Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

NN 87/2009 (21.7.2009.), Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

REKTORSKI ZBOR

2138

Na temelju članka 7. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (»Narodne novine«, broj 107/2007), Rektorski zbor donosi

POPIS

AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA

NAZIV VISOKOG UČILIŠTA

NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA

RAZINA
STUDIJA

BROJ
ECTS

TRAJANJE

AKADEMSKI NAZIV/
AKADEMSKI STUPANJ

KRATICA

1. PRIRODNE ZNANOSTI

1.01. Biologija

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Biologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
biologije

univ. bacc. biol.

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju

Biologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Znanosti o okolišu

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
struke znanosti o okolišu

univ. bacc. oecol.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Molekularna biologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
molekularne biologije

univ. bacc. biol. mol.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Biologija i kemija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
biologije i kemije

univ. bacc. biol. et chem.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora

Biologija i ekologija mora

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
biologije i ekologije mora

univ. bacc. biol. et oecol.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Eksperimentalna biologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
eksperimentalne biologije

mag. biol. exp.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Molekularna biologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
molekularne biologije

mag. biol. mol.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju

Biologija; smjer: znanstveni

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra biologije

mag. biol.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Ekologija i zaštita prirode

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
ekologije i zaštite prirode

mag. oecol. et prot. nat.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Znanosti o okolišu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
struke znanosti o okolišu

mag. oecol.

Sveučilište u Splitu

Sveučilišni studijski centar za studije mora

Biologija i ekologija mora

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
biologije i ekologije mora

mag. biol. et oecol. mar.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Biologija i kemija; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije biologije i kemije

mag. educ. biol. et chem.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za biologiju

Biologija i kemija;
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Biologija i kemija;
smjer: nastavnički

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora

Primijenjene znanosti o moru

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja biologije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Biologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

1.02. Fizika

Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku

Fizika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
fizike

univ. bacc. phys.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku

Fizika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Inženjerska fizika, termodinamika
i mehanika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geofizika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geofizike

univ. bacc. geophys.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika i tehnika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
fizike i tehnike

univ. bacc. phys et techn.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika i informatika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
fizike i informatike

univ. bacc. phys. et inf.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika; smjer: nastavnički

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra edukacije fizike

mag. educ. phys.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Inženjerska fizika; smjerovi:
Termodinamički uređaji, Mehanički sustavi

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra fizike

mag. phys.

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika; smjer: istraživački

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika; smjerovi: Nastavnički,
Astrofizika, Biofizika, Fizika okoliša,
Računarska fizika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra fizike

magistar/magistra
edukacije fizike

mag. phys.

mag. educ. phys.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku

Fizika i matematika; smjer:
nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije fizike i matematike

mag. educ. phys. et math.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku

Fizika i politehnika; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije fizike i politehnike

mag. educ. phys.
et politechn.

Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za fiziku

Fizika i informatika;
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije fizike i informatike

mag. educ. phys. et inf.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika i informatika; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika-geofizika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra fizike – geofizike

mag. phys.-geophys.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika i tehnika; smjer: nastavnički

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra
edukacije fizike i tehnike

mag. educ. phys. et techn.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika i tehnika; smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci
Odjel za fiziku

Fizika i informatika;
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije fizike i informatike

mag. educ. phys. et inf.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika i informatika;
smjer: nastavnički

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Fizika i kemija; smjer: nastavnički

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra
edukacije fizike i kemije

mag. educ. phys. et chem.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Nastava fizike

poslijediplomski
specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
nastave fizike

univ. spec. phys.

1.03. Geoznanosti

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geologije

univ. bacc. geol.

Sveučilište u Zadru

Geografija; smjer nastavnički
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
edukacije geografije

univ. educ. bacc. geogr.

Sveučilište u Zadru

Geografija; smjer: znanstveni
(jednopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
geografije

univ. bacc. geogr.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geografija; smjer: istraživački

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Znanost o moru

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica struke znanosti o moru

univ. bacc. mariscient.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geografija (jednopredmetni);
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije geografije

mag. educ. geogr.

Sveučilište u Zadru

Geografija (dvopredmetni);
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geografija; smjerovi:
Fizička geografija s geoekologijom,
Prostorno planiranje i regionalni razvoj, Baština i turizam, Geografski
informacijski sustavi

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra geografije

mag. geogr.

Sveučilište u Zadru

Geografija (jednopredmetni);
smjer: znanstveni

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko naftni fakultet

Geologija; smjer: Geologija
mineralnih sirovina i geofizička istraživanja

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra geologije

mag. geol.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geologija zaštite okoliša

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geografija i povijest;
smjer: nastavnički

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra
edukacije geografije i povijesti

mag. educ. geogr. et hist.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Interdisciplinarni doktorski studiji
iz oceanologije

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja geoznanosti, grane znanost o moru

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz
polja geoznanosti, grane geologije/ili grane mineralogije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Geografija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz
polja geoznanosti, grane geografije

dr. sc.

1.04. Kemija

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Kemija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kemije

univ. bacc. chem.

Sveučilište u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemija

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za kemiju

Kemija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Primijenjena kemija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
primijenjene kemije

univ. bacc. appl. chem.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Kemija (jednopredmetni);
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije kemije

mag. educ. chem.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Kemija;
smjer: istraživački

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kemije

mag. chem.

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemija; smjerovi: Kemija okoliša,
Organska kemija i biokemija

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Primijenjena kemija; smjerovi:
Kemija u zaštiti okoliša i
izvori energije, Specifični materijali i napredne tehnologije, Primijenjena organska kemija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra primijenjene kemije

mag. appl. chem.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Kemija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja kemije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Inženjerska kemija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

dr. sc.

1.05. Matematika

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
matematike

univ. bacc. math.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku

Matematika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

Matematika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika; smjer nastavnički

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
edukacije matematike

univ. bacc. educ. math.

Sveučilište u Splitu

Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika i fizika

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)

matematike i fizike

univ. bacc. math. et phys.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Informatika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
informatike

univ. bacc. inf.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku

Informatika
(jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika i informatika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
matematike i informatike

univ. bacc. math. et inf.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Informatika i tehnika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
informatike i tehnike

univ. bacc. inf. et techn.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Informatika (jednopredmetni);
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije informatike

mag. educ. inf.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za informatiku

Informatika
(jednopredmetni i dvopredmetni)

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

Matematika; smjerovi: Financijska i poslovna matematika, Matematika i računarstvo, Matematička ekonomija i statistika; Industrijska i primijenjena matematika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra matematike

mag. math.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Teorijska matematika

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Primijenjena matematika

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematička statistika

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Financijska i poslovna matematika

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika; smjerovi: teorijski,
računarski, nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra matematike
magistar/magistra edukacije
matematike

mag. math.

mag. educ. math.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika, smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije matematike

mag. educ. math.

Sveučilište u Rijeci
Odjel za matematiku

Matematika

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci

Odjel za matematiku

Matematika i informatika;

smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra

edukacije matematike i informatike

mag. educ. math. et inf.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika i informatika;
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika i informatika;
smjer, nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku

Matematika i informatika

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra edukacije
matematike i informatike

mag. educ. math. et inf.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Informatika i tehnika;
smjer: nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije informatike i tehnike

mag. educ. inf. et techn.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Računarstvo i matematika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
računarstva i matematike

mag. inf. et math.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika i fizika;
smjer, nastavnički

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije matematike i fizike

mag. educ. math. et phys.

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika i fizika;
smjer, nastavnički

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Zagrebu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Matematika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja matematike

dr. sc.

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

2.01. Arhitektura i urbanizam

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

Arhitektura i urbanizam

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
arhitekture i urbanizma

univ. bacc. ing. arch.

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Arhitektura

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka arhitekture

univ. bacc. ing. arch.

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

Arhitektura i urbanizam

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture i urbanizma

mag. ing. arch.

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Arhitektura

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka arhitekture

mag. ing. arch.

2.02. Brodogradnja

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Brodogradnja

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodogradnje

univ. bacc. ing. nav. arch.

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Brodogradnja

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Brodogradnja

preddiplomski sveučilišni studij

210

3,5

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Brodogradnja

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka brodogradnje

mag. ing. nav. arch.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Brodogradnja

diplomski sveučilišni studij

90

1,5

2.03. Elektrotehnika

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije

univ. bacc. ing. el. techn. inf.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Elektrotehnika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehnike

univ. bacc. ing. el.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Dubrovniku

Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu

univ. bacc. ing. el.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Automatika i sustavi

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka automatike i sustava

mag. ing. el.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Elektronika i računalno inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektronike i računalnog inženjerstva

mag. ing. el.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Komunikacijska i informacijska tehnologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka komunikacjske i informacijske tehnologije

mag. ing. el.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Informacijska i komunikacijska tehnologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka informacijske i komunikacijske tehnologije

mag. ing. inf. et comm. techn.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Elektrotehnika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike

mag. ing. el.

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Elektrotehnika

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnika; smjerovi:
Komunikacije i informatika, Elektroenergetika

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Dubrovniku

Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničkih i komunikacijskih tehnologija u pomorstvu

mag. ing. el.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike i informacijske tehnologije

mag. ing. el. techn. inf.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet elektrotehnike i računarstva

Transformatori

poslijediplomski specijalistički studij

60

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica transformatora

univ. spec. transf.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Elektrotehnika i informacijska tehnologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, iz polja elektrotehnike/doktor/doktorica znanosti, iz polja računarstva

dr. sc.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnika; smjerovi:
Elektroenergetika, Komunikacije i informatika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja elektrotehnike

dr. sc.

