Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

NN 45/2008 (18.4.2008.), Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

REKTORSKI ZBOR

1542

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), Rektorski zbor donosi

POPIS

AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA

 

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

 

RAZINA
STUDIJA

 

BROJ
ECTS

 

TRAJANJE

 

AKADEMSKI NAZIV/
AKADEMSKI STUPANJ

 

KRATICA

 

1. PRIRODNE ZNANOSTI

 

1.01. Biologija

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Biologija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
biologije

 

univ. bacc. biol.

 

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju

 

Biologija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Znanosti o okolišu

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
zaštite okoliša

 

univ. bacc. oecol.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Molekularna biologija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) molekularne biologije

 

univ. bacc. biol. mol.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanost i kineziologije

 

Biologija i kemija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
biologije i kemije

 

univ. bacc. biol. et chem.

 

Sveučilište u Splitu,
Sveučilišni studijski centar za studije mora

 

Biologija i ekologija mora

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) biologije i ekologije mora

 

univ. bacc. biol. et oecol.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Eksperimentalna biologija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
eksperimentalne biologije

 

mag. biol. exp.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Molekularna biologija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
molekularne biologije

 

mag. biol. mol.

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju

 

Biologija; smjer: znanstveni

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra biologije

 

mag. biol.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Ekologija i zaštita prirode

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra ekologije i zaštite prirode

 

mag. oecol. et prot. nat.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Znanosti o okolišu

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra zaštite okoliša

 

mag. biol. oecol.

 

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora

 

Biologija i ekologija mora

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra biologije i
ekologije mora

 

mag. biol. et oecol. mar.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanost i kineziologije

 

Biologija i kemija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
biologije i kemije

 

mag. biol. et chem.

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju

 

Biologija i kemija;
smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Biologija i kemija;
smjer: nastavnički

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora

 

Primijenjene znanosti o moru

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti iz polja biologije

 

dr. sc.

 

1.02. Fizika

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Fizika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
fizike

 

univ. bacc. phys.

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku

 

Fizika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Fizika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Inženjerska fizika, termodinamika
i mehanika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geofizika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geofizike

 

univ. bacc. geophys.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Fizika i tehnika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizike i tehnike

 

univ. bacc. phys et techn.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Fizika i informatika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fizike i informatike

 

univ. bacc. phys. et inf.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Fizika; smjer: nastavnički

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

magistar/magistra
fizike

 

mag. phys.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Fizika; smjer: istraživački

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Fizika; smjerovi: Nastavnički,
Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša,
Računarska fizika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Inženjerska fizika; smjerovi:
Termodinamički uređaji, Mehanički sustavi

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet

Fizika i matematika; smjer:

nastavnički

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra fizike i matematike

 

mag. phys. et math.

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Fizika i politehnika; smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
fizike i politehnike

 

mag. phys. et politechn.

 

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku

 

Fizika i informatika;
 smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
 fizike i informatike

 

mag. phys. et inf.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Fizika i informatika; smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Fizika i geofizika; smjerovi:
Seizmologija i fizika čvrste Zemlje,
Meteorologija i fizička oceanografija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
fizike – geofizike

 

mag. phys. et geophys.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Fizika i tehnika; smjer: nastavnički

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

magistar/magistra
fizike i tehnike

 

mag. phys. et techn.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Fizika i tehnika; smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Fizika i informatika;
smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
fizike i informatike

 

mag. phys. et inf.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Fizika i informatika;
smjer: nastavnički

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Fizika i kemija; smjer: nastavnički

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

magistar/magistra
fizike i kemije

 

mag. phys. et chem.

 

1.03. Geoznanosti

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geologija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geologije

 

univ. bacc. geol.

 

Sveučilište u Zadru

 

Geografija; smjer nastavnički
(dvopredmetni)

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geografije

 

univ. bacc. geogr.

