 

Automehaničar

 

3

 

5

 

Automehatroničar

 

3

 

5

 

Autoserviser

 

5

 

 

33.12.03

 

Održavanje i popravak strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

 

Mehaničar poljoprivredne
mehanizacije

 

3

 

5

 

Automehaničar

 

3

 

5

 

Automehatroničar

 

3

 

5

 

Autoserviser

 

5

 

 

33.12.04

 

Održavanje i popravak šivaćih strojeva i njihovih glava

 

Precizni mehaničar

 

3

 

5

 

33.12.05

 

Popravak i montiranje strojeva, strojnih dijelova, elemenata i sklopova

 

Strojobravar

 

5

 

 

Bravar

 

5

 

 

33.13.01

 

Popravak i održavanje mikroskopa i mjerila za lom svjetlosti

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

33.13.02

 

Popravak i održavanje instrumenata i aparata za izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza – mehanički instrumenti

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

33.13.03

 

Popravak i održavanje instrumenata i aparata za izvođenje kemijskih i fizikalnih analiza – električni aparati

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

33.13.04

 

Popravak i održavanje raznih mjernih, kontrolnih ili testirajućih instrumenata, aparata ili strojeva, hidrometara, termometara, barometara i sl. – mehanički instrumenti

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

33.13.05

 

Popravak i održavanje instrumenata i aparata za primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe – elektrodijagnostičkih aparata

 

Elektroničar mehaničar

 

5

 

 

33.13.06

 

Popravak i održavanje instrumenata i aparata za primjenu u medicinske, kirurške, zubarske i veterinarske svrhe – mehaničkih aparata

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

33.13.07

 

Popravak i održavanje optičkih instrumenata i fotografske opreme

 

Precizni mehaničar

 

5

 

 

33.14.01

 

Popravak i održavanje opreme za distribuciju i kontrolu električne energije

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

Elektroinstalater

 

5

 

 

33.14.02

 

Popravak i održavanje ostale električne opreme

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

33.15

 

Popravak i održavanje brodova i čamaca

 

Graditelj brodova

 

5

 

 

 

 

F. GRAĐEVINARSTVO

 

 

41.20.01

 

Građenje zgrada (visokogradnja)

 

Zidar

 

5

 

 

43.21

 

Elektroinstalacijski radovi

 

Elektroinstalater

 

5

 

 

43.22.01

 

Izvođenje instalacija za vodu u građevinama

 

Vodoinstalater

 

3

 

5

 

Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

 

5

 

 

Instalater kućnih instalacija

 

3

 

5

 

43.22.02

 

Izvođenje instalacija za grijanje, hlađenje i ventilaciju u građevinama

 

Instalater grijanja i klimatizacije

 

3

 

5

 

Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

 

5

 

 

Instalater kućnih instalacija

 

3

 

5

 

43.22.03

 

Ugrađivanje plinskih uređaja i izvođenje plinskih instalacija u građevinama

 

Plinoinstalater

 

5

 

 

43.29.01

 

Ugrađivanje u zgrade i druge građevinske objekte dizala

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

Strojobravar

 

5

 

 

43.29.02

 

Ugrađivanje u zgrade i druge građevinske objekte pokretnih stepenica

 

Elektromehaničar

 

3

 

5

 

Strojobravar

 

3

 

5

 

43.29.03

 

Izolacijski radovi

 

Izolater

 

1

 

 

43.31

 

Fasadni i štukaturski radovi

 

Fasader

 

3

 

5

 

Zidar

 

3

 

5

 

43.33.01

 

Postavljanje zidnih ili podnih keramičkih, betonskih ili kamenih pločica

 

Keramičar

 

1

 

 

43.33.02

 

Postavljanje parketa i drugih drvenih podnih obloga, tapisona, linoleuma

 

Podopolagač

 

1

 

 

43.33.03

 

Postavljenje podnih i zidnih obloga od teraca, mramora, granita i škriljca

 

Teracer

 

1

 

 

43.34.01

 

Izvođenje soboslikarskih i ličilačkih radova na građevinama

 

Soboslikar – ličilac

 

3

 