2.04. Geodezija

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Geodezija i geoinformatika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike

univ. bacc. ing.
geod. et geoinf.

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Geodezija i geoinformatika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka geodezije i geoinformatike

mag. ing. geod. et geoinf.

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Geodezija i geoinformatika

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
geodezije i geoinformatike

univ. spec. geod. et geoinf.

Sveučilište u Zagrebu
Geodetski fakultet

Geodezija i geoinformatika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja geodezije

dr. sc.

2.05. Građevinarstvo

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Građevinarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka građevinarstva

univ. bacc. ing. aedif.

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Građevinarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Građevinarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet

Građevinarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Građevinarstvo; smjerovi:
Organizacija građenja, Prometnice, Geotehnika, Hidrotehnika, Konstrukcije, Materijali, Teorija i modeliranje konstrukcija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva

mag. ing. aedif.

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Građevinarstvo; smjerovi:
Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjersko modeliranje, Konstrukcije, Prometnice, Urbano inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Građevinarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet

Građevinarstvo; smjer:
Hidrotehnika, Nosiva konstrukcija, Organizacija tehnologija i menadžment građenja

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu

Građevinski fakultet

Specijalistički studij

Građevinskog fakulteta

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica građevinarstva

univ. spec. aedif.

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Specijalistički studij
Građevinskog fakulteta; smjer: Požarno inženjerstvo

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica požarnog inženjerstva

univ. spec. pyrotechn.

Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet

Građevinarstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja građevinarstva

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Doktorski studij
Građevinskog fakulteta

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

Svučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet

Građevinarstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu, Građevinsko-arhitektonski fakultet

Građevinarstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu,
Geotehnički fakultet Varaždin

Geoinženjerstvo; smjerovi:
Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjerstvo okoliša

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geoinženjerstva

univ. bacc. ing. geoing.

Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet Varaždin

Geoinženjerstvo; smjerovi:
Geotehnika, Hidrotehnika, Inženjerstvo okoliša

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka geoinženjerstva

mag. ing. geoing.

2.06. Grafička tehnologija

Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet

Grafička tehnologija; smjerovi: Tehničko-tehnološki, Dizajn grafičkih proizvoda

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka grafičke tehnologije

univ. bacc. ing. techn. graph.

Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet

Grafička tehnologija; smjerovi: Tehničko-tehnološki, Dizajn grafičkih proizvoda

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije

mag. ing. techn. graph.

Sveučilište u Zagrebu
Grafički fakultet

Grafičko inženjerstvo i oblikovanje grafičkih proizvoda

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja grafičke tehnologije

dr. sc.

2.07. Kemijsko inženjerstvo

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemijska tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka kemijskog inženjerstva

univ. bacc. ing. cheming.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Kemijsko inženjerstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Kemija i inženjerstvo materijala

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Ekoinženjerstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka ekoinženjerstva

univ. bacc. ing. oecoing.

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemijska tehnologija; smjerovi: Materijali, Zaštita okoliša, Mediteranske kulture

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
kemijskog inženjerstva

mag. ing. cheming.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Kemijsko inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Kemija i inženjerstvo materijala

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Ekoinženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka ekoinženjerstva

mag. ing. oecoing.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Kemijsko inženjerstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz područja tehničkih znanosti, polja kemijskog inženjerstva

dr. sc.

Sveučilište u Splitu
Kemijsko-tehnološki fakultet

Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja kemijskog inženjerstva

dr. sc.

2.08. Metalurgija

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku

Metalurgija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka metalurgije

univ. bacc. ing. met.

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku

Metalurgija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka metalurgije

mag. ing. met.

Sveučilište u Zagrebu
Metalurški fakultet u Sisku

Metalurgija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja metalurgije

dr. sc.

2.09. Računarstvo

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Računarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka računarstva

univ. bacc. ing. comp.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Računarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

Računarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Računarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Dubrovniku

Primjenjeno/poslovno računarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Dubrovniku

Poslovno računarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka računarstva

mag. ing. comp.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Računarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Računarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet

Računarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Rudarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka rudarstva

univ. bacc. ing. min.

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Naftno rudarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka naftnog rudarstva

univ. bacc. ing. petrol.

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Geološko inženjerstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka geološkog inženjerstva

univ. bacc. ing. geol.

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Rudarstvo; smjerovi:
Geotehnika, Rudarstvo, Zbrinjavanje i odlaganje otpada

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka rudarstva

mag. ing. min.

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Naftno rudarstvo; smjerovi:
Opće naftno rudarstvo, Energetika, Zaštita okoliša u naftnom rudarstvu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka naftnog rudarstva

mag. ing. petrol.

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Geološko inženjerstvo; smjerovi:
Hidrogeologija i inženjerska geologija, Geologija okoliša

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka geološkog inženjerstva

mag. ing. geol.

2.11. Strojarstvo

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Proizvodno strojarstvo
smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije

preddiplomski sveučilišni studij

210

3,5

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka strojarstva

univ. bacc. ing. mech.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Strojarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

210

3,5

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo; smjerovi: Konstrukcijski-energetski, Računalno projektiranje i inženjerstvo, Proizvodno strojarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva

mag. ing. mech.

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Strojarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo

diplomski sveučilišni studij

90

1,5

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Proizvodno strojarstvo;
smjerovi: Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Inženjerstvo materijala, Strojarske tehnologije

diplomski sveučilišni studij

90

1,5

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Razvoj proizvoda i tehnologija;
smjerovi: Inženjerstvo materijala, Modeliranje i numerička analiza konstrukcija, Primjena proizvodnih postupaka, Proizvodni menadžment

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica strojarstva

univ. spec. mech.

Sveučilište u Rijeci
Tehnički fakultet

Poslijediplomski doktorski studij iz područja tehničkih znanosti, polja strojarstva, brodogradnje i drugih temeljnih tehničkih znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja strojarstva/brodogradnje/drugih temeljnih tehničkih znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja strojarstva

dr. sc.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu

Strojarstvo; smjerovi:
Suvremeni proizvodni postupci, Suvremeni proizvodni menadžment, Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

2.12. Tehnologija prometa i transport

Sveučilište u Dubrovniku

Brodostrojarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa brodostrojarskog smjera

univ. bacc. ing. nav. mech.

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Brodostrojarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva

univ. bacc. ing. nav. mech.

Sveučilište u Splitu

Pomorski fakultet

Brodostrojarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektroničke i informatičke tehnologije

univ. bacc. ing. el.

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorske elektrotehničke i
informatičke tehnologije

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka elektrotehničke i informatičke tehnologije

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka nautike

univ. bacc. ing. naut.

Sveučilište u Zadru

Nautika i tehnologija pomorskog prometa

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorska nautika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Dubrovniku

Nautika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog prometa nautičkog smjera

univ. bacc. ing. naut.

Sveučilište u Zadru

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka brodostrojarstva i tehnologije pomorskog prometa

univ. bacc. ing. nav. mech.

Sveučilište u Dubrovniku

Pomorske tehnologije jahta i marina

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskih tehnologija jahta i marina

univ. bacc. ing. nav. techn.

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorske tehnologije jahta i marina

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci

Pomorski fakultet

Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka logistike i menadžmenta u pomorstvu

univ. bacc. ing. logist.

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorski sustavi i procesi

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskih sustava i procesa

univ. bacc. ing. nav. techn.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Promet; smjerovi: Cestovni, Željeznički, Vodni, Zračni, Poštanski, Informacijsko-komunikacijski, Gradski

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prometa

univ. bacc. ing. traff.

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Tehnologija i organizacija prometa

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Inteligentni transportni sustavi i logistika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorski menadžment

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka pomorskog menadžmenta

univ. bacc. ing. admin. nav.

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Tehnologija i organizacija prometa

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka prometa

mag. ing. traff.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Promet; smjerovi: Cestovni,
Željeznički, Vodni, Zračni, Poštanski, Informacijsko-komunikacijski, Gradski

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Inteligentni transportni sustavi i
logistika; smjerovi: Inteligentni transportni sustavi, Logistika

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu
Pomorski fakultet

Brodostrojarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva

mag. ing. nav. mech.

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Nautika i tehnologija
pomorskog prometa

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike i tehnologije pomorskog prometa

mag. ing. naut.

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Brodostrojarstvo i tehnologija
pomorskog prometa

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka brodostrojarstva i pomorske tehnologije

mag. ing. nav. mech.

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Elektroničke i informatičke
tehnologije u pomorstvu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektroničke i informatičke tehnologije

mag. ing. el.

Sveučillište u Splitu

Pomorski fakultet

Pomorske elektrotehničke

tehnologije

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehničkih tehnologija

mag. ing. el.

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Logistika i menadžment u
pomorstvu i prometu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka logistike i menadžmenta u pomorstvu

mag. ing. logist.

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorske tehnologije jahta i
marina

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka pomorske tehnologije

mag. ing. nav. techn.

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorski sustavi i procesi

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorska nautika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka nautike

mag. ing. naut.

Sveučillište u Splitu
Pomorski fakultet

Pomorski menadžment

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
pomorskog menadžmenta

mag. ing. admin. nav.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Intermodalni transport

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
intermodalnog transporta

univ. spec. transp.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Gradski promet

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica gradskog prometa

univ. spec. traff.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Tehnološki sustavi u
prometu i transportu

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja tehnologije prometa i transporta

dr. sc.

Sveučilište u Rijeci
Pomorski fakultet

Pomorstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

2.13. Tekstilna tehnologija

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Tekstilna kemija, materijali i ekologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilne tehnologije i inženjerstva

univ. bacc. ing. techn. text.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Tekstilni i modni dizajn;
smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka tekstilnog i modnog dizajna

univ. bacc. ing. des. text.

