Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo

NN 125/2008 (29.10.2008.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3581

Na temelju članka 107. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 121/03, 48/05, 85/06 i 117/08) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA DODJELU I OBNOVU NAZIVA REFERENTNOG CENTRA MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA ZDRAVSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referent­nog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo (»Narodne novine« br. 77/05) članak 7. mijenja se i glasi:
»Referentni centar Ministarstva nadležnog za zdravstvo obvezan je dostaviti izvješće o radu za protekle tri godine, najkasnije 60 dana nakon isteka tri godine, računajući od datuma dodjele ili obnove naziva referentnog centra ministarstva nadležnog za zdravstvo i plan rada za naredno dvogodišnje razdoblje«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/36
Urbroj: 534-07-08-1
Zagreb, 21. listopada 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.