Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

NN 155/2008 (30.12.2008.), Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4213

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001, 177/2004 i 76/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine donijela

UREDBU

O RAZDOBLJU ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE ENERGETSKIH DJELATNOSTI

Članak 1.

(1) Ovom se Uredbom određuje razdoblje za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti.

(2) Razdoblje za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetske djelatnosti određuje se ovisno o vrsti i kapacitetu energetske djelatnosti prema sljedećoj tablici:

ENERGETSKE DJELATNOSTI

RAZDOBLJE ZA KOJE SE IZDAJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE
ENERGETSKE
DJELATNOSTI
(u godinama)

1. proizvodnja električne energije

od 5 do 30

2. prijenos električne energije

od 5 do 30

3. distribucija električne energije

od 5 do 20

4. opskrba električnom energijom

od 3 do 15

5. organiziranje tržišta električnom energijom

od 5 do 20

6. proizvodnja plina

od 5 do 25

7. isporuka i prodaja prirodnog plina iz vlastite proizvodnje

od 3 do 15

8. dobava plina

od 3 do 15

9. skladištenje prirodnog plina

od 5 do 30

10. transport prirodnog plina

od 5 do 30

11. distribucija plina

od 5 do 20

12. upravljanje terminalom za ukapljeni prirodni plin

od 5 do 30

13. opskrba plinom

od 3 do 15

14. posredovanje na tržištu plina

od 3 do 15

15. zastupanje na tržištu plina

od 3 do 15

16. proizvodnja toplinske energije

od 5 do 25

17. distribucija toplinske energije

od 5 do 20

18. opskrba toplinskom energijom

od 3 do 15

19. proizvodnja biogoriva

od 5 do 25

20. proizvodnja naftnih derivata

od 5 do 30

21. transport nafte naftovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta iz točke 21. stavka 1. članka 15. Zakona o energiji

od 5 do 30

22. transport naftnih derivata produktovodima i drugim nespomenutim oblicima transporta iz točke 21. stavka 1. članka 15. Zakona o energiji

od 5 do 30

23. transport nafte, naftnih derivata i biogoriva cestovnim vozilom

od 3 do 15

24. trgovina na veliko naftnim derivatima

od 3 do 15

25. skladištenje nafte i naftnih derivata

od 5 do 25

26. trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom (UNP)

od 3 do 15

27. trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije

od 3 do 15

Članak 2.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o razdoblju za koje se izdaje dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, br. 116/2002 i 71/2005).

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-02/08-01/08

Urbroj: 5030105-08-1

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Potpredsjednica Vlade i
ministrica obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.