5

 

43.34.02

 

Postavljanje stakala, ogledala…

 

Građevinski staklar

 

1

 

 

43.91.01

 

Izvođenje krovnih konstrukcija

 

Tesar

 

5

 

 

43.91.02

 

Pokrivanje krovnih konstrukcija

 

Krovopokrivač

 

3

 

5

 

43.99.01

 

Armirački radovi – savijanje armatura

 

Armirač

 

1

 

 

43.99.02

 

Montaža i demontaža skela i radnih platformi

 

Tesar

 

3

 

5

 

Zidar

 

3

 

5

 

 

 

G. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK
MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

 

 

45.10.01

 

Trgovina motornim vozilima na malo

 

Prodavač

 

3

 

5*

 

Srednja stručna sprema ekonomskog ili komercijalnog smjera

 

4

 

 

Srednja stručna sprema u odgovarajućem zanimanju

 

3+

 

Gimnazija

 

4++

 

Upravni referent

 

4++

 

Administrativni tajnik

 

4++

 

45.20.01

 

Održavanje i popravak motornih vozila

 

Autoserviser

 

5

 

 

Automehatroničar

 

5

 

 

45.20.02

 

Održavanje i mehanički popravci motornih vozila

 

Automehaničar

 

5

 

 

Automehatroničar

 

5

 

 

Autoserviser

 

5

 

 

45.20.03

 

Održavanje i električarski popravci motornih vozila

 

Autoelektričar

 

5

 

 

Automehatroničar

 

5

 

 

Autoserviser

 

5

 

 

45.20.04

 

Održavanje i popravak karoserija

 

Autolimar

 

3

 

5

 

45.20.05

 

Prskanje i bojenje motornih vozila

 

Autolakirer

 

3

 

5

 

45.20.06

 

Popravci vanjskih i unutarnjih guma te podešavanje i zamjena guma

 

Vulkanizer

 

1

 

 

45.40.01

 

Održavanje i popravak motocikla i njihovih dijelova i pribora

 

Automehaničar

 

3

 

5

 

Automehatroničar

 

3

 

5

 

47.00.01

 

Trgovina na malo u specijaliziranoj prodavaonici

 

Prodavač

 

3

 

5*

 

Srednja stručna sprema ekonomskog ili komercijalnog smjera

 

4

 

 

Srednja stručna sprema u odgovarajućem zanimanju

 

3+

 

Gimnazija

 

4++

 

Upravni referent

 

4++

 

Administrativni tajnik

 

4++

 

47.10.01

 

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

 

Prodavač

 

3

 

5*

 

Srednja stručna sprema ekonomskog ili komercijalnog smjera

 

4

 

 

Gimnazija

 

4++

 

Upravni referent

 

4++

 

Administrativni tajnik

 

4++

 

47.10.02

 

Prodaja robe u kiosku

 

Pomoćni prodavač

 

1

 

 

 

 

I. DJELATNOSTI PRUŽANJA SMJEŠTAJA TE PRIPREME I USLUŽIVANJA HRANE

 

 

55.10.01

 

Hotel, hotel baština, aparthotel, turističko naselje, turistički apartmani, pansion, guest house s uslugom prehrane, pića, napitaka i slastica

 

Kuhar

 

5

 

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

5

 

 

Natkonobar

 

5

 

 

Hoteljersko turistički – tehničar

 

4

 

 

Hotelijer – ugostitelj

 

4

 

 

55.30.01

 

Kamp i kamp naselje s uslugom prehrane, pića, napitaka i slastica

 

Kuhar

 

3

 

5

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

3

 

5

 

Konobar

 

3

 

5

 

Hoteljersko turistički – tehničar

 

4

 

 

Hotelijer – ugostitelj

 

4

 

 

55.30.02

 

Kamp i kamp naselje bez usluga prehrane, pića, napitaka i slastica

 

Kuhar

 

3

 

5

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

3

 

5

 

Konobar

 

3

 

5

 

Hoteljersko turistički – tehničar

 

4

 

 

Hotelijer – ugostitelj

 

4

 

 

55.90.01

 

