Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

NN 4/2010 (8.1.2010.), Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

4 08.01.2010 Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice i putnog lista

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

105

Na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj 77/99., 133/02., 48/05. i 74/09.) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU CIJENE PUTOVNICE I PUTNOG LISTA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se visina naknade koju građani plaćaju za izdavanje biometrijske putovnice i putnog lista.

Članak 2.

Za putne isprave iz članka 1. ovoga Pravilnika utvrđuje se naknada u sljedećem iznosu:

– za biometrijsku putovnicu u redovnom postupku

320 kuna,

– za biometrijsku putovnicu u žurnom postupku

410 kuna,

– za putni list

20 kuna

Članak 3.

Prikupljena sredstva iz članka 2. ovoga Pravilnika uplaćuju se u Državni proračun na broj žiro-računa 1001005-1863000160.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista (»Narodne novine« broj 142/99., 137/08. i 75/09.)

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. siječnja 2010. godine.

Broj: 511-01-152-77279/2-2009

Zagreb, 4. siječnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.