Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

NN 89/2010 (19.7.2010.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2529

Na temelju članka 50. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine« broj: 77/99., 133/02., 48/05. i 74/09.) ministar unutarnjih poslova, uz suglasnost ministra vanjskih poslova i europskih integracija, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDANIM PUTNIM ISPRAVAMA U DIPLOMATSKIM MISIJAMA ILI KONZULARNIM UREDIMA REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Članak 1.

Evidencija o putnim ispravama izdanim u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (u daljnjem tekstu: diplomatske misije i konzularni uredi) vodi se:

1. na informacijskom sustavu (elektronskim bazama podataka)

2. u upisniku predmeta upravnog postupka.

Članak 2.

Diplomatske misije i konzularni uredi evidenciju o izdanim putovnicama te odbijenim zahtjevima za izdavanje putovnica vode na elektronskim bazama podataka Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija.

Evidencija o izdanim putovnicama vodi se i na elektronskim bazama podataka Ministarstva unutarnjih poslova, koje za diplomatske misije i konzularne urede vodi Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija.

Evidencija o nestalim i oduzetim putovnicama vodi se na elektronskim bazama podataka Ministarstva unutarnjih poslova.

Radi ažuriranja evidencije iz stavka 3. ovoga članka, diplomatske misije i konzularni uredi dostavljaju Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija sve potrebne podatke iz upisnika predmeta upravnog postupka za putovnice izdane u diplomatskim misijama i konzularnim uredima, odnosno Ministarstvu unutarnjih poslova za putovnice izdane u policijskim upravama i policijskim postajama Ministarstva unutarnjih poslova.

Članak 3.

Upisnik predmeta upravnog postupka iz članka 1. stavka 1. točke 2. ovoga Pravilnika vodi se za:

1. zahtjeve za izdavanje putovnice,

2. nestale putovnice,

3. oduzete putovnice,

4. odbijene zahtjeve za izdavanje putovnice,

5. zahtjeve za izdavanje putnog lista.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdanim putnim ispravama u diplomatskim misijama ili konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu (»Narodne novine«, broj: 109/99.).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-152- 25155-2010

Zagreb, 9. srpnja 2010.

Ministar
Tomislav Karamarko, v. r.