 

Sveučilište u Zadru

 

Geografija; smjer znanstveni
(jednopredmetnii)

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geografija; smjer istraživački

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geografija (jednopredmetni);
smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra geografije

 

mag. geogr.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geografija; smjerovi:
Fizička geografija s geoekologijom,
Prostorno planiranje i regionalni
razvoj, Baština i turizam, Geografski
informacijski sustavi

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zadru

 

Geografija (jednopredmetni);
smjer: znanstveni

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zadru

 

Geografija (dvopredmetni);
smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko naftni fakultet

 

Geologija; smjerovi: Geologija
mineralnih sirovina, Geofizička
istraživanja

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
geologije

 

mag. geol.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geologija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geologija zaštite okoliša

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geografija i povijest;
smjer: nastavnički

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

magistar/magistra geografije i povijesti

 

mag. geogr. et hist.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Interdisciplinarni doktorski studiji
iz oceanologije

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti iz polja geoznanosti, grane oceanologije

 

dr. sc.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Geologija

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti iz
polja geoznanosti, grane geologije

 

dr. sc.

 

1.04. Kemija

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Kemija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kemije

 

univ. bacc. chem.

 

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

 

Kemija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju

 

Kemija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Primijenjena kemija

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Kemija (jednopredmetni); smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra kemije

 

mag. chem.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Kemija; smjer: istraživački

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

 

Kemija; smjerovi: Kemija okoliša,
Organska kemija i biokemija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Primijenjena kemija; smjerovi: Kemija u zaštiti okoliša i izvori energije, Specifični materijali i napredne tehnologije, Primijenjena organska kemija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

1.05. Matematika

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Matematika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 


sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
matematike

 

univ. bacc. math.

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Matematika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Matematika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

 

Matematika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Matematika; smjer nastavnički

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Matematika i fizika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
 matematike i fizike

 

univ. bacc. math. et phys.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Informatika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
informatike

 

univ. bacc. inf.

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Informatika
(jednopredmetni i dvopredmetni)

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Matematika i informatika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
matematike i informatike

 

univ. bacc. math. et inf.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Informatika i tehnika

 

preddiplomski
sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
informatike i tehnike

 

univ. bacc. inf. et techn.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Informatika (jednopredmetni); smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
informatike

 

mag. inf.

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Informatika
(jednopredmetni i dvopredmetni)

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Matematika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
matematike

 

mag. math.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Matematika; smjerovi: teorijski,
računarski, nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

 

Matematika; smjerovi: Financijska i poslovna matematika, Matematika i računarstvo, Matematička ekonomija i statistika; Industrijska i primijenjena matematika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Matematika, smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Teorijska matematika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Primijenjena matematika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Matematička statistika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Financijska i poslovna matematika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Matematika i informatika;
smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
matematike i informatike

 

mag. math. et inf.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Matematika i informatika;
smjer, nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Matematika i informatika; smjer, nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

 

Matematika i informatika

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Informatika i tehnika;
smjer: nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
informatike i tehnike

 

mag. inf. et techn.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Računarstvo i matematika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
računarstva i matematike

 

mag. inf. et math.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

 

Matematika i fizika;
smjer, nastavnički

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra
matematike i fizike

 

mag. math. et phys.

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Matematika i fizika;
smjer, nastavnički

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

 

Matematika

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti iz polja matematike

 

dr. sc.

 

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

 

2.01. Arhitektura i urbanizam

 

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

 

Arhitektura i urbanizam

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
arhitekture i urbanizma

 

univ. bacc. ing. arch.

 

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet

 

Arhitektura

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture

 

univ. bacc. ing. arch.

 

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

 

Arhitektura i urbanizam

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma

 

mag. ing. arch.

 

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet

 

Arhitektura

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture

 

mag. ing. arch.

 

2.02. Brodogradnja

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Brodogradnja

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodogradnje

 

univ. bacc. ing. nav. arch.

 

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

 

Brodogradnja

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

 

Brodogradnja

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

210

 

3,5

 

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

 

Brodogradnja

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka brodogradnje

 

mag. ing. nav. arch.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

 

Brodogradnja

 

diplomski sveučilišni studij

 

90

 

1,5

 

2.03. Elektrotehnika

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Elektrotehnika i informacijska
tehnologija

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije

 

univ. bacc. ing. el.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

 

Elektrotehnika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike

 

univ. bacc. ing. el.

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

 

Elektrotehnika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Dubrovniku

 

Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

 

univ. bacc. ing. el.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Automatika i sustavi

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka automatike i sustava

 

mag. ing. el.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Elektronika i računalno inženjerstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektronike i računalnog inženjerstva

 

mag. ing. el.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Komunikacijska i informacijska tehnologija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka komunikacjske i informacijske tehnologije

 

mag. ing. el.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Informacijska i komunikacijska tehnologija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije

 

mag. ing. el.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Elektrotehnika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike

 

mag. ing. el.