Turistički apartmani bez usluge prehrane, pića, napitaka i slastica

 

Konobar

 

3

 

5

 

Hoteljersko turistički – tehničar

 

4

 

 

Hotelijer – ugostitelj

 

4

 

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

3

 

5

 

Kuhar

 

3

 

5

 

55.90.02

 

Omladinski hotel i hostel s uslugom prehrane, pića, napitaka i slastica

 

Kuhar

 

5

 

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

5

 

 

Natkonobar

 

5

 

 

Hoteljersko turistički – tehničar

 

4

 

 

Hotelijer – ugostitelj

 

4

 

 

55.90.03

 

Omladinski hotel i hostel bez usluge prehrane, pića, napitaka i slastica

 

Kuhar

 

3

 

5

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

3

 

5

 

Konobar

 

3

 

5

 

Hoteljersko turistički – tehničar

 

4

 

 

Hotelijer – ugostitelj

 

4

 

 

56.10.01

 

Restorani i gostionice

 

Kuhar

 

5

 

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

5

 

 

56.10.02

 

Zdravljaci i zalogajnice

 

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

 

1

 

 

56.10.03

 

Pečenjarnice

 

Pečenjar

 

1

 

 

56.10.04

 

Objekti brze prehrane (fast food), objekti jednostavnih usluga

 

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

 

1

 

 

Poslužitelj jela i pića

 

1

 

 

56.10.05

 

Pizzeria

 

Priprematelj bureka i pizza

 

1

 

 

56.10.06

 

Slastičarnice u kojima se pripremaju i uslužuju slastice

 

Slastičar

 

5

 

 

56.10.07

 

Slastičarnice u kojima se priprema i uslužuje sladoled

 

Slastičar

 

3

 

5

 

56.10.08

 

Slastičarnice u kojima se samo uslužuju slastice

 

Poslužitelj jela i pića

 

1

 

 

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

 

1

 

 

56.21

 

Djelatnosti keteringa

 

Kuhar

 

3

 

5

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

3

 

5

 

56.30.01

 

Buffeti i pivnice

 

Poslužitelj jela i pića

 

1

 

 

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

 

1

 

 

56.30.02

 

Kavana

 

Slastičar

 

3

 

5

 

Konobar

 

3

 

5

 

Kuhar wellness i dijetalne prehrane

 

3

 

5

 

Kuhar

 

3

 

5

 

56.30.03

 

Konobe, krčme i kleti

 

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

 

1

 

 

Poslužitelj jela i pića

 

1

 

 

56.30.04

 

Caffe barovi, noćni barovi, noćni klubovi, disco barovi i disco clubovi

 

Poslužitelj jela i pića

 

1

 

 

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

 

1

 

 

56.30.05

 

Bistro

 

Priprematelj jednostavnih jela i slastica

 

1

 

 

 

 

J. INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE

 

 

58.19.01

 

Izdavanje (izrada) fotografija, gravura, razglednica, postera, plakata

 

Fotograf

 

3

 

5

 

 

 

M. STRUČNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE DJELATNOSTI

 

 

69.20.01

 

Računovodstveni, knjigovodstveni poslovi

 

SSS financijsko–računovodstvenog smjera, upravni referent, ekonomist

 

4

 

 

 

74.20.01

 

Fotografske djelatnosti, osim rada automata za fotografiranje

 

Fotograf

 

3

 

5

 

Fotografski dizajner

 

4

 

-

 

 

 

N. ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

 

81.22.01

 

Čišćenje dimnjaka, kamina, peći, štednjaka, peći za spaljivanje, kotlova, ventilacijskih ispušnih cijevi

 

Dimnjačar

 

5

 

 

 

 

S. OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

 

95.11

 

Popravak računala i periferne opreme

 

Elektroničar mehaničar

 

4

 

 

Tehničar za računarstvo

 

4

 

 

95.12

 

Popravak komunikacijske opreme

 

Elektroničar mehaničar

 

3

 

5

 

95.21

 

Popravak elektroničkih uređaja za široku potrošnju

 

Elektroničar mehaničar

 

3

 

5

 

95.22.01

 

