Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

NN 108/2009 (11.9.2009.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

2793

Na temelju članka 12. stavak 2. i 3. Zakona o trgovini (»Narodne novine«, br. 87/08., 96/08., 116/08. 76/09.) ministar gospodarstva, rada poduzetništva uz suglasnost ministra zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvitka i ministra zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

IZMJENAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM TEHNIČKIM I DRUGIM UVJETIMA KOJI SE ODNOSE NA PRODAJNE OBJEKTE, OPREMU I SREDSTVA U PRODAJNIM OBJEKTIMA I UVJETIMA ZA PRODAJU ROBE IZVAN PRODAVAONICA

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim tehničkim drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (»Narodne novine«, br. 66/09.) u članku 15. u stavku 2. riječ: »1,50 l« briše se i dodaje »2,00 l«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/09-01/96
Urbroj: 526-05-01-01/3-09-20
Zagreb, 1. rujna 2009.

Potpredsjednik Vlade Republike
Hrvatske i ministar gospodarstva,
rada i poduzetništva
Damir Polančec, dipl. ing., v. r.