Sveučilište u Zagrebu

Tekstilno-tehnološki fakultet

Tekstilna tehnologija i inženjerstvo, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Industrijski dizajn tekstila i odjeće, Tekstilna kemija, materijali i ekologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka

tekstilne tehnologije i inženjerstva

mag. ing. techn. text.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Tekstilni i modni dizajn; smjerovi: Modni dizajn, Dizajn tekstila, Kostimografija, Teorija i kultura mode

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
tekstilnog i modnog dizajna

mag. ing. des. text.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Umjetnost tekstilom

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica umjetnosti tekstilom

univ. spec. des. text.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Visoka moda

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica visoke mode

univ. spec. des. text.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Teorija mode i dizajn tijela

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja tekstilne tehnologije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet

Tekstilna znanost i tehnologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Aeronautika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka aeronautike

univ. bacc. ing. aeronaut.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Zrakoplovstvo

preddiplomski sveučilišni studij

210

3,5

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka zrakoplovnog inženjerstva

univ. bacc. ing. aeroing.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti

Aeronautika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
aeronautike

mag. ing. aeronaut.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Zrakoplovstvo

diplomski sveučilišni studij

90

1,5

magistar/magistra inženjer/inženjerka
zrakoplovnog inženjerstva

mag. ing. aeroing.

2.15. Druge temeljne tehničke znanosti

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Politehnika (dvopredmetni)

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka politehnike

univ. bacc. ing. politechn.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Industrijsko inženjerstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/ prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka industrijskog inženjerstva

univ. bacc. ing. industr.

Sveučilište u Splitu
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje

Industrijsko inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
industrijskog inženjerstva

mag. ing. industr.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo i brodogradnja

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica

strojarstva i brodogradnje

univ. spec. mech.

et nav. arch.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva

Doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja elektrotehnike/računarstva

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet strojarstva i brodogradnje

Strojarstvo i brodogradnja

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja strojarstva/brodogradnje

dr. sc.

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

3.01. Temeljne medicinske znanosti

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet

Medicina

integrirani preddiplomski i diplomski studij

360

6

doktor/doktorica medicine

dr. med.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Medicina

integrirani preddiplomski i diplomski studij

360

6

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Medicina

integrirani preddiplomski i diplomski studij

360

6

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Medicina

integrirani preddiplomski i diplomski studij

360

6

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Medicina (na engleskom jeziku)

integrirani preddiplomski i diplomski studij

360

6

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Biomedicina i zdravstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja temeljnih medicinskih znanosti, grane … ili doktor/doktorica znanosti iz polja kliničkih medicinskih znanosti, grane… ili doktor/doktorica znanosti iz polja javnog zdravstva i zdravstvene zaštite, grane…

dr. sc.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Medicinski fakultet

Biomedicina i zdravstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Biologija novotvorina

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Neuroznanost

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, iz polja temeljnih medicinskih znanosti. grane… ili doktor/doktorica znanosti iz polja kliničkih medicinskih znanosti, grane…

dr. sc.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Biomedicina

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, iz polja temeljnih medicinskih znanosti. grane…

dr. sc.

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Klinička medicina utemeljena na dokazima

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti, iz polja temeljnih medicinskih znanosti. grane…

dr. sc.

3.02. Kliničke medicinske znanosti

Sveučilište u Rijeci

Medicinski fakultet

Biomedicina razvojne dobi

poslijediplomski specijalističkii studij

60

1

magistar/magistra

biomedicine razvojne dobi

univ. mag. med.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Obiteljska medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
obiteljske medicine

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Obiteljska medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Medicinska mikrobiologija s parazitologijom

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
medicinske mikrobiologije s parazitologijom

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Fizikalna medicina i rehabilitacija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra fizikalne medicine i rehabilitacije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Perinatologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra perinatologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra otorinolaringologije i kirurgije glave i vrata

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Dermatovenerologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra dermatovenerologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Patologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra patologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Školska medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra školske medicine

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Psihoterapija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra psihoterapije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Radiologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra radiologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Urologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra urologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Klinička farmakologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra kliničke farmakologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Klinička neurologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra kliničke neurologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Klinička onkologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra kliničke onkologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Klinička pedijatrija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra kliničke pedijatrije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Klinička citologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra kliničke citologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Dječja i adolescentna psihijatrija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
dječje i adolescentne psihijatrije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Epidemiologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra epidemiologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Klinička epidemiologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
kliničke epidemiologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Hitna i intenzivna medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
hitne i intenzivne medicine

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu

Medicinski fakultet

Infektologija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra infektologije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Nuklearna medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra nuklearne medicine

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Oftalmolgija

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra oftalmolgije

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Ultrazvuk u kliničkoj medicini; smjer: ginekologija i porodništvo

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
ultrazvuka u ginekologiji i opstetriciji

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Ultrazvuk u gastroenterologiji s hepatologijom

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
ultrazvuka u gastroenterologiji s hepatologijom

univ. mag. med.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Zaštita majke i djeteta

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
zaštite majke i djeteta

univ. mag. med.

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Sanitarno inženjerstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sanitarnog inženjerstva

univ. bacc. sanit. ing.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu

univ. bacc. admin. sanit.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Organizacija, planiranje i upravljanje u zdravstvu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra organizacije planiranja i upravljanja u zdravstvu

mag. admin. sanit.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Sanitarno inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra sanitarnog inženjerstva

mag. sanit. ing.

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Menadžment u zdravstvu

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
menadžmenta u zdravstvu

univ. mag. admin. sanit.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Menadžment u zdravstvu

poslijediplomski specijalistički studij

90

1

Sveučilište u Zagrebu
Medicinski fakultet

Javno zdravstvo

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

magistar/magistra
javnog zdravstva

univ. mag. sanit. publ.

3.04. Veterinarska medicina

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Veterinarska medicina

integrirani preddiplomski i diplomski studij

360

6

doktor/doktorica veterinarske medicine

dr. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Patologija i uzgoj domaćih mesoždera

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

magistar/magistra patologije i uzgoja domaćih mesoždera

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Proizvodnja i zaštita zdravlja svinja

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

magistar/magistra proizvodnje i zaštite zdravlja svinja

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Higijena i tehnologija animalnih namirnica

poslijediplomski specijalistički studij

140

2

magistar/magistra higijene i tehnologije namirnica animalnog podrijetla

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Uzgoj i patologija laboratorijskih životinja

poslijediplomski specijalistički studij

122

2

magistar/magistra patologije i uzgoja laboratorijskih životinja

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu

Veterinarski fakultet

Teriogenologija domaćih sisavaca

poslijediplomski specijalistički studij

124

2

magistar/magistra teriogenologije domaćih sisavaca

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Uzgoj i patologija divljači

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

magistar/magistra
uzgoja i patologije divljači

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Uzgoj i patologija egzotičnih kućnih ljubimaca

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

magistar/magistra uzgoja i patologije egzotičnih kućnih ljubimaca

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Kirurgija, ortopedija i oftalmologija s anesteziologijom

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

magistar/magistra kirurgije, ortopedije i oftalmologije s anesteziologijom

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Sanitacija

poslijediplomski specijalistički studij

139

2

magistar/magistra sanitacije

univ. mag. med. vet.

Sveučilište u Zagrebu
Veterinarski fakultet

Veterinarske znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja veterinarske medicine

dr. sc.

3.05. Stomatologija

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Stomatologija

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

doktor/doktorica stomatologije

dr. med. dent.

Sveučilište u Splitu
Medicinski fakultet

Stomatologija

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet

Stomatologija

integrirani preddiplomski i diplomski studij

360

6

Sveučilište u Zagrebu
Stomatološki fakultet

Dentalna medicina

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a magistar/magistra
dentalne medicine

univ. mag. med. dent.

3.06. Farmacija

 

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Biotehnologija i istraživanje lijekova

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica biotehnologije i istraživanja lijekova

univ. bacc. biotechn. et pharm. inv.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Istraživanje i razvoj lijekova

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra istraživanja i razvoja lijekova

mag. pharm. inv.

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Medicinska biokemija

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra medicinske biokemije

mag. med. biochem.

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Farmacija

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra farmacije

mag. pharm.

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Medicinska biokemija i laboratorijska medicina

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica medicinske biokemije i laboratorijske medicine

univ. spec. biochem.

Sveučilište u Zagrebu

Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Razvoj lijekova

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica farmacije

univ. spec. pharm.

Sveučilište u Zagrebu
Farmaceutsko-biokemijski fakultet

Farmaceutsko-biokemijske znanosti

poslijediplomski sveučilišni studiji

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja farmacije

dr. sc.

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

4.01. Poljoprivreda

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Agrarna ekonomika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agrarne ekonomike

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Agroekologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agroekologije

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Animalne znanosti

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
animalnih znanosti

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Biljne znanosti

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
biljnih znanosti

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Ekološka poljoprivreda

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
ekološke poljoprivrede

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Hortikultura

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
hortikulture

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Splitu

Mediteranska poljoprivreda

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
mediteranske poljoprivrede

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora

Morsko ribarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
morskog ribarstva

univ. bacc. ing. maricult.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Poljoprivreda; smjerovi: Bilinogojstvo, Mehanizacija, Zootehnika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
agronomije

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu

Agronomski fakultet

Poljoprivredna tehnika

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka

poljoprivredne tehnike

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Zaštita bilja

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
zaštite bilja

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Krajobrazna arhitektura

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka
krajobrazne arhitekture

univ. bacc. ing. agr.

