Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ivana Gašparoviča predsjednika Republike Slovačke Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 128/2008 (5.11.2008.), Odluka o odlikovanju Njegove Ekscelencije Ivana Gašparoviča predsjednika Republike Slovačke Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

3665

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Ekscelencija
IVAN GAŠPAROVIČ
predsjednik Republike Slovačke

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos promicanju prijateljstva i razvitka uzajamne suradnje između Republike Hrvatske i Republike Slovačke.

Klasa: 060-04/08-01/03

Urbroj: 71-05-04/2-08-01

Zagreb, 27. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.