 

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

 

Elektrotehnika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

 

Elektrotehnika; smjerovi:
Komunikacije i informatika, Elektroenergetika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Dubrovniku

 

Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

 

mag. ing. el.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije

 

mag. ing. el.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja elektrotehnike

 

dr. sc.

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

 

Elektrotehnika; smjerovi:
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

2.04. Geodezija

 

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

 

Geodezija i geoinformatika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i
geoinformatike

 

univ. bacc. ing. geod.

 

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

 

Geodezija i geoinformatika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike

 

mag. ing. geod.

 

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

 

Geodezija i geoinformatika

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
geodezije i geoinformatike

 

univ. spec. geod.

 

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

 

Geodezija i geoinformatika

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja geodezije

 

dr. sc.

 

2.05. Građevinarstvo

 

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

 

Građevinarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva

 

univ. bacc. ing. aedif.

 

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet

 

Građevinarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

 

Građevinarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet

 

Građevinarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

 

Građevinarstvo; smjerovi:
Organizacija građenja, Prometnice, Geotehnika, Hidrotehnika, Konstrukcije, Materijali, Teorija i modeliranje konstrukcija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva

 

mag. ing. aedif.

 

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

 

Građevinarstvo; smjerovi:
 Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjersko modeliranje, Konstrukcije, Prometnice, Urbano inženjerstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet

 

Građevinarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet

 

Građevinarstvo; smjer:
Hidrotehnika, Nosiva konstrukcija, Organizacija tehnologija i menadžment građenja

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

Specijalistički studij Građevinskog fakulteta

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

sveučilišni/a specijalist/specijalistica građevinarstva

 

univ. spec. aedif.

 

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

 

Doktorski studij
Građevinskog fakulteta

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja građevinarstva

 

dr. sc.

 

Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet

 

Građevinarstvo

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet, Varaždin

 

Geoinženjerstvo; smjerovi: Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjerstvo okoliša

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geoinženjerstva

 

univ. bacc. ing. geoing.

 

Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet Varaždin

 

Geoinženjerstvo; smjerovi: Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjerstvo okoliša

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka geoinženjerstva

 

mag. ing. geoing.

 

2.06. Grafička tehnologija

 

Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet

 

Grafička tehnologija; smjerovi: Tehničko tehnološki, Dizajn grafičkih proizvoda

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka grafičke tehnologije

 

univ. bacc. ing. techn. graph.

 

Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet

 

Grafička tehnologija; smjerovi: Tehničko-tehnološki, Dizajn grafičkih proizvoda

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije

 

mag. ing. techn. graph.

 

Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet

 

Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja grafičke tehnologije

 

dr. sc.

 

2.07. Kemijsko inženjerstvo

 

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

 

Kemijska tehnologija

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

 

univ. bacc. ing. chem.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Kemijsko inženjerstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Kemija i inženjerstvo materijala

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Ekoinženjerstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka ekoinženjerstva

 

univ. bacc. ing. oecoing.

 

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

 

Kemijska tehnologija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka
kemijskog inženjerstva

 

mag. ing. chem.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Kemijsko inženjerstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Kemija i inženjerstvo materijala

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Ekoinženjerstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka ekoinženjerstva

 

mag. ing. oecoing.

 

2.08. Metalurgija

 

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku

 

Metalurgija

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka metalurgije

 

univ. bacc. ing. met.

 

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku

 

Metalurgija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka metalurgije

 

mag. ing. met.

 

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku

 

Metalurgija

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja metalurgije

 

dr. sc.

 

2.09. Računarstvo

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Računarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

 

univ. bacc. ing. comp.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Računarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

 

Računarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Dubrovniku

 

Primjenjeno/poslovno računarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Računarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva

 

mag. ing. comp.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Računarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Računarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

 

Računarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Elektrotehnika i računarstvo

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja elektrotehnike i računarstva

 

dr. sc.

 

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

 

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Rudarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka rudarstva

 

univ. bacc. ing. min.

 

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Naftno rudarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka naftnog rudarstva

 

univ. bacc. ing. petrol.

 

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Geološko inženjerstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geološkog inženjerstva

 

univ. bacc. ing. geol.

 

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Rudarstvo; smjerovi:
Geotehnika, Rudarstvo, Zbrinjavanje i odlaganje otpada

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka rudarstva

 

mag. ing. min.

