Odluka o odlikovanju Njegove Presvijetle Visosti Alberta II, Kneza Monaka Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

NN 51/2009 (27.4.2009.), Odluka o odlikovanju Njegove Presvijetle Visosti Alberta II, Kneza Monaka Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

51 27.04.2009 Odluka o odlikovanju Njegove Presvijetle Visosti Alberta II, Kneza Monaka Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

1197

Na temelju članka 97. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95, 57/06 i 141/06), donosim

ODLUKU

kojom se odlikuje

Njegova Presvijetla Visost

ALBERT II

Knez Monaka

VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

za izniman doprinos u razvijanju i unapređivanju odnosa između Republike Hrvatske i Kneževine Monako.

Klasa: 060- 04/09-01/02

Urbroj: 71-05-04/1-09-01

Zagreb, 7. travnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.