Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

NN 130/2010 (22.11.2010.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica

MINISTARSTVO FINANCIJA

3404

Na temelju članka 41. stavka 6., članka 47. stavka 1., članka 55. stavka 2. i članka 59. stavka 2. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA, NA AUTOMATIMA I UPLATNIM MJESTIMA KLADIONICA

Članak 1.

U Pravilniku o prostornim i tehničkim uvjetima za priređivanje igara na sreću u casinima, na automatima i uplatnim mjestima kladionica (»Narodne novine«, br. 38/10), članak 36. stavak 2. i 3. mijenja se i glasi:

»(2) Uplatno mjesto iz stavka 1. ovoga članka mora biti udaljeno najmanje 200 m od redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole.«

»(3) Ako se uplate za klađenje primaju na kioscima Hrvatske Lutrije d.o.o., ne mora biti ispunjen uvjet iz stavka 1. ovoga članka. Ako se uplate za klađenje primaju unutar prostora casina ili automat kluba, smatra se da je ispunjen uvjet iz stavka 1. i stavka 2. ovoga članka.«

U članku 36. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:

»(4) Ako se uplate za klađenje žele primati na uplatnom mjestu u kojem je već ranije uplate za igre klađenja primao drugi ili isti priređivač smatra se da je ispunjen uvjet iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 2.

U članku 37. mijenja se stavak 3. i glasi:

»(3) Uplate igre klađenja putem samoposlužnih terminala ne mogu se primati u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na udaljenosti manjoj od 200 m od redovne osnovne (peti do osmi razred) i srednje škole.«

U članku 37. iza stavka 3. dodaje se novi stavak koji glasi:

»(4) Ako se uplate za klađenje primaju putem samoposlužnih terminala koji su postavljeni u prostorima casina ili automat kluba, smatra se da je ispunjen uvjet iz stavka 3. ovoga članka.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. i glasi:

»(5) U prostore iz stavka 1. ovoga članka mogu se postavljati samoposlužni terminali za primanje uplata klađenja u vlasništvu istog priređivača.«

Članak 4.

U članku 39. mijenja se stavak 1. točka 1. i glasi:

»1. dokaz o vlasništvu ili pravu korištenja poslovnog prostora u kojem će se primati uplate (original ili javnobilježnički ovjeren dokument)«.

Članak 5.

U članku 51. u stavcima 2. i 3. riječi »do 1. siječnja 2011.« zamjenjuju se riječima »do 1. siječnja 2012.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 461-01/10-01/1288

Urbroj: 513-07-21-07/10-01

Zagreb, 2. studenoga 2010.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
ministar financija
Ivan Šuker, v. r.