 

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Naftno rudarstvo; smjerovi: Opće naftno rudarstvo, Energetika, Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka naftnog rudarstva

 

mag. ing. petrol.

 

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

 

Geološko inženjerstvo; smjerovi: Hidrogeologija, Inženjerska geologija, Geologija okoliša

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka geološkog inženjerstva

 

mag. ing. geol.

 

2.11. Strojarstvo

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

 

Proizvodno strojarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

210

 

3,5

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva

 

univ. bacc. ing. mech.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Strojarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

 

Strojarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

 

Strojarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

210

 

3,5

 

Sveučilište u Splitu

Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva

 

mag. ing. mech.

 

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

 

Strojarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

 

Strojarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

90

 

1,5

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

 

Proizvodno strojarstvo;
smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije

 

diplomski sveučilišni studij

 

90

 

1,5

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

 

Razvoj proizvoda i tehnologija;
 smjerovi: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment

 

diplomski sveučilišni studij

 

90

 

1,5

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Strojarstvo

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti iz polja strojarstva

 

dr. sc.

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

 

Strojarstvo; smjerovi:
Suvremeni proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni menadžment, Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

2.12. Tehnologija prometa i transport

 

Sveučilište u Dubrovniku

 

Brodostrojarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa brodostrojarskog smjera

 

univ. bacc. ing. nav. mech.

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Brodostrojarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva

 

univ. bacc. ing. nav. mech.

 

Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Brodostrojarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka informatičke tehnologije

 

univ. bacc. ing. techn. inf.

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorske elektrotehničke i
informatičke tehnologije

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike

 

univ. bacc. ing. naut.

 

Sveučilište u Zadru

 

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorska nautika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Dubrovniku

 

Nautika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa nautičkog smjera

 

univ. bacc. ing. naut.

 

Sveučilište u Zadru

 

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije

 

univ. bacc. ing. nav. mech.

 

Sveučilište u Dubrovniku

 

Pomorske tehnologije jahta i marina

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskih tehnologija jahta i marina

 

univ. bacc. ing. nav. techn.

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorske tehnologije jahta i marina

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorske tehnologije

 

univ. bacc. ing. nav. techn.

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorski sustavi i procesi

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Promet; smjerovi: Cestovni, Željeznički, Vodni, Zračni, Poštanski, Informacijsko-komunikacijski, Gradski

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa

 

univ. bacc. ing. traff.

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Tehnologija i organizacija prometa

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Inteligentni transportni sustavi i logistika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorski menadžment

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Tehnologija i organizacija prometa

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka prometa

 

mag. ing. traff.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Promet; smjerovi: Cestovni, Željeznički, Vodni, Zračni, Poštanski, Informacijsko-komunikacijski, Gradski

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Inteligentni transportni sustavi i logistika; smjerovi: Inteligentni transportni sustavi, Logistika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Brodostrojarstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva

 

mag. ing. nav. mech.

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Nautika i tehnologija
pomorskog prometa

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike i pomorske tehnologije

 

mag. ing. nav. techn.

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Brodostrojarstvo i tehnologija
pomorskog prometa

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije

 

mag. ing. nav. mech.

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije

 

mag. ing. nav. techn.

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorske elektrotehničke tehnologije

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorske tehnologije jahta i marina

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorski sustavi i procesi

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

Sveučillište u Splitu

Pomorski fakultet

Pomorska nautika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike

 

mag. ing. naut.

 

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

 

Pomorski menadžment

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka
pomorskog menadžmenta

 

mag. ing. admin. nav.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Intermodalni transport

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
intermodalnog transporta

 

univ. spec. transp.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Transportna logistika i menadžment

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
transportne logistike

 

univ. spec. logist.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Gradski promet

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

sveučilišni/a specijalist/specijalistica gradskog prometa

 

univ. spec. traff.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Tehnološki sustavi u
prometu i transportu

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja tehnologije prometa i transporta

 

dr. sc.

 

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

 

Pomorstvo

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

2.13. Tekstilna tehnologija

 

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Tekstilna kemija, materijali i ekologija

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne tehnologije i inženjerstva

 

univ. bacc. ing. techn. text.

 

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Tekstilni i modni dizajn;
 smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilnog i modnog dizajna

 

univ. bacc. ing. des. text.

