Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

NN 111/2010 (27.9.2010.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

2923

Na temelju članka 58. stavka 6. i članka 195. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« br. 76/07 i 38/09) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O NAČINU OBRAČUNA POVRŠINE I OBUJMA U PROJEKTIMA ZGRADA

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obračuna površine i obujma u projektima zgrada (»Narodne novine« br. 90/10) iza članka 9. dodaje se članak 9.a koji glasi:

»Članak 9.a

Za potrebe izračuna obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa iz Pravilnika o načinu obračuna obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa obujam zgrade za određene prostore, odnosno dijelove zgrade obračunava se sa sljedećim koeficijentima:

prostor/ dio zgrade

koeficijent

natkriveni prolaz, nadstrešnica

0,25

lođa

0,75

etaža garaže, odnosno parkirališnih prostora koja se s najmanje 75% svojeg obujma nalazi ispod površine konačno uređenog i zaravnanog terena uz pročelje zgrade

0,25

podrum s pomoćnim prostorom i natkrivena terasa

0,50

Članak 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/10-04/9

Urbroj: 531-01-10-1

Zagreb, 20. rujna 2010.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.