Popravak i održavanje električnih aparata za kućanstvo

 

Elektromehaničar

 

5

 

 

95.24.01

 

Popravak namještaja i pokućstva

 

Stolar

 

3

 

5

 

95.24.02

 

Popravak tapeciranog namještaja

 

Tapetar

 

3

 

5

 

95.25.01

 

Popravak satova

 

Urar

 

3

 

5

 

95.25.02

 

Popravak nakita od plemenitih metala

 

Zlatar

 

3

 

5

 

95.29.01

 

Popravak bicikla

 

Mehaničar za bicikle

 

1

 

 

96.01.01

 

Kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda

 

Kemijski čistač

 

5

 

 

96.02.01

 

Frizerski saloni

 

Frizer

 

5

 

 

96.02.02

 

Pedikerski saloni

 

Pediker

 

5

 

 

96.02.03

 

Kozmetički saloni

 

Kozmetičar

 

3

 

5

 

96.04.01

 

Masaža tijela

 

Maser

 

1

 

3

 

96.09.01

 

Cvjećarsko aranžerske usluge

 

Cvjećar aranžer

 

1

 

 

96.09.02

 

Pismoslikarske usluge

 

Pismoslikar

 

3

 

5

 

 

POPIS POVLAŠTENIH OBRTA
 

Razred

 

Naziv povlaštenog obrta NKD 2007. (NN br. 58/07)

 

Naziv zanimanja

 

Složenost zanimanja

 

 

 

A. POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I RIBARSTVO

 

 

 

03.11

 

Morski ribolov

 

Morski ribar

 

1*

 

03.12

 

Slatkovodni ribolov

 

Slatkovodni ribar

 

1*

 

03.21

 

Morska akvakultura

 

Uzgajivač ribe i drugih morskih organizama

 

1*

 

03.22

 

Slatkovodna akvakultura

 

Uzgajivač ribe i drugih slatkovodnih organizama

 

1*

 

 

 

B. RUDARSTVO I VAĐENJE

 

 

 

08.11.01

 

Vađenje kamena – jednostavni rudarski radovi

 

Rudar površinskog kopa

 

3

 

08.11.02

 

Vađenje kamena – složeni rudarski radovi

 

Rudarski tehničar

 

4

 

08.12.01

 

Vađenje šljunka, pijeska i gline – jednostavni rudarski radovi

 

Rudar površinskog kopa

 

3

 

08.12.02

 

Vađenje šljunka, pijeska i gline – složeni rudarski radovi

 

Rudarski tehničar

 

4

 

 

 

C. PRERAĐIVAČKA INDUSTRIJA

 

 

25.40.01

 

Proizvodnja lakog vatrenog oružja

 

Puškar

 

5

 

33.11.01

 

Popravak i održavanje lakog vatrenog oružja

 

Puškar

 

5

 

 

 

G. TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKALA

 

 

47.70.01

 

Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, specijalizirana na malo oružjem i streljivom

 

Prodavač

 

3

 

Puškar

 

5

 

Srednji ekonomist

 

4

 

Gimnazija

 

4++

 

 

 

N. ADMINISTRATIVNE I POMOĆNE USLUŽNE DJELATNOSTI

 

 

 

80.10.01

 

Obavljanje poslova tehničke zaštite

 

Zaštitar-tehničar

 

4

 

Oznake u zadnjem stupcu » Složenost zanimanja« označavaju:
1 – stručna osposobljenost prema Programu ispita o stručnoj osposobljenosti (»Narodne novine«, broj 101/95 i 5/04)
1*- stručna osposobljenost određena posebnim propisom
2 – niža stručna sprema
3 – srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju
3+ – osposobljavanje za trgovačko poslovanje
4 – srednja stručna sprema u četverogodišnjem trajanju i srednja školska sprema (KV, SSS i SŠS)
4++ – osposobljavanje za trgovačko poslovanje i poznavanje robe
5 – majstorski ispit
5* – trgovac
Daljnja kvalifikacija 5 – za osobe koje izvode praktični dio naukovanja i za osobe koje žele steći višu kvalifikaciju«