 

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Tekstilna kemija, materijali i ekologija

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka
tekstilne tehnologije i inženjerstva

 

mag. ing. techn. text.

 

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Tekstilni i modni dizajn; smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila, Kostimografija, Teorija i kultura mode

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka
tekstilnog i modnog dizajna

 

mag. ing. des. text.

 

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

 

Tekstilna znanost i tehnologija

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja tekstilne tehnologije

 

dr. sc.

 

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Aeronautika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka aeronautike

 

univ. bacc. ing. aeronaut.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

 

Zrakoplovstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

210

 

3,5

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva

 

univ. bacc. ing. aeronaut.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

 

Aeronautika

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka
aeronautike

 

mag. ing. aeronaut.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

 

Zrakoplovstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

90

 

1,5

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka
zrakoplovnog inženjerstva

 

mag. ing. aeronaut.

 

2.15. Druge temeljne tehničke znanosti

 

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

 

Politehnika (dvopredmetni)

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike

 

univ. bacc. ing. politechn.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Industrijsko inženjerstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka industrijskog inženjerstva

 

univ. bacc. ing. industr.

 

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

 

Industrijsko inženjerstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra inženjer/inženjerka
industrijskog inženjerstva

 

mag. ing. industr.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

 

Transformatori

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

sveučilišni/a specijalist/specijalistica transformatora

 

univ. spec. transf.

 

Interdisciplinarno

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

 

Strojarstvo i brodogradnja

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
strojarstva i brodogradnje

 

univ. spec. mech. et nav. arch.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

 

Korozija i zaštita

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

sveučilišni/a specijalist/specijalistica korozije i zaštite

 

univ. spec. corr. et prot.

 

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

 

Strojarstvo i brodogradnja

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti iz polja strojarstva i iz polja brodogradnje

 

dr. sc.

 

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

 

Poslijediplomski doktorski studij iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje i Drugih temeljnih tehničkih znanosti

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti iz polja strojarstva, brodogradnje i drugih temeljnih tehničkih znanosti

 

dr. sc.

 

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

 

3.01. Temeljne medicinske znanosti

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet

 

Medicina

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

360

 

6

 

doktor/doktorica medicine

 

dr. med.

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

 

Medicina

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

360

 

6

 

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

 

Medicina

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

360

 

6

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Medicina

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

360

 

6

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Medicina (na engleskom jeziku)

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

360

 

6

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Biomedicina i zdravstvo

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti iz polja temeljnih medicinskih znanosti, grane … ili doktor/doktorica znanosti iz polja kliničkih medicinskih znanosti, grane… ili doktor/doktorica znanosti iz polja javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, grane…

 

dr. sc.

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Medicinski fakultet

Biomedicina i zdravstvo

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

 

Biologija novotvorina

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Neuroznanost

 

poslijediplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja temeljnih medicinskih znanosti. grane… ili doktor/doktorica znanosti iz polja kliničkih medicinskih znanosti, grane…

 

dr. sc.

 

3.02. Kliničke medicinske znanosti

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

 

Obiteljska medicina

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra
obiteljske medicine

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Obiteljska medicina

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Medicinska mikrobiologija s parazitologijom

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra medicinske mikrobiologije s parazitologijom

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Fizikalna medicina i rehabilitacija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra fizikalne medicine i rehabilitacije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Perinatologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra perinatologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

magistar/magistra otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Dermatovenerologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra dermatovenerologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Patologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra patologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Školska medicina

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra školske medicine

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Psihoterapija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra psihoterapije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Radiologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra radiologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Urologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra urologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Klinička farmakologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

magistar/magistra kliničke farmakologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Klinička neurologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

magistar/magistra kliničke neurologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Klinička onkologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra kliničke onkologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Klinička pedijatrija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra kliničke pedijatrije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Klinička citologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

magistar/magistra kliničke citologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Medicina rada i športa

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra
medicine rada i športa

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Dječja i adolescentna psihijatrija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

magistar/magistra
dječje i adolescentne psihijatrije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Epidemiologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

magistar/magistra
epidemiologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Hitna i intenzivna medicina

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

magistar/magistra
 hitne i intenzivne medicine

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Infektologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra
infektologije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Nuklearna medicina

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra
 nuklearne medicine

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Oftalmolgija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra
oftalmolgije

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Ultrazvuk u ginekologiji i opstetriciji

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

magistar/magistra
 ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Ultrazvuk u gastroenterologiji s hepatologijom

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra
ultrazvuka u gastroenterologiji s hepatologijom

 

univ. mag. med.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Zaštita majke i djeteta

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra
zaštite majke i djeteta

 

univ. mag. med.

