Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu

NN 155/2008 (30.12.2008.), Uredba o izmjeni Zakona o veterinarstvu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

4215

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 116/2008), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. prosinca 2008. godine, donijela

UREDBU

O IZMJENI ZAKONA O VETERINARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/2007), članak 153. mijenja se i glasi:

»Referentni laboratoriji moraju udovoljiti zahtjevima iz članka 91. ovoga Zakona do 1. siječnja 2009. godine, a službeni laboratoriji moraju udovoljavati zahtjevima iz članka 90. ovoga Zakona do 1. siječnja 2010. godine.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 322-01/08-01/03

Urbroj: 5030116-08-1

Zagreb, 24. prosinca 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.