Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji

NN 30/2010 (5.3.2010.), Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji

HRVATSKI SABOR

691

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 26. veljače 2010., donio je

PLAN

ZAKONODAVNIH AKTIVNOSTI ZA ZAVRŠETAK PREGOVORA O PUNOPRAVNOM ČLANSTVU REPUBLIKE HRVATSKE U EUROPSKOJ UNIJI

Redni
broj

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
I. KVARTAL

1.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji

2.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o azilu

3.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje

ZAKONODAVNE MJERE

SJEDNICE HRVATSKOGA SABORA
II. KVARTAL

4.

Ovršni zakon

5.

Zakon o javnim ovršiteljima

6.

Zakon o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama EU

7.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju

8.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih stranaka i nezavisnih kandidata

9.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

10.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova

11.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom sudbenom vijeću

12.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu

Klasa: 910-04/10-01/01
Zagreb, 26. veljače 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.