Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

NN 18/2009 (11.2.2009.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o brodicama i jahtama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I
INFRASTRUKTURE

389

Temeljem članka 1021. stavak 3. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04, 76/07 i 146/08), ministar mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O BRODICAMA I JAHTAMA

Članak 1.

Članak 4. Pravilnika o brodicama i jahtama (»Narodne novine« broj 27/05, 57/06, 80/07 i 3/08) mijenja se i glasi:

»Članak 4.

(1) Brodice i jahte hrvatske državne pripadnosti mogu ploviti ako je njihova sposobnost za plovidbu utvrđena sukladno odredbama Pomorskog zakonika i ovoga Pravilnika, ako posjeduju valjanu dozvolu za plovidbu, odnosno svjedodžbu o sposobnosti za plovidbu, ako brodicom ili jahtom upravlja osoba s odgovarajućom svjedodžbom odnosno uvjerenjem o osposobljenosti i ako brodica ili jahta ima najmanji broj članova posade potreban za sigurnu plovidbu utvrđen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Brodicom ili jahtom hrvatske državne pripadnosti može upravljati osoba sa svjedodžbom ili uvjerenjem o osposobljenosti izdanom temeljem odredaba ovog Pravilnika.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka brodicom ili jahtom hrvatske državne pripadnosti za osobne potrebe ili brodicom ili jahtom za gospodarske namjene koja se iznajmljuje bez posade može upravljati i osoba koja posjeduje ispravu kojom se dokazuje osposobljenost izdanu od nadležnog tijela druge države pod uvjetom da je:

a) Ministarstvo zaključilo međunarodni akt o uzajamnom priznanju uvjerenja odnosno svjedodžbi izdanih od nadležnih ili ovlaštenih tijela odnosne države; ili

b) Ministarstvo donijelo odluku o priznanju uvjerenja izdanih od nadležnih ili ovlaštenih tijela odnosne države, na osnovi usporedbe uvjeta za stjecanje stranog uvjerenja ili svjedodžbe s uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(4) Podaci o priznatim uvjerenjima ili svjedodžbama javno se objavljuju na web stranicama Ministarstva.

(5) Pravna ili fizička osoba koja iznajmljuje brodicu ili jahtu bez posade, dužna je prije iznajmljivanja brodice ili jahte provjeriti da li najmoprimac posjeduje odgovarajuće uvjerenje odnosno svjedodžbu o osposobljenosti.

(6) Na brodici ili jahti za osobne potrebe iz stavka 1. ovoga članka mora se za vrijeme plovidbe nalaziti vlasnik brodice ili jahte, članovi njegove uže obitelji ili osoba ovlaštena pisanom i ovjerenom punomoći.

(7) Strana brodica i jahta može ploviti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, ako udovoljava uvjetima propisanim posebnim propisom i ako je sukladno propisima države čiju zastavu brodica ili jahta vije sposobna za plovidbu, te ako njome upravlja ili zapovijeda osoba osposobljena za upravljanje odnosno zapovijedanje.

(8) Ako sukladno nacionalnim propisima države čiju zastavu brodica ili jahta vije osposobljenost nije propisana, osoba koja upravlja brodicom ili zapovjednik jahte mora biti osposobljen sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(9) Sve brodice i jahte koje plove unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske moraju imati pomorsku informativnu kartu.«

Članak 2.

Dodatak 5 mijenja se i glasi:

»DODATAK 5.

Slovne oznake luka upisa
(članak 39. stavak 5.)

Bakar BA

Baška BŠ

Biograd n/M BG

Bol BO

Božava BŽ

Cavtat CT

Cres CS

Crikvenica CK

Dubrovnik DB

Hvar HV

Ist IT

Jablanac JB

Jelsa JL

Karlobag KB

Kaštela KŠ

Komiža KŽ

Korčula KO

Kraljevica KR

Krk KK

Lopar LO

Mali Lošinj ML

Malinska MK

Makarska MA

Maslenica MC

Metković MT

Milna MN

Mošćenička Draga MD

Murter MU

Nerezine NE

Novalja NV

Novi Vinodolski NO

Novigrad (Zadar) NG

Novigrad (Pula) ND

Omiš OŠ

Omišalj OM

Opatija OP

Orebić OR

Pag PG

Ploče PL

Poreč PO

Preko PR

Primošten PŠ

Privlaka PV

Pula PU

Punat PN

Rab RB

Rabac RC

Raša-Trget RŠ

Rijeka RK

Rogač RO

Rogoznica RG

Rovinj RV

Sali SA

Senj SE

Silba SL

Slano SO

Sobra SR

Split ST

Starigrad (Split) SG

Starigrad (Zadar) SD

Ston SN

Sućuraj SĆ

Sumartin SM

Supetar SU

Susak SS

Sveti Juraj SJ

Šibenik ŠB

Šilo ŠL

Tisno TI

Trogir TG

Trapanj TP

Trstenik TT

Ubli-Lastovo UB

Umag UM

Unije UN

Vela Luka VL

Vis VS

Vodice VD

Zadar ZD«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-02/8

Urbroj: 530-04-09-1

Zagreb, 30. siječnja 2009.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.