Sveučilište u Dubrovniku

Akvakultura

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka akvakulture

univ. bacc. ing. aquacult.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Agrobiznis i ruralni razvitak

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka
agrobiznisa i ruralnog razvitka

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Agroekologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka
agroekologija

mag. ing. agr.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Agroekonomika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magista/ magistra inženjer/inženjerka
agroekonomika

mag. ing. agr.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka
bilinogojstva

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Biljne znanosti

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar / magistra inženjer/inženjerka
biljnih znanosti

mag. ing. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Ekološka poljoprivreda

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka
ekološke poljoprivrede

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Ekološka poljoprivreda i agroturizam

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar / magistra inženjer/inženjerka
ekološke poljoprivrede i agroturizma

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Fitomedicina

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka
fitomedicine

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Genetika i oplemenjivanje životinja

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka
genetike i oplemenjivanja životinja

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Hortikultura

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka
hortikulture

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Hranidba životinja i hrana

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka
hranidbe životinja i hrane

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Krajobrazna arhitektura

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka krajobrazne arhitekture

mag. ing. agr.

Sveučilište u Dubrovniku

Marikultura

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka marikulture

mag. ing. maricult.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Mehanizacija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka mehanizacije

mag. ing. agr.

Sveučilište u Splitu
Sveučilišni studijski centar za studije mora

Morsko ribarstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka morskog ribarstva

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Poljoprivredna tehnika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka poljoprivredne tehnike

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Proizvodnja i prerada mesa

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar / magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mesa

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Proizvodnja i prerada mlijeka

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar / magistra inženjer/inženjerka
proizvodnje i prerade mlijeka

mag. ing. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Ribarstvo i lovstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka ribarstva i lovstva

mag. ing. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/ magistra inženjer/inženjerka zootehnike

mag. ing. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Kakvoća i sigurnost animalnih proizvoda

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
kakvoće i sigurnosti animalnih proizvoda

univ. spec. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Svinjogojstvo

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
svinjogojstva

univ. spec. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
upravljanja poljoprivrednim gospodarstvom

univ. spec. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Proizvodni sustavi u stočarstvu

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
proizvodnih sustava u stočarstvu

univ. spec. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Ribarstvo

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
ribarstva

univ. spec. agr.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Zaštita bilja

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
zaštite bilja

univ. spec. agr.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Ekonomika poljoprivrede

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja poljoprivrede, grane ekonomika

dr. sc.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet

Poljoprivredne znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja poljoprivrede

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Agronomski fakultet

Poljoprivredne znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja poljoprivrede

dr. sc.

4.02. Šumarstvo

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Šumarstvo

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka šumarstva

univ. bacc. ing. silv.

Sveučilište u Zagrebu

Šumarski fakultet

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka urbanog šumarstva zaštita prirode i okoliša

univ. bacc. ing. silv.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Šumarstvo; smjer: Tehnika, tehnologija i management u šumarstvu

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
šumarstva

mag. ing. silv.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Šumarstvo; smjer: Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka urbanog šumarstva zaštita prirode i okoliša

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
ekološkog oblikovanja krajolika, zaštite prirode i hortikulture

univ. spec. silv.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Lovstvo

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
lovstva

univ. spec. silv.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
oplemenjivanja i očuvanja genetske raznolikosti šumskog drveća

univ. spec. silv.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Šumarske tehnike i tehnologije

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
šumarske tehnike i tehnologije

univ. spec. silv.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Šumske prometnice

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
šumskih prometnica

univ. spec. silv.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Uređivanje šuma

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
uređivanja šuma

univ. spec. silv.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Uzgajanje i osnivanje šuma

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
uzgajanja i osnivanja šuma

univ. spec. silv.

4.03. Drvna tehnologija

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Drvna tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka drvne tehnologije

univ. bacc. ing. techn. lign.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Oblikovanje proizvoda od drva

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
drvne tehnologije

mag. ing. techn. lign.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Drvnotehnološki procesi

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Organizacija proizvodnje

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
organizacije proizvodnje

univ. spec. techn. lign.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Tehnologija drvnih materijala

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
tehnologije drvnih materijala

univ. spec. techn. lign.

Sveučilište u Zagrebu
Šumarski fakultet

Drvna tehnologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja drvne tehnologije

dr. sc.

4.04. Biotehnologija

Sveučilište u Zagrebu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Biotehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka

biotehnologije

univ. bacc. ing. biotechn.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Bioprocesno inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
bioprocesnog inženjerstva

mag. ing. bioproc.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Molekularna biotehnologija

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
molekularne biotehnologije

mag. ing. biotechn.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Biotehnologija i bioprocesno inženjerstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja biotehnologije

dr. sc.

4.05. Prehrambena tehnologija

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Nutricionizam

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
nutricionizma

univ. bacc. nutr.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Prehrambena tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/inženjerka prehrambene tehnologije

univ. bacc. ing.
techn. aliment.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Prehrambena tehnologija

preddiplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Nutricionizam

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra nutricionizma

mag. nutr.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Prehrambeno inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
prehrambenog inženjerstva

mag. ing.
techn. aliment.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Prehrambeno inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Upravljanje sigurnošću hrane

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
upravljanja sigurnošću hrane

mag. ing. techn. aliment.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Procesno inženjerstvo

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
procesnog inženjerstva

mag. ing. proc.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Znanost o hrani i nutricionizam

diplomski sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra inženjer/inženjerka
nutricionizma i znanosti o hrani

mag. nutr.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Kvaliteta i sigurnost hrane

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
kvalitete i sigurnosti hrane

univ. spec.
techn. aliment.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Sigurnost i kvaliteta hrane

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica sigurnosti i kvalitete hrane

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Upravljanje hranom

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja hranom

Sveučilište u Zagrebu

Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Nutricionizam

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja prehrambene tehnologije, grane nutricionizma

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Prehrambeno-biotehnološki fakultet

Prehrambena tehnologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja prehrambene tehnologije

dr. sc.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Prehrambeno-tehnološki fakultet

Prehrambeno inženjerstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

5.01. Ekonomija

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Ekonomija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije

univ. bacc. oec.

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Ekonomija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Ekonomija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Dubrovniku

Ekonomija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Ekonomija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin;
Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Ekonomika poduzetništva

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Poslovna ekonomija; smjerovi: Financijski menadžment, Marketinško upravljanje, Management i poduzetništvo, Turizam, Poslovna informatika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Turizam

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Poslovna informatika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Menadžment

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Menadžment

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci

Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija;

smjerovi: Financije i računovodstvo, Poduzetništvo, Menadžment, Financije i bankarstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija;
smjerovi: Financije,
Računovodstvo i revizija,
Marketing, Menadžment,
Menadžerska informatika,
Trgovina, Turizam, Analiza
i poslovno planiranje

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

Poslovna ekonomija
u turizmu i ugostiteljstvu;
smjerovi: Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu,
Menadžment u turizmu;
Menadžment u hotelijerstvu;
Međunarodni menadžment u turizmu i ugostiteljstvu;
Menadžment događaja i slobodnog vremena

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Poduzetništvo

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Ekonomska politika i regionalni razvitak

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Financijski menadžment

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Marketing

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Trgovina i logistika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Međunarodno sveučilište u Dubrovniku

Međunarodno poslovanje

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Dubrovniku

Poslovna ekonomija;

smjerovi: Turizam,
Međunarodna trgovina,
Marketing, Management,
Financijski management

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne ekonomije

univ. bacc. oec.

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Ekonomija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Ekonomija; smjerovi:
Gospodarstvo Europske unije,
Ekonomija razvoja

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Ekonomija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Dubrovniku

Ekonomija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Ekonomija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Poslovna ekonomija; smjer: Financijski menadžment

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Financijski menadžment

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Ekonomska politika i
regionalni razvitak

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija;
smjer: Trgovina i logistika, Menadžment, Poslovna informatika

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji

Poslovna ekonomija u turizmu i hotelijerstvu; smjerovi:
Poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu,
Menadžment u turizmu;
Menadžment u hotelijerstvu;
Međunarodni menadžment u turizmu i ugostiteljstvu;
Menadžment događaja i
slobodnog vremena

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci

Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija; smjerovi:
Financije i bankarstvo, Poduzetništvo,
Menadžment, Financije i računovodstvo, Marketing, Međunarodno poslovanje, Informatičko poslovanje

diplomski

sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija; smjerovi:
Financije, Računovodstvo i revizija,
Marketing, Menadžment,
Menadžerska informatika, Trgovina,
Turizam, Analiza i poslovno planiranje

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Marketing

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Poduzetništvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Menadžment

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Poduzetništvo u kulturi i turizmu

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Dubrovniku

Poslovna ekonomija, smjerovi: Turizam, Međunarodna trgovina

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra poslovne ekonomije

mag. oec.

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Poslovanje s Europskom unijom

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica za poslovanje s Europskom unijom

univ. spec. oec.

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Računovodstvo

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
računovodstva

univ. spec. oec.

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Menadžment u javnom sektoru

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica menadžmenta u javnom sektoru

univ. spec. oec.

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Kontroling

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica kontrolinga

univ. spec. oec.

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Inteligentno elektroničko poslovanje

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
inteligentnog elektroničkog poslovanja

univ. spec. oec.

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Marketing menadžment

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica marketing menadžmenta

univ. spec. oec.

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Ekonomija

poslijediplomski
specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica ekonomije

univ. spec. oec.