 

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

 

Sanitarno inženjerstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sanitarnog inženjerstva

 

univ. bacc. sanit. ing.

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

 

Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu

 

univ. bacc. admin. sanit.

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

 

Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu

 

mag. admin. sanit.

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

 

Sanitarno inženjerstvo

 

diplomski sveučilišni studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra sanitarnog inženjerstva

 

mag. sanit. ing.

 

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

 

Menadžment u zdravstvu

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra
menadžmenta u zdravstvu

 

univ. mag. admin. sanit.

 

Sveučilište u Rijeci

Medicinski fakultet

Menadžment u zdravstvu

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

90

 

1

 

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

Javno zdravstvo

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

60

 

1

 

 magistar/magistra

javnog zdravstva

univ. mag. sanit. publ.

 

3.04. Veterinarska medicina

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Veterinarska medicina

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

360

 

6

 

doktor/doktorica veterinarske medicine

 

dr. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Patologija i uzgoj domaćih mesoždera

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra patologije i uzgoja domaćih mesoždera

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra proizvodnje i zaštite zdravlja svinja

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Higijena i tehnologija animalnih namirnica

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

140

 

2

 

magistar/magistra higijene i tehnologije namirnica animalnog podrijetla

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

122

 

2

 

 magistar/magistra patologije i uzgoja laboratorijskih životinja

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Teriogenologija domaćih sisavaca

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

124

 

2

 

 magistar/magistra teriogenologije domaćih sisavaca

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Uzgoj i patologija divljači

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

120

 

2

 

 magistar/magistra uzgoja i patologije divljači

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra uzgoja i patologije egzotičnih kućnih ljubimaca

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Kirurgija, ortopedija i oftalmologija s anesteziologijom

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

120

 

2

 

 magistar/magistra kirurgije, ortopedije i oftalmologije s anesteziologijom

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Unutarnje bolesti

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

120

 

2

 

 magistar/magistra unutarnjih bolesti

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Mikrobiologija i epizootiologija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

120

 

2

 

magistar/magistra mikrobiologije i epizootiologije

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Sanitacija

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

139

 

2

 

magistar/magistra sanitacije

 

univ. mag. med. vet.

 

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

 

Doktorski studij iz Veterinarskih znanosti

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja veterinarske medicine

 

dr. sc.

 

3.05. Stomatologija

 

 

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

 

Stomatologija

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

doktor/doktorica stomatologije

 

dr. med. dent.

 

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

 

Stomatologija

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet

 

Stomatologija

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

360

 

6

 

Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet

 

Dentalna medicina

 

poslijediplomski specijalistički studij

 

120

 

2

 

sveučilišni/a magistar/magistra stomatologije

 

univ. mag. med. dent.

 

3.06. Farmacija

 

 

 

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

Medicinska biokemija

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

magistar/magistra
medicinske biokemije

 

mag. med. biochem.

 

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

Farmacija

 

integrirani preddiplomski i diplomski studij

 

300

 

5

 

magistar/magistra farmacije

 

mag. pharm.

 

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

 

Farmaceutsko-biokemijske znanosti

 

poslijediplomski sveučilišni studiji

 

180

 

3

 

doktor/doktorica znanosti, iz polja farmacije

 

dr. sc.

 

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

 

4.01. Poljoprivreda

 

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

 

Agrarna ekonomika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agronomije

 

univ. bacc. ing. agr.

 

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

 

Agroekologija

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Poljoprivredni fakultet

 

Agroekonomika

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

 

Animalne znanosti

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

 

Biljne znanosti

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

 

Ekološka poljoprivreda

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

 

Hortikultura

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

 

Krajobrazna arhitektura

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agronomije

 

univ. bacc. ing. agr.

 

Sveučilište u Splitu

 

Mediteranska poljoprivreda

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora

 

Morsko ribarstvo

 

preddiplomski sveučilišni studij

 

180

 

3

 

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

 

Poljoprivreda; smjerovi: Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika