Popis registriranih oznaka izvornosti

NN 39/2009 (31.3.2009.), Popis registriranih oznaka izvornosti

39 31.03.2009 Popis registriranih oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

896

Na temelju članka 53. stavka 3. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (»Narodne novine« broj 84/08.) i članka 15. stavka 3. Pravilnika o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hrane (»Narodne novine« broj 80/05, 11/07) Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja objavljuje

POPIS

REGISTRIRANIH OZNAKA IZVORNOSTI

1. »Paška morska sol« ili »Paška sol«

Klasa: NP 310-26/09-01/30

Urbroj: 525-13-2-0496/09-2

Zagreb, 18. ožujka 2009.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.