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Poslovna ekonomija

poslijediplomski
specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica poslovne ekonomije

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Sustav upravljanja znanjem

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica sustava upravljanja znanjem

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet

Računovodstvo i porezi

poslijediplomski

specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica računovodstva i poreza

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Upravljanje prodajom

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja prodajom

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Operacijska istraživanja i optimizacija

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica operacijskih istraživanja i optimizacije

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Statističke metode za ekonomske analize i prognoziranje

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica statističkih metoda za ekonomske analize i prognoziranje

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Financijska analiza

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica financijske analize

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Poslovni marketing

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica poslovnog marketinga

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Upravljanje marketinškom komunikacijom

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja marketinškom komunikacijom

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Marketinški menadžment

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica marketinškog menadžmenta

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Marketing neprofitnih organizacija

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica marketinga neprofitnih organizacija

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Upravljanja kvalitetom

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja kvalitetom

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Menadžment trgovine

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica menadžmenta trgovine

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Financijske institucije i tržišta

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica financijskih institucija i tržišta

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Upravljanje financijskim institucijama

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja financijskim institucijama

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Međunarodna ekonomija i financije

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica međunarodne ekonomije i financija

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu

Ekonomski fakultet

Upravljačko računovodstvo i interna revizija

poslijediplomski

specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljačkog računovodstva i interne revizije

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Poslovno upravljanje-MBA

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica poslovnog upravljanja-MBA

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Strategija i korporativno upravljanje

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica strategije i korporativnog upravljanja

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Organizacija i menadžment

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica organizacije i menadžmenta

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Lokalni ekonomski razvoj

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
lokalnog ekonomskog razvoja

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Financijsko izvještavanje, revizija i analiza

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica financijskog izvještavanja, revizije i analize

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Informatički menadžment

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica informatičkog menadžmenta

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Osiguranje i reosiguranje

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica osiguranja i reosiguranja

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Vodstvo

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica vodstva

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Poduzetništvo i poduzetnički menadžment

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica poduzetništva i poduzetničkog menadžmenta

univ. spec. oec.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Menadžment poslovnih sustava

poslijediplomski
specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica menadžmenta poslovnih sustava

univ. spec. oec.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Ljudski resursi i društvo znanja

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica ljudskih resursa i društva znanja

univ. spec. oec.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvoj

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica europskih integracija, regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja

univ. spec. oec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Poduzetništvo

poslijediplomski
specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica poduzetništva

univ. spec. oec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Ekonomski fakultet

Upravljanje ekonomskim razvojem

poslijediplomski

specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja ekonomskim razvojem

univ. spec. oec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Marketing u informatičkom okruženju

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica marketinga u informatičkom okruženju

univ. spec. oec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Organizacija i management

poslijediplomski
specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
organizacije i managementa

univ. spec. oec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Marketing posebnih područja

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
marketinga posebnih područja

univ. spec. oec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Financije i bankarstvo

poslijediplomski
specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
financija i bankarstva

univ. spec. oec.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Ekonomski fakultet

Management

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja ekonomije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Ekonomski fakultet

Ekonomija i poslovna ekonomija

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja ekonomije

dr. sc.

Sveučilište u Splitu
Ekonomski fakultet

Ekonomija i poslovna ekonomija

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Ekonomski fakultet

Ekonomija i poslovna ekonomija

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Poslijediplomski doktorski studij; smjerovi: Financije, Računovodstvo, Marketing, Menadžment, Turizam

poslijediplomski
sveučilišni studij

180

3

5.02. Pravo

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Pravo

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra prava

mag. iur.

Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet

Pravo

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet

Pravo

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet

Pravo

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet

Kazneno pravo

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica kaznenog prava

univ. spec. iur.

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet

Kaznenopravne znanosti

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica kaznenopravnih znanosti

univ. spec. iur.

Sveučilište u Splitu
Pravni fakultet

Medicinsko pravo

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica medicinskog prava

univ. spec. iur.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Europsko pravo

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica europskog prava

univ. spec. iur.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica međunarodnog javnog i međunarodnog privatnog prava

univ. spec. iur.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Građanskopravne i
obiteljskopravne znanosti

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti

univ. spec. iur.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Javno pravo i javna uprava

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
javnog prava i javne
uprave

univ. spec. iur.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Pravo društava i trgovačko pravo

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
prava društava i trgovačkog prava

univ. spec. iur.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Fiskalni sustav i fiskalna politika

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
fiskalnog sustava i fiskalne politike

univ. spec. iur.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Pravne znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti

dr. sc.

5.03. Politologija

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Politologija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) politologije

univ. bacc. pol.

Međunarodno sveučilište u Dubrovniku

Međunarodni odnosi

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) međunarodnih odnosa

univ. bacc. rel. int.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Politologija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra politologije

mag. pol.

5.04. Informacijske znanosti

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Novinarstvo

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva

univ. bacc. nov.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Informacijski sustavi

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatike

univ. bacc. inf.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Poslovni sustavi

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) poslovne informatike

univ. bacc. inf.

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Informacijske znanosti

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih znanosti

univ. bacc. inf.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Informatologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) informatologije

univ. bacc. informatol.

Sveučilište u Zadru

Informacijske znanosti
– knjižničarstvo

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
knjižničarstva

univ. bacc. bibl.

Sveučilište u Zadru

Kultura i turizam

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije

univ. bacc. comm.

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Komunikologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Dubrovniku

Mediji i kultura društva

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
novinarstva i odnosa s javnostima

univ. bacc. nov. et rel. publ.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Informatika u obrazovanju

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije informatike

mag. educ. inf.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Informacijsko i programsko
inženjerstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra informatike

mag. inf.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Organizacija poslovnih sustava

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Baze podataka i baze znanja

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Informatologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra informatologije

mag. informatol.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Informacijske znanosti;
smjerovi: Informatika (nastavnički,
istraživački), Informatologija, Arhivistika, Bibliotekarstvo, Muzeologija i upravljanje baštinom

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije informacijskih znanosti

magistar/magistra
informacijskih znanosti

magistar/magistra bibliotekarstva

mag. educ. inf.


mag. inf.

mag. bibl.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Politehnika i informatika; smjer nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije
politehnike i informatike

mag. educ.
polytechn. et inf.

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Komunikologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra komunikologije

mag. comm.

Sveučilište u Zadru

Ekologija u kulturi i turizmu

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra ekologije u kulturi i turizmu

mag. oecol. cult.

Sveučilište u Zadru

Kulturna baština i turizam

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kulturne baštine i turizma

mag. turism. cult.

Sveučilište u Zadru

Informacijske znanosti – knjižničarstvo

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra knjižničarstva

mag. bibl.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Novinarstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra novinarstva

mag. nov.

Sveučilište u Zadru

Novinarstvo i odnosi s javnostima

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar novinarstva i odnosa s javnostima

mag. nov. et. rel. publ.

Sveučilište u Dubrovniku

Odnosi s javnostima

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra odnosa s javnostima

mag. rel. publ.

Sveučilište u Dubrovniku

Mediji

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra javnih medija

mag. medior. publ.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Upravljanje sigurnošću i
revizija informacijskih sustava

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja sigurnošću i revizije informacijskih sustava

univ. spec. inf.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica inženjerstva i reinženjerstva organizacije informacijskog doba

univ. spec. inf.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike Varaždin

Informacijske znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja informacijskih znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Informacijske znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja informacijske znanosti

dr. sc.

5.05. Sociologija

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Sociologija
(jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
sociologije

univ. bacc. soc.

Sveučilište u Splitu
Filozoski fakultet

Sociologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Sociologija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Sociologija
(jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Hrvatsko katoličko sveučilište

Sociologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Hrvatsko katoličko sveučilište

Sociologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra sociologije

mag. soc.

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Sociologija
(jednopredmetni i dvopredmetni),
smjer: znanstveni

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu
Filozoski fakultet

Sociologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Sociologija (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Sociologija; smjerovi: znanstveni smjer

(jednopredmetni i dvopredmetni), nastavnički smjer (dvopredmetni)

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra sociologije

magistar/magistra edukacije sociologije

mag. soc.

mag. educ. soc.

5.06. Psihologija

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Psihologija (jednopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
psihologije

univ. bacc. psych.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Psihologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Psihologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Psihologija (jednopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Psihologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Hrvatsko katoličko sveučilište

Psihologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Hrvatsko katoličko sveučilište

Psihologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra psihologije

mag. psych.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Psihologija (jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Psihologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Psihologija (jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Psihologija (jednopredmetni),
smjer: znanstveni

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Psihologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Psihološko savjetovanje

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica psihološkog savjetovanja

univ. spec. psych.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Psihologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja psihologije

dr. sc.

5.07. Odgojne znanosti

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
pedagogije

univ. bacc. paed.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Pedagogija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Pedagogija
(jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu

Filozofski fakultet

Pedagogija (dvopredmetni)

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Pedagogija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Logopedija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
logopedije

univ. bacc. logoped.

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Socijalna pedagogija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
socijalne pedagogije

univ. bacc. paed. soc.

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Rehabilitacija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
edukacijske rehabilitacije

univ. bacc. rehab. educ.

Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet

Kineziologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kineziologije

univ. bacc. cin.

Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet

Kineziologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Pedagogija (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra pedagogije

mag. paed.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Pedagogija (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Pedagogija
(jednopredmetni i dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Pedagogija
(jednopredmetni i dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Pedagogija (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Logopedija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra logopedije

mag. logoped.

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Socijalna pedagogija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra socijalne pedagogije

mag. paed. soc.

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Edukacijska rehabilitacija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacijske rehabilitacije

mag. rehab. educ.

Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet

Kineziologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kineziologije

mag. cin.

Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet

Kineziologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Učiteljski studij

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra
primarnog obrazovanja

mag. prim. educ.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Zadru

Učiteljski studij

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Učiteljski studij na hrvatskom i talijanskom jeziku

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Rijeci
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet

Učiteljski studij

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Zagrebu
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Rana intervencija u
edukacijskoj rehabilitaciji

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji

univ. spec. rehab. educ.

Sveučilište u Zagrebu
Učiteljski fakultet

Rani odgoj i primarno obrazovanje

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti
iz polja odgojnih znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet

Kineziologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja odgojnih znanosti, grane kineziologije

dr. sc.

Sveučilište u Splitu
Kineziološki fakultet

Kineziologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

5.09. Socijalna djelatnost

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Socijalni rad

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) socijalnog rada

univ. bacc. act. soc.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Socijalni rad

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra socijalnog rada

mag. act. soc.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Psihosocijalni pristup u
socijalnom radu

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
psihosocijalnog pristupa
u socijalnom radu

univ. spec. act. soc.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Socijalna politika

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica socijalne politike

univ. spec. polit. soc.

Sveučilište u Zagrebu
Pravni fakultet

Supervizija psihosocijalnog rada

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
supervizije psihosocijalnog rada

univ. spec. act. soc.

5.10. Sigurnosne i obrambene znanosti

Sveučilište u Rijeci
Pravni fakultet

Kriminalističko istraživanje

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
kriminalističkog istraživanja

univ. spec. crim.

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI

6.01. Filozofija

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Filozofija; smjerovi: nastavnički (dvopredmetni),

znanstveni (jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski

sveučilišni studij

240

4

sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije

univ. bacc. phil.

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Filozofija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
filozofije

univ. bacc. phil.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Filozofija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Filozofija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Filozofija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Filozofija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove

Filozofija (jednopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove

Filozofija i religijske znanosti

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
filozofije i religiologije

univ. bacc. phil. et relig.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove

Filozofija i latinski jezik

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučililišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
filozofije i latinskog jezika

univ. bacc. phil. et lat.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Filozofija; smjerovi: nastavnički
(dvopredmetni), znanstveni
(jednopredmetni i dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra filozofije

magistar/magistra edukacije filozofije

mag. phil.

mag. educ. phil.

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Filozofija;
smjerovi: znanstveni, nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Filozofija (dvopredmetni); smjerovi: opći, nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Filozofija; smjer: nastavnički (dvopredmetni), znanstveni
(jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Filozofija (dvopredmetni);
smjer: nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra edukacije filozofije

mag. educ. phil.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove

Filozofija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra filozofije

mag. phil.

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Filozofija (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

60

2

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet Družbe Isusove

Filozofija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja filozofije

dr. sc.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Filozofija i suvremenost

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Filozofija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

6.02. Teologija

Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet

Teološko-katehetski studij

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
katehetike

univ. bacc. catech.

Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet

Teološko-katehetski studij

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra katehetike

mag. catech.

Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet

Religiozna pedagogija i katehetika

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra
religiozne pedagogije i katehetike

mag. paed. relig. et catech.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove

Religijske znanosti; smjerovi: znanstveni,
nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra religiologije

magistar/magistra edukacije religiologije

mag. relig.

mag. educ. relig.

Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet

Teologija

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/
magistra teologije

mag. theol.

Sveučilište u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet

Filozofsko-teološki studij

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Filozofski-teološki studij

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet

Poslijediplomski studijski program
licencijata i doktorata

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

magistar/magistra teoloških
znanosti (licenc)
i doktor/doktorica teoloških znanosti

lic. theol. / dr. sc.

6.03. Filologija

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Kroatologija (jednopredmetni i
dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kroatologije

univ. bacc. croat.

Sveučilište u Zadru

Kroatistika i južnoslavenske filologije

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kroatistike i južnoslavenskih filologija

univ. bacc. philol. croat.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Latinski jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
latinskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. lat.

Sveučilište u Zadru

Latinski jezik i rimska književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Grčki jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski

sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)

grčkog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. graec.

Sveučilište u Zadru

Grčki jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost
(jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
hrvatskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. croat.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni
i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Hrvatski jezik i književnost
(jednopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Hrvatski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički (jednopredmetni i dvopredmetni), opći (dvopredmetni

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Češki jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
bohemistike

univ. bacc. philol. bohem.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Slovački jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) slovakistike

univ. bacc. philol. slovac.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Ukrajinski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/
prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ukrajinistike

niv. bacc. philol. ucrain.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Poljski jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) polonistike

univ. bacc. philol. polon.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) južnoslavenskih jezika i književnosti

univ. bacc. philol.
slav. merid.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Ruski jezik i književnost
(dvopredmetni studij)

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
rusistike

univ. bacc. philol. russ.

Sveučilište u Zadru

Ruski jezik i književnost (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
ruskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. russ.

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Kroatistika (jednopredmetni i

dvopredmetni)

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kroatistike

univ. bacc. philol. croat.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Talijanistika (jednopredmetni i
dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
talijanskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. ital.

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Talijanski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Talijanski jezik (dvopredmetni);
smjer: prevoditeljski

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Talijanski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Talijanski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički (jednopredmetni i dvopredmetni), književno-kulturološki (jednopredmetni), filološki (jednopredmetni), prevoditeljski (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Španjolski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
španjolskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. hisp.

Sveučilište u Zadru

Španjolski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Portugalski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
portugalskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. lusit.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Rumunjski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
rumunjskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. dacorom.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Francuski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
francuskog jezika i književnosti

univ. bacc. philol. franc.

Sveučilište u Zadru

Francuski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

univ. bacc. philol. franc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Švedski jezik i kultura (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
švedskog jezika i kulture

univ. bacc. philol. suet.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
njemačkoga jezika i književnosti

univ. bacc. philol. germ.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Njemački jezik i književnost
(jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Germanistika (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Engleski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
engleskoga jezika i književnosti

univ. bacc. philol. angl.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Engleski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Anglistika (dvopredmetni)

preddiplomski

sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Engleski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Engleski jezik i književnost
(dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Indologija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
indologije

univ. bacc. philol. ind.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Turkologija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
turkologije

univ. bacc. philol. turc.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Mađarski jezik i književnosti

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
mađarskoga jezika i književnosti

univ. bacc. philol. hung.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Hungarologija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Fonetika (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) fonetike

univ. bacc. phon.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Lingvistika (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) lingvistike

univ. bacc. ling.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Komparativna književnost (jednopredmetni
i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
komparativne književnosti

univ. bacc. litt. comp.

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Kroatologija (jednopredmetni);
smjerovi: znanstveni i nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra/magistra kroatologije

magistar/magistra/magistra
edukacije kroatologije

mag. croat.

mag. educ. croat.

Sveučilište u Zadru

Kroatistika i južnoslavenske filologije
(jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
kroatistike i južnoslavenskih filologija

mag. philol. croat.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Latinski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, istraživački

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra
latinskog jezika i književnosti

magistar/magistra edukacije
latinskog jezika i književnosti

mag. philol. lat.

mag. educ. philol. lat.

Sveučilište u Zadru

Latinski jezik i rimska književnost
(dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
latinskog jezika i književnosti

mag. philol. lat.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Grčki jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, istraživački

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra
grčkog jezika i književnosti

magistar/magistra
edukacije grčkog jezika i književnosti

mag. philol. graec.

mag. educ. philol. graec.

Sveučilište u Zadru

Grčki jezik i književnost (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
grčkog jezika i književnosti

mag. philol. graec.

Sveučilište u Rijeci

Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni

i dvopredmetni); smjerovi: nastavnički,

opći kroatistički

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
hrvatskog jezika i
književnosti

magistar/magistra edukacije
hrvatskog jezika i
književnosti

mag. philol. croat.

mag. educ. philol. croat.

Sveučilište J.J.
Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost; smjerovi:
nastavnički (jednopredmetni i dvopredmetni),
književno-istraživački (jednopredmetni),
istraživački (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, kulturološki

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Kroatistika; smjerovi: nastavnički
(jednopredmetni), jezikoslovni (dvopredmetni), književni (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni
i dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
hrvatskog jezika i književnosti

mag. philol. croat.

Sveučilište u Zadru

Hrvatski jezik i književnost
(jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Hrvatski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički (jednopredmetni i dvopredmetni), znanstveni (jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Češki jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: prevoditeljsko – kulturološki, nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra bohemistike

magistar/magistra edukacije bohemistike

mag. philol. bohem.

mag. educ. philol. bohem.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Slovački jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra slovakistike

magistar/magistra
edukacije slovakistike

mag. philol. slovac.

mag. educ. philol. slovac.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, prevoditeljsko-kulturološki

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra ukrajinistike

magistar/magistra edukacije ukrajinistike

mag. philol. ucrain.

mag. educ. philol. ucrain.

Sveučilište u Zagrebu

Filozofski fakultet

Poljski jezik i književnost (dvopredmetni);

smjerovi: lingvistički, kulturološki

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra polonistike

mag. philol. polon.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Južnoslavenski jezici i književnosti
(dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, jezično-prevoditeljski, književno-intekulturni

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
južnoslavenskih jezika i književnosti

magistar/magistra edukacije
južnoslavenskih jezika i književnosti

mag. philol. slav. merid.

mag. educ. philol. slav. merid.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Ruski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, prevoditeljski

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra
rusistike

magistar/magistra
edukacije rusistike

mag. philol. russ.

mag. educ. philol. russ.

Sveučilište u Zadru

Ruski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
ruskog jezika i književnosti

magistar/magistra
edukacije ruskog jezika i književnosti

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Portugalski jezik i književnost
(dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
portugalskog jezika i književnosti

mag. philol. lusit.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Rumunjski jezik i književnost
(dvopredmetni); smjer: opći

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
rumunjskog jezika i književnosti

mag. philol. dacorom.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Francuski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, prevoditeljski, znanstveni

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
francuskog jezika i književnosti

magistar/magistra
edukacije francuskog jezika i književnosti

mag. philol. franc.

mag. educ. philol. franc.

Sveučilište u Zadru

Francuski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjer: nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije francuskog jezika i književnosti

mag. educ. philol. franc.

Sveučilište u Zadru

Francuski jezik (dvopredmetni);
smjer: prevoditeljski

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
francuskog jezika i književnosti

mag. philol. franc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Talijanistika (jednopredmetni i dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, jezikoslovno-kulturološki, književno-kulturološki

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
talijanskog jezika i književnosti

magistar/magistra
edukacije talijanskog jezika i književnosti

mag. philol. ital.

mag. educ. philol. ital.

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Talijanistika (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički i prevoditeljski

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučillište Jurja Dobrile u Puli

Talijanski jezik i književnost; smjerovi: nastavnički (jednopredmetni i dvopredmetni), književno-kulturološki (jednopredmetni), filološki (jednopredmetni), prevoditeljski (dvopredmetni)

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra

talijanskog jezika i književnosti

mag. philol. ital.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjerovi: nastavnički, prevoditeljski, znanstveni

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
španjolskog jezika i književnosti

magistar/magistra
edukacije španjolskog jezika i književnosti

mag. philol. hisp.

mag. educ. philol. hisp.

Sveučilište u Zadru

Romanistika

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
romanistike

mag. philol. rom.

Sveučilište u Zadru

Suvremena talijanska filologija
(jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
talijanske filologije

mag. philol. ital.

Sveučilište u Zadru

Suvremena talijanska filologija
(dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Švedski jezik i kultura (dvopredmetni);
smjerovi: lingvistički, prevoditeljski

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
švedskog jezika i kulture

mag. philol. suet.

Sveučilište u Zadru

Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni); smjer: prevoditeljski

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
njemačkog jezika i književnosti

mag. philol. germ.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
njemačkog jezika i književnosti

magistar/magistra
edukacije njemačkog jezika i književnosti

mag. philol. germ.

mag. educ. philol. germ.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Njemački jezik i književnost (jednopredmetni
i dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, prevoditeljski

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Germanistika (dvopredmeni); smjer:
nastavnički, kulturološki, prevoditeljski

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Njemački jezik i književnost
(dvopredmetni); smjer: nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije njemačkog jezika i književnosti

mag. educ. philol. germ.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Engleski jezik i književnost (dvopredmetni);
smjer: nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije engleskog jezika i književnosti

mag. educ. philol. angl.

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Anglistika; smjer: nastavnički
(dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Filozofski fakultet

Engleski jezik i književnost; smjerovi:

nastavnički (dvopredmetni), filološki (dvopredmetni), prevoditeljski (jednopredmetni i dvopredmetni)

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra

engleskog jezika i književnosti

magistar/magistra

edukacije engleskog jezika i književnosti

mag. philol. angl.

mag. educ. philol. angl.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Anglistika; smjerovi: nastavnički
(jednopredmetni), lingvistički (jednopredmetni i dvopredmetni), književno-kulturološki (jednopredmetni i dvopredmetni), prevoditeljski (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Engleski jezik i književnost (dvopredmetni); smjerovi: nastavnički, znanstveni

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Anglistika; smjer: jezik i komunikacija
(jednopredmetni); nastavnički (dvopredmetni); prevoditeljski
(dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Indologija (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra indologije

mag. philol. ind.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Turkologija (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra turkologije

mag. philol. turc.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Mađarski jezik i književnost

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
mađarskog jezika i književnosti

mag. philol. hung.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Hungarologija (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Fonetika (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra fonetike

mag. phon.

Sveučilište u Zadru

Lingvistika

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra lingvistike

mag. ling.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Lingvistika (dvopredmetni); smjerovi:
opći, poredbeni, računalni, primijenjeni, kognitivni

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra lingvistike

mag. ling.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Komparativna književnost (jednopredmetni
i dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
komparativne književnosti

mag. litt. comp.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Konferencijsko prevođenje

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica konferencijskog prevođenja

univ. spec. philol.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Povijest i dijalektologija hrvatskog jezika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja filologije

dr. sc.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku

Filozofski fakultet

Jezikoslovlje

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja filologije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Kroatistika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja filologije

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Kroatologija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz polja filologije

dr. sc.

6.04. Povijest

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
povijesti

univ. bacc. hist.

Sveučilište u Zagrebu
Hrvatski studiji

Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Povijest (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Povijest (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Hrvatsko katoličko sveučilište

Povijest

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Povijest

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Povijest

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
povijesti

mag. hist.

Hrvatsko katoličko sveučilište

Povijest

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Povijest (jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet

Povijest (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Povijest; smjerovi: nastavnički (dvopredmetni), znanstveni (jednopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Povijest (dvopredmetni); smjer: nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije povijesti

mag. educ. hist.

Sveučilište u Zagrebu

Hrvatski studiji

Povijest (jednopredmetni); smjerovi: znanstveni, nastavnički

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra povijesti

magistar/magistra

edukacije povijesti

mag. hist.

mag. educ. hist.

6.05. Povijest umjetnosti

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
povijesti umjetnosti

univ. bacc. hist. art.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zadru

Povijest umjetnosti (jednopredmetni i
dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
povijesti umjetnosti

mag. hist. art.

Sveučilište u Splitu
Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti (dvopredmetni);
smjer: nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra edukacije
povijesti umjetnosti

mag. educ. hist. art.

Sveučilište u Zadru

Povijest umjetnosti; smjerovi: znanstveni (jednopredmetni), konzervatorski i muzejsko-galerijski (jednopredmetni), nastavnički (dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
povijesti umjetnosti

magistar/magistra
edukacije povijesti umjetnosti

mag. hist. art.

mag. educ. hist. art.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Povijest umjetnosti (dvopredmetni); smjerovi:
opći, nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

6.06. Znanost o umjetnosti

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Muzikologija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
muzikologije

univ. bacc. musicol.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Muzikologija (dvopredmetni); smjer:
nastavnički

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

Muzikologija – smjer historijska muzikologija,
Muzikologija – smjer sistematska muzikologija,

Muzikologija – smjer etnomuzikologija;

svi navedeni studiji i s pedagoškim modulom

diplomski

sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra

muzikologije

mag. musicol.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Muzikologija (dvopredmetni); smjer:
nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija
i
Sveučilište u Splitu
Fakultet prirodoslovno-matematičkih znanosti i kineziologije

Konzervacija i restauracija

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra
konzervacije i restauracije

mag. art.

6.07. Arheologija

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Arheologija (jednopredmetni i dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) arheologije

univ. bacc. archeol.

Sveučilište u Zadru

Arheologija (jednopredmetni i
dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Arheologija (jednopredmetni); smjerovi:
prapovijesna, antička, srednjovjekovna

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra arheologije

mag. archeol.

Sveučilište u Zadru

Arheologija (jednopredmetni i dvopredmetni)

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Zadru

Arheologija istočnog Jadrana

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica
znanosti iz
polja arheologije

dr. sc.

6.08. Etnologija i antropologija

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Antropologija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) antropologije

univ. bacc. anthrop.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
etnologije i kulturne antropologije

univ. bacc. ethnol.et anthrop.

Sveučilište u Zadru

Etnologija i antropologija (dvopredmetni)

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Antropologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra antroplogije

mag. anthrop.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Etnologija i kulturna antropologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
etnologije i kulturne antropologije

mag. ethnol. et anthrop.

Sveučilište u Zadru

Etnologija i antropologija (dvopredmetni)

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra etnologije

mag. ethnol.

7. UMJETNIČKO PODRUČJE

7.01. Dramske umjetnosti

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Gluma

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) glume

univ. bacc. art.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija
i
Međunarodno sveučilište u Dubrovniku

Gluma

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Kazališna režija i radiofonija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
kazališne režije i radiofonije

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Dramaturgija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dramaturgije

univ. bacc. art.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Gluma i lutkarstvo

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
glume i lutkarstva

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Gluma

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra glume

mag. art.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Gluma

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Kazališna režija i radiofonija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
kazališne režije i radiofonije

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Dramaturgija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra dramaturgije

mag. art.

7.02. Filmska i elektroničke umjetnosti

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Film i video

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) filma i videa

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Filmska i TV režija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
filmske i televizijske režije

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Montaža

preddiplomski
sveučilišni

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) montaže

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Snimanje

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) snimanja

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Produkcija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) produkcije

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Filmska i TV režija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
filmske i televizijske režije

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Montaža

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra montaže

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija dramske umjetnosti

Snimanje

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra snimanja

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu

Akademija dramske umjetnosti

Produkcija

diplomski

sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra produkcije

mag. art.

7.03. Glazbena umjetnost

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Harfa

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
muzike

univ. bacc. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Udaraljke

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Čembalo

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Orgulje

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Kontrabas

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Oboa

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Fagot

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Saksofon

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Rog

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Truba

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Trombon

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Tuba

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Klasična harmonika

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Glasovir

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Klavir

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Klavir

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Gitara

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Gitara

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Gudački instrumenti; smjerovi: Violina, Viola, Violončelo

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Violina

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Viola

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Violončelo

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu

Umjetnička akademija

Puhački instrumenti; smjerovi: Flauta, Klarinet

preddiplomski

sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Flauta

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Klarinet

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Solo pjevanje

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Pjevanje

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Pjevanje

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet

Crkvena glazba (Institut za crkvenu glazbu A. Vidaković)

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Kompozicija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Kompozicija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Kompozicija s teorijom

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Elektronička kompozicija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Primijenjena kompozicija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Dirigiranje

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Zborsko dirigiranje

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Glazbena pedagogija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
glazbene pedagogije

univ. bacc. mus.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Glazbena pedagogija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Glazbena pedagogija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Glazbena pedagogija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Glazbena teorija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
glazbene teorije

univ. bacc. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Harfa

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra muzike

mag. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Udaraljke

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

Čembalo; smjer: Solistički

diplomski

sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Orgulje; smjer: Solistički

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Kontrabas; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Oboa; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Fagot; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Saksofon; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Rog; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Truba; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Trombon; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Tuba; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Klasična harmonika

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Crkvena glazba; smjerovi: orgulje, glazbena kultura

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Glasovir

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Klavir

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Klavir; smjerovi: Solistički, Vokalna pratnja, Instrumentalna pratnja

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Gudački instrumenti; smjerovi: Violina, Viola, Violončelo

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Violina; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Violončelo; smjerovi: Solistički, Komorna glazba.

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Viola

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Puhački instrumenti; smjerovi: Flauta, Klarinet

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Flauta; smjerovi: Solistički, Komorna glazba.

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Klarinet; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Solo pjevanje

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Pjevanje

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu

Muzička akademija

Pjevanje; smjerovi: Lied i oratorij, Opera

diplomski

sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Gitara

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Gitara; smjerovi: Solistički, Komorna glazba

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Dirigiranje

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Zborsko dirigiranje

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Kompozicije

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Kompozicija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Elektronička kompozicija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Primijenjena kompozicija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Kompozicija s teorijom

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Glazbena pedagogija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra
glazbene pedagogije

mag. mus.

Sveučilište u Zagrebu
Muzička akademija

Glazbena pedagogija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište J. Dobrile u Puli

Glazbena pedagogija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Glazbena kultura

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra
glazbene kulture

mag. mus.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Glazbena teorija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra
glazbene teorije

mag. mus.

7.04. Likovne umjetnosti

Sveučilište u Dubrovniku

Restauracija i konzervacija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
restauracije i konzervacije

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

Dizajn

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) dizajna

univ. bacc. art.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Dizajn vizualnih komunikacija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
dizajna vizualnih komunikacija

univ. bacc. art.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Kiparstvo

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
kiparstva

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu

Akademija likovnih umjetnosti

Kiparstvo

preddiplomski

sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Slikarstvo

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) slikarstva

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Slikarstvo

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Likovna kultura i likovna umjetnost

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
likovne kulture i likovne umjetnosti

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Likovna kultura

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
edukacije likovne kulture

univ. bacc. educ. art.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Likovna kultura

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti

Likovna pedagogija

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
likovne pedagogije

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Grafika

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) grafike

univ. bacc. art.

Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti

Primijenjena umjetnost

preddiplomski
sveučilišni studij

240

4

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea)
primijenjene umjetnosti

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Animirani film i novi mediji

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (bacccalaureus/baccalaurea) animiranog filma i novih medija

univ. bacc. art.

Sveučilište u Zagrebu
Arhitektonski fakultet

Dizajn

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra dizajna

mag. art.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Dizajn u novim medijima

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
dizajna u novim medijima

mag. art.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Likovna kultura i likovna umjetnost

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije likovne kulture i likovnih umjetnosti

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Likovna kultura;
smjer: nastavnički

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
edukacije likovne kulture

mag. educ. art.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija

Likovna kultura

diplomski
sveučilišni studij

120

2

Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti

Likovna pedagogija

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra
likovne pedagogije

mag. art.

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Slikarstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
slikarstva

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Slikarstvo

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Splitu
Umjetnička akademija

Kiparstvo

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
kiparstva

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Kiparstvo

diplomski
sveučilišni studij

60

1

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Grafika

diplomski
sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra grafike

mag. art.

Sveučilište u Rijeci

Akademija primijenjenih umjetnosti

Primijenjena umjetnost

diplomski

sveučilišni studij

60

1

magistar/magistra primijenjene umjetnosti

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Animirani film i novi mediji

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
animiranog filma i novih medija

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Restauriranje i konzerviranje umjetnina

integrirani preddiplomski i diplomski studij

300

5

magistar/magistra
restauriranja i konzerviranja umjetnina

mag. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Medaljarstvo i mala plastika

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica medaljarstva i male plastike

univ. spec. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Grafika

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica grafike

univ. spec. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Slikarstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica umjetnosti slikarstva

dr. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Kiparstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica umjetnosti kiparstva

dr. art.

Sveučilište u Zagrebu
Akademija likovnih umjetnosti

Grafika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica umjetnosti grafike

dr. art.

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Kulturologija

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) kulturologijje

univ. bacc. cult.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Kultura i turizam

preddiplomski
sveučilišni studij

180

3

sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)
kulture i turizma

univ. bacc. turism. cult.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Biotehnologija u medicini

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
biotehnologije u medicini

mag. biotechn.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Medicinska kemija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra
medicinske kemije

mag. med. chem.

Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Filozofski fakultet
i
Sveučilište u Zadru

Pisana baština u digitalnom okruženju

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra informatologije

mag. informatol.

Sveučilište u Rijeci
Filozofski fakultet

Kulturologija

diplomski
sveučilišni studij

120

2

magistar/magistra kulturologije

mag. cult.

Sveučilište u Zagrebu

Ekoinženjerstvo

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica

ekoinženjerstva

univ. spec. oecoing.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Zaštita prirode i okoliša

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
zaštite prirode i okoliša

univ. spec. oecol.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Zaštita prirode i okoliša

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica prirodnih/biotehničkih znanosti iz odgovarajućeg polja (određenog matičnom strukom)

dr. sc.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Molekularne bioznanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica prirodnih/biotehničkih/biomedicinskih znanosti iz odgovarajućeg polja (određenog matičnom strukom)

dr. sc.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Pravni fakultet

Upravljanje razvojem lokalne i
regionalne samouprave

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica upravljanja razvojem
lokalne i regionalne
samouprave

univ. spec. admin. publ.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

Europski studiji – Regionalna suradnja i integriranje u Europsku uniju

poslijediplomski specijalistički studij

90

1,5

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
europskih studija

univ. spec. st. eur.

Sveučilište u Zagrebu
Katolički bogoslovni fakultet

Management neprofitnih organizacija
i socijalno zagovaranje

poslijediplomski specijalistički studij

120

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica managementa neprofitnih organizacija i socijalnog zagovaranja

univ. spec. act. soc.

Sveučilište u Zagrebu

Konferencijsko prevođenje

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica konferencijskog prevođenja

univ. spec. philol.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti

Europski studiji

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
europskih studija

univ. spec. pol.

Sveučilište u Zagrebu

Javna uprava

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica javne uprave

univ. spec. admin. publ.

Sveučilište u Zagrebu

Održivo upravljanje okolišem

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica
upravljanja okolišem

univ. spec. techn.

Sveučilište u Zagrebu

Poslovno upravljanje u graditeljstvu

poslijediplomski specijalistički studij

90

2

sveučilišni/a specijalist/specijalistica poslovnog upravljanja u graditeljstvu

univ. spec. admin. aedif.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Korozija i zaštita

poslijediplomski specijalistički studij

60

1

sveučilišni/a specijalist/specijalistica korozije i zaštite

univ. spec. techn.

Sveučilište u Zagrebu

Jezik i kognitivna neuroznanost

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog znanstvenog područja kognitivne znanosti, polje neurolingvistike

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Hrvatska kultura

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog znanstvenog područja

dr. sc.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Medicinska kemija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog područja, polje biotehnologija u medicini

dr. sc.

Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet

Zdravstveno i ekološko inženjerstvo

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog područja, polje biotehnologija u medicini

dr. sc.

Sveučilište u Splitu
Prirodoslovno-matematički fakultet

Biofizika

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog područja prirodnih znanosti, grana biofizika i medicinska biofizika

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Družbe Isusove

Religijske znanosti

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz interdisciplinarnog polja religijske znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet

Doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti…

dr. sc.

Sveučilište u Zadru

Društvo znanja i prijenos informacija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti
doktor/doktorica znanosti iz područja humanističkih znanosti, polje interdisciplinarne humanističke znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Sveučilište u Dubrovniku

Povijest stanovništva

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/ica znanosti iz interdisciplinarnog znanstvenog područja humanističkih i društvenih znanosti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet

Poslijediplomski doktorski studij na Rudarsko-geološko--naftnom fakultetu

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti iz područja
tehničkih znanosti, polja rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo
ili
doktor/doktorica znanosti iz područja prirodnih znanosti, polja geoznanosti

dr. sc.

Sveučilište u Zagrebu

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije

Inženjerska kemija

poslijediplomski sveučilišni studij

180

3

doktor/doktorica znanosti

iz područja tehničkih znanosti, polja temeljne tehničke znanosti

ili
doktor/doktorica znanosti iz područja prirodnih znanosti, polja kemija

dr. sc.

Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica objavljen u »Narodnim novinama« broj 45 od 18. 4. 2008. stavlja se izvan snage.

Klasa: 602-04/07-24/110

Urbroj: 380-07/1-09-73

Zagreb, 2. srpnja 2009.

Predsjednik
Rektorskog zbora